Страница 1 от 1

Адм. съд защитава "своя шеф" - кмет от ГЕРБ

МнениеПубликувано на: 10 Юли 2016, 13:21
от nedkost1
Нагледен случай на "безпристрастност" на съдии - Има влязло в сила решение на съда за отмяна на мълчалив отказ. Решението е от 20.05.2016 и е необжалваемо. Аз получавам решението и се подписвам, че съм го получил на 25.05.2016 и приемам, че същото решене е изпратено и на ответната страна - кмета на общината.
Съгласно решенето очаквам изпълнение в срок от 14 дни. Такова не последва и след още малко изчакване на 27.06.2016 подавам молба до съда за налагане на наказание за неизпълнение на съдебно решение по чл.304 - 306 АПК.
Първоначално получавам съобщение от съда, че молбата ми е оставена без движение до внасяне на държавна такса от 10 лв????? След оспорване и цитиране на практика на ВАС по аналог. случай, съдът променя решението си относно таксата, но излиза с разпореждане оставящо молбата ми без разглеждане поради факта, че решението по делото било изпратено на кмета на 1.07.2016 и той го бил получил на 04.07.2016 - т.е. срокът за изпълнение на решението не бил изтекъл!!!!!!
Нямам намерение да оспорвам разпореждането, защото няма как да докажа, че съдебното решение е било изпратено своевременно и едновременно до мен и отсрещната страна, но без моята молба за наказание това решение можеше никога да не пристигне при кмета и на практика спечеленото от мен дело щеше да бъде безсмислено. След изтичане на 14 дневния срок (считано от 04.07.2016) пак ще подам молба с искане за налагане на наказание - чудя се тогава какво ще измислят за да защитят "начлника" си наш'те провинциални съдийки.

Re: Адм. съд защитава "своя шеф" - кмет от ГЕРБ

МнениеПубликувано на: 10 Юли 2016, 14:22
от ivan_lawyer
Налагат се повтарящи се глоби. За констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка ли се касае. Или друг вид отказ. То процедурата по мълчаливия отказ може да се повтаря безкрайно - непрекъснато може да искате отново и отново, това което искате.
Спасение няма като, че ли, може би - жалба за бавност, но не знам в АПК как е уредена, но субсидиарно по ГПК.