Страница 1 от 1

Критерий

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2015, 22:11
от niko75o
Ще дам и един пример. Прокурор Пашалиева Риажи за по малко от три години финансира ремонти за над 40000 лева купува си чисто нова кола за 30000 лева безработния и син също живее при нея . Според прокурор Пашалиева Риажи необходими и полезни ремонти са бетонена ограда стълби от мраморен варовик дограма златен дъб щори златен дъб.
Непожелавам на никого роднина магистрат според когото бетонена ограда със строително разрешително издадено без съгласието на съсобствениците построена в строителни отклонения е необходим ремонт !Според когото сега съсобствениците трябва да заплатят ремонтите или да си прехвърлят дяловете на данъчната оценка!

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 17 Окт 2015, 22:41
от ivan_lawyer
Роднина сте с прокурор, който е изоградил имота и това ли е. Какво става - узурпация ли някаква. Пояснете директно нещата - няма да се наруши хигиената или стерилната нужда от мълчание при такива случки. Едва ли Пашалиева чете интернета в един перспективен план ще чете ама едва ли сега.

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2015, 10:24
от niko75o
Не е изградил имота . Просто е направила козметични ремонти. И повечето ремонти са в частта която ползва въпросната прокурорка.Но нали си има съсобственици!!!! Какъв процент граждани могат да кажат че бетонена ограда със строително разрешително издадено без съгласието на съсобствениците построена в строителни отклонения дограма златен дъб щори златен дъб стълби от мраморен варовик и други са необходими и полезни ремонти ? Според мен не са ! Според съда на втора инстанция също не са!

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2015, 15:26
от lawchoice
niko75o написа:Ще дам и един пример. Прокурор Пашалиева Риажи за по малко от три години финансира ремонти за над 40000 лева купува си чисто нова кола за 30000 лева безработния и син също живее при нея . Според прокурор Пашалиева Риажи необходими и полезни ремонти са бетонена ограда стълби от мраморен варовик дограма златен дъб щори златен дъб.
Непожелавам на никого роднина магистрат според когото бетонена ограда със строително разрешително издадено без съгласието на съсобствениците построена в строителни отклонения е необходим ремонт !Според когото сега съсобствениците трябва да заплатят ремонтите или да си прехвърлят дяловете на данъчната оценка!


Пич,
Хайде остави я поне за миг тая Пашалиева. Днес е неделя, излез сред природата на чист въздух. Почувствай се жив! Живота не се изчерпва с непрекъснати спорове. Разкарай тази негативна енергия.

П.П. Не е истина до какво фриволно поведение води участието в интернет форуми...

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2015, 17:40
от niko75o
Когато няма какво да кажеш започваш с нападки. Аз всеки ден съм на природа дори за двама :D . Кога Пашалиева -Риажи ще остави моето семейство . Малко хора имат смелостта да казват истината . Според Вас е фриволно поведение да напишеш истината !
Според мен фриволно поведение е когато от позицията на магистрат твърдиш че Удостоверение за наследници в което не е вписана починалата ти (сестра) е с вярно съдържание !?!? Въпреки че преди това си използвал УН в което е вписана признал си я дори си придобил дял от наследството !?!?

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 18 Окт 2015, 22:17
от lawchoice
niko75o написа:Когато няма какво да кажеш започваш с нападки... Според Вас е фриволно поведение да напишеш истината !
Според мен фриволно поведение е когато от позицията на магистрат твърдиш че Удостоверение за наследници в което не е вписана починалата ти (сестра) е с вярно съдържание !?!? Въпреки че преди това си използвал УН в което е вписана признал си я дори си придобил дял от наследството !?!?


За какво става въпрос?!?
Имах предвид, че моето поведение е фриволно. Пак съм останал неразбран..., както и да е. Писах, по темата, тъй като е видно както от публикациите в този, така и в други интернет форуми нагласата Ви, че е налице неправомерно поведение на магистрат във връзка с имотен спор. Предвиден е както наказателно правен, така и гражданско правен ред за установяване на такива обстоятелства от значение за решаването на възникнал между страните спор.

