начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

ЗЛС - отменена редакция

В този форум можете да търсите и предоставяте лекции и др. материали


ЗЛС - отменена редакция

Мнениеот commodoro » 04 Мар 2014, 17:59

Може ли някой да даде чл. 61-72 ЗЛС. трябват ми за една разработка която правя в момента.
commodoro
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 04 Фев 2013, 23:11

Re: ЗЛС - отменена редакция

Мнениеот karanedeff » 04 Мар 2014, 18:36

Б. Произход
61. Взаимните права и задължения на децата и родителите се основават на кръвния произход.
Извънбрачните деца, произходът на които е установен, имат еднакви права с родените от брака.
62. Произходът от майката се установява с факта на раждането.
Искът за установяване на майчинството може да се предяви от всяко заинтересовано лице; тоя иск не се погасява с давност по отношение на детето.
Ако майката е починала, искът се предявява против наследниците й.
63. Предполага се, че съпругът е баща на детето, което е родено през траенето на брака или не по-късно от 300 дни след прекратяването му.
Ако детето е родено преди да са изтекли 180 дни от сключване на брака, съпругът може да оспори бащинството, като предяви иск за това, без да е длъжен да доказва други обстоятелства; по този иск в тежест на противната страна е да докаже, че съпругът е бащата. Такъв иск съпругът не може да предяви, ако е знаял за бременността на жена си при сключването на брака или ако е обявил детето за свое в акта за раждането.
Ако детето е родено след 180 дни от сключването на брака съпругът може с иск да оспори бащинството, като установи, че не би могъл да бъде баща на детето.
Чл. 64. Искът може да бъде предявен не по-късно от 6 месеца след като съпругът се е научил за раждането.
Ако съпругът умре преди изтичането на този срок, искът може да се предяви от неговите наследници най-късно 6 месеца след неговата смърт или след раждането, ако то е станало по-късно.
Искът се предявява против детето.
Чл. 65. Детето, което е родено през траенето на брака или не по-късно от 300 дни след прекратяването му, може да предяви иск, за да оспори бащинството, когато съпругът на майката не би могъл да бъде негов баща.
Искът може да се предяви до три години от навършване на пълнолетието.
Чл. 66. Детето може да предяви иска, за да установи своя брачен произход. Тоя иск не се погасява с давност.
Чл. 67. Всеки от родителите може да припознае своето извънбрачно дете, като го обяви лично за свое: в акта за раждането, в писмена декларация, подадена пред длъжностното лице по гражданското състояние, в завещание или в друг писмен акт с нотариално заверен подпис.
Могат да бъдат припознати и заченати, както и вече починали деца, ако последните са оставили низходящи.
68. Не се допуска припознаването на дете, произходът на което е установен с акта на раждането.
69. Детето може да оспори писмено припознаването пред длъжностното лице по гражданското състояние до изтичането на три години от навършване на пълнолетието или от узнаване на припознаването, ако това е станало по-късно.
Оспорването се съобщава на родителя, който е припознал детето, а ако той е починал - на наследниците му. В тримесечен срок от съобщението родителят или наследниците му могат да предявят иск за установяване на бащинството или майчинството.
Ако искът не бъде предявен или ако предявеният иск бъде отхвърлен, припознаването се смятя за нестанало.
70. Припознаването може да бъде оспорено и от всеки заинтересован чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.
71. Детето, родено извън брака, може да предяви иск за установяване на бащинството. Искът не се погасява с давност.
Искът за установяване на бащинството може да се предяви от майката до изтичане на три години от раждането. Решението по този иск не може да се противопостави на детето.
72. По исковете, предявени съгласно чл. 64, 65, 66 и 71, като страна се призовава и майката.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1237
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: ЗЛС - отменена редакция

Мнениеот karanedeff » 04 Мар 2014, 18:39

http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/index.php
Аватар
karanedeff
Активен потребител
 
Мнения: 1237
Регистриран на: 30 Ное 2002, 17:20

Re: ЗЛС - отменена редакция

Мнениеот Melly » 04 Мар 2014, 18:40

ЗЛС редакция Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г. написа:Б. ПРОИЗХОД

