Страница 4 от 5

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 17 Сеп 2010, 20:53
от nikkol
street написа:е има си въззивна инстанция - като не му харесва на някой решението примерно на Районен Съд да го обжалва в срока - пред Окръжен Съд (предполага се там са по кадърни и с повече опит ,нали затова са там.)
В крайна сметка - винаги има взъможност да дадеш сигнал или да обжалваш.Само се предполага.В СРС съдията беше с дълга практика и опит,а
в СГС -младши съдия с голям опит,т.е. по компетентен.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 18 Сеп 2010, 18:46
от todorb2000
nikkol написа:
street написа:е има си въззивна инстанция - като не му харесва на някой решението примерно на Районен Съд да го обжалва в срока - пред Окръжен Съд (предполага се там са по кадърни и с повече опит ,нали затова са там.)
В крайна сметка - винаги има взъможност да дадеш сигнал или да обжалваш.Само се предполага.В СРС съдията беше с дълга практика и опит,а
в СГС -младши съдия с голям опит,т.е. по компетентен.


Не можем да кажем, че този или онзи е корумпиран, ако нямаме безспорни доказателства.
Можем да кажем, дали съдията е "сдъвкал" някое друго обстоятелство, и така да докара решението или присъдата до определен изход, но всичко е много специфично.
Така, че съдете по резултата на база фактическата обстановка. Аз имам такива подозрения по административни дела, където логиката на процеса по делото се прекъсва, както се казва като гръм от ясно небе.
Ако иската сложете на Вашите герои други имена и дайте пиесата тук, за да видим "корупцията". :D

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2010, 20:09
от todorb2000
Делото е административно по Закона за достъп до обществена информация! Иска се достъп до служебна информация, изготвяна от служители от НОИ-Хасково. Не се засягат интереси на трети лица, като под трети лица се има предвид друго осигурявано лице. Административният ръководител на НОИ-Хасково постановява отказ за достъп до служебна информация, поради факта, че в изготвяната служебна информация имало информация от лични данни/на подчинените му служители/. Същият прави запитване към подчинените си, дали са съгласни, да се предостави исканата служебна информация. Подчинените му/лицата, изготвили исканата служебна информация/ отказват да се предостави такъв достъп. Административният ръководител на НОИ-Хасково впоследствие не предоставя достъп до исканата служебна иинформация.
Има постановен отказ за достъп до служебна информация от Административен съд-Хасково.
По-долу е дадена позицията на прокурора от върховна административна прокуратура.
Като четете становището на прокурора, какво мислите за този прокурор? Дали е прокурор-чиновник или прокурор-гражданин?


ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, допустима е, но по същество е неоснователна. Правилно решаващия съд е възприел становището на административния орган, че исканата от касатора информация няма характер на обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ. Процесната информация, съдържаща се в документацията относно преизчисляването на отпуснатата пенсия на заявителя действително е извън приложното поле на ЗДОИ по аргумент на чл. 8, т. 1 ЗДОИ, тъй като същата може да бъде предоставена по линия на административното обслужване на гражданите. Останалата информация очевидно касае конкуренция на конституционно закрепените права на обществена информация и на защита на личните данни, при което едното от тях следва да отстъпи пред другото. Както правилно е съобразил АС - Хасково, съгласно волята на законодателя и изричната разпоредба на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ законът не се прилага за достъпа до лични данни. Тъй като се искат данни, които едновременно са обществена информация и лични данни на трети лица директора на РУСО - Хасково законосъобразно е поискал разрешение от последните по реда на чл. 31 от ЗДОИ, за предоставяне на търсените данни. След като то е било отказано, задължението на органа, от който е поискана обществена информация за предоставянето й отпада предвид разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ. Това е така, защото при липса на съгласие от страна на третото лице