С участието си по темата, исках да Ви провокирам, че има далеч по-важни и стойностни неща.
Бъдете здрав!
,

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2015, 12:32
от niko75o
В съдебната система има много достойни магистрати които трябва да бъдат оценявани и уважавани Защо никой не изрази мнение в този и другия форум пристойни или непристойни са действията на въпросния магистрат.
Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
Бъдете и Вие здрав-а!

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2015, 15:02
от niko75o
Според критерий те на прокурор Пашалиева-Риажи изброените документи в сигнала са с вярно съдържание!?!?


СИГНАЛ
ОТ ГЕРГАНА ТАПАНСКА
СРЕЩУ ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПАШАЛИЕВА
Уважаеми г- н Главен прокурор ,
С голяма изненада установих, че прокурор от Специализираната прокуратура ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПАШАЛИЕВА е извършила следните незаконни действия :
1. При изповядване на дарение на недвижим имот на 26.06.2009 г. (датата в НА е сгрешена ) пред Нотариус РУМЯНА ЙОСИФОФСКА , с рег. Номер 503 на НК с район на действие района на РС гр. Петрич е представила официален документ с невярно съдържание – Удостоверение за наследници с изх. Номер 129/15.05.2009г. на нейния баща СТОЯН КРУМОВ ПАШАЛИЕВ , като в представеното удостоверение е била скрита починала й сестра Иванка Стоянова Пашалиева. Силно съм възмутена от подобно незаконно поведение на висш магистрат, който би трябвало да служи за пример на обществото .
2. В декларация по чл.14 от ЗМДТ, подадена през 2009г. , пред Общинска администрация гр. Петрич , за закупения от нея имот : идеална част от УПИ X-306 (урегулиран поземлен имот десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста и шести ), целият с площ 600 кв.м. (шестстотин квадратни метра), находящ се в кв. 18 (осемнадесети) , по плана на село Кърналово , общ. Петрич, обл. Благоевград, при съседи на урегулирания имот по скица: север:-УПИV-307 и имот с планоснимачен номер 298; изток – УПИ 8-303; юг-УПИ 9 и УПИ 11-304 и запад улица, ВЕДНО с идеалната част от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в него със застроена площ на сградата 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), неправилно е декларирала придобитият имот , като по този начин е намалила неговата данъчна оценка и така е ощетила общината при определянето на МДТ свързани с горепосочения имот .
Считам , че подобно поведение на висш магистрат е незаконно и недопустимо.
В резултат на поведението на прокурор от Специализираната прокуратура ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПАШАЛИЕВА , у мен се породи огромно съмнение за равнопоставенността на магистратите пред закона и доверието ми към съдебната система силно се измени.
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР , моля на основание на гореизложеното да назначите проверка по гореизложените обстоятелства и след като се уверите във верността им да предприемете мерки да накажете виновните лица и да възстановите доверието ми към съдебната система .
Прилагам : Копие от използваното удостоверение за наследници, копие от истинското удостоверение за наследници, копие на НА за дарение (със сгрешена дата), ри изповядването на който е използвано удостоверението за наследници с невярно съдържание и е посочена занижена данъчна оценка на имота, вследствие на невярно попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ .
Моля да изискате от служба ,,Местни данъци и такси „ при Община Петрич, заверено копие от декларацията по чл.14 от ЗМДТ на ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПАШАЛИЕВА ОТ 2009Г.

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 19 Окт 2015, 23:19
от lawchoice
niko75o написа: ... Защо никой магистрат /бел. lawchoice/ не изрази мнение в този и другия форум пристойни или непристойни са действията на въпросния магистрат. ...

Именно защото
niko75o написа: В съдебната система има много достойни магистрати които трябва да бъдат оценявани и уважавани
, не трябва да очаквате отговор по същество /в подкрепа или не/ основан на твърденията Ви, изложени в този или който и да било друг интернет форум.

Re: Критерий

МнениеПубликувано на: 20 Окт 2015, 00:52
от niko75o
Е убеди ме !!!!!!!!!!От достойните отговор няма да получа. Истината е че не търся подкрепа а правно становище . Нито едното нито другото а само обиди по мой адрес . Не разбирам как образовани хора на които се крепят устоите на държавата могат до бълват нападки а правни становища няма щом става въпрос за колега .Просто да не пишат и те . Но гузен негонен бяга !?!?Ако аз бях написал закана или обида !?!?