61. Взаимните права и задължения на децата и родителите се основават на кръвния произход.
Извънбрачните деца, произходът на които е установен, имат еднакви права с родените от брака.
62. Произходът от майката се установява с факта на раждането.
Искът за установяване на майчинството може да се предяви от всяко заинтересовано лице; тоя иск не се погасява с давност по отношение на детето.
Ако майката е починала, искът се предявява против наследниците й.
63. (Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.) Предполага се до доказване на противното, че съпругът на майката е баща на детето, което е родено през траенето на брака или не по-късно от 300 дни след прекратяването му.
(Ал. 2 и 3 отм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.)
(Нова - Изв., бр. 89 от 1953 г.) Искът ба съпруга за оспорване на бащинството може да бъде предявен не по-късно от 6 месеца, след като той се е научил за раждането.
64. (Отм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.)
65. (Отм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.)
66. (Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.) Бащинството на брачно или извънбрачно дете може да се търси чрез иск, предявен от детето или майката.
Този иск се погасява с давност: спрямо детето - в 3 годишен срок от навършване на пълнолетието му, а спрямо майката - в 3-годишен срок от раждане на детето.
67. (Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.) Всеки от родителите може да припознае своето извънбрачно дете, като го обяви за свое в акта за раждането или в друг писмен акт.
Могат да бъдат припознати и заченати, както и вече починали деца, ако последните са оставили низходящи.
68. Не се допуска припознаването на дете, произходът на което е установен с акта на раждането.
69. Детето може да оспори писмено припознаването пред длъжностното лице по гражданското състояние до изтичането на три години от навършване на пълнолетието или от узнаване на припознаването, ако това е станало по-късно.
Оспорването се съобщава на родителя, който е припознал детето, а ако той е починал - на наследниците му. В тримесечен срок от съобщението родителят или наследниците му могат да предявят иск за установяване на бащинството или майчинството.
(Попр. - ДВ, бр. 193 от 1949 г.) Ако искът не бъде предявен или ако предявеният иск бъде отхвърлен, припознаването се смята за нестанало.
70. Припознаването може да бъде оспорено и от всеки заинтересован чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.
71. (Отм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.)
72. (Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.) При иск, предявен от детето или от друго лице, за установяване на бащинството, се призовава като страна майката.


ЗЛС редакция ДВ бр.16 от 24.02.1953 написа:Б. ПРОИЗХОД

61. Взаимните права и задължения на децата и родителите се основават на кръвния произход.
Извънбрачните деца, произходът на които е установен, имат еднакви права с родените от брака.
62. Произходът от майката се установява с факта на раждането.
Искът за установяване на майчинството може да се предяви от всяко заинтересовано лице; тоя иск не се погасява с давност по отношение на детето.
Ако майката е починала, искът се предявява против наследниците й.
63. Предполага се, че съпругът е баща на детето, което е родено през траенето на брака или не по-късно от 300 дни след прекратяването му.
Ако детето е родено преди да са изтекли 180 дни от сключване на брака, съпругът може да оспори бащинството, като предяви иск за това, без да е длъжен да доказва други обстоятелства; по този иск в тежест на противната страна е да докаже, че съпругът е бащата. Такъв иск съпругът не може да предяви, ако е знаял за бременността на жена си при сключването на брака или ако е обявил детето за свое в акта за раждането.
Ако детето е родено след 180 дни от сключването на брака съпругът може с иск да оспори бащинството, като установи, че не би могъл да бъде баща на детето.
64. Искът може да бъде предявен не по-късно от 6 месеца след като съпругът се е научил за раждането.
Ако съпругът умре преди изтичането на този срок, искът може да се предяви от неговите наследници най-късно 6 месеца след неговата смърт или след раждането, ако то е станало по-късно.
Искът се предявява против детето.
65. Детето, което е родено през траенето на брака или не по-късно от 300 дни след прекратяването му, може да предяви иск, за да оспори бащинството, когато съпругът на майката не би могъл да бъде негов баща.
Искът може да се предяви до три години от навършване на пълнолетието.
66. Детето може да предяви иска, за да установи своя брачен произход. Тоя иск не се погасява с давност.
67. Всеки от родителите може да припознае своето извънбрачно дете, като го обяви лично за свое: в акта за раждането, в писмена декларация, подадена пред длъжностното лице по гражданското състояние, в завещание или в друг писмен акт с нотариално заверен подпис.
Могат да бъдат припознати и заченати, както и вече починали деца, ако последните са оставили низходящи.
68. Не се допуска припознаването на дете, произходът на което е установен с акта на раждането.
69. Детето може да оспори писмено припознаването пред длъжностното лице по гражданското състояние до изтичането на три години от навършване на пълнолетието или от узнаване на припознаването, ако това е станало по-късно.
Оспорването се съобщава на родителя, който е припознал детето, а ако той е починал - на наследниците му. В тримесечен срок от съобщението родителят или наследниците му могат да предявят иск за установяване на бащинството или майчинството.
(Попр. - ДВ, бр. 193 от 1949 г.) Ако искът не бъде предявен или ако предявеният иск бъде отхвърлен, припознаването се смята за нестанало.
70. Припознаването може да бъде оспорено и от всеки заинтересован чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.
71. Детето, родено извън брака, може да предяви иск за установяване на бащинството. Искът не се погасява с давност.
Искът за установяване на бащинството може да се предяви от майката до изтичане на три години от раждането. Решението по този иск не може да се противопостави на детето.
72. По исковете, предявени съгласно чл. 64, 65, 66 и 71, като страна се призовава и майката.
"Понякога седя и си мисля...а понякога просто си седя."
http://vbox7.com/play:68f9c028
Аватар
Melly
Старши потребител
 
Мнения: 7704
Регистриран на: 18 Окт 2007, 23:13
Местоположение: гр. София

Re: ЗЛС - отменена редакция

Мнениеот commodoro » 07 Мар 2014, 17:36

Благодаря, колеги. :)
commodoro
Потребител
 
Мнения: 159
Регистриран на: 04 Фев 2013, 23:11


Назад към Лекции и материали


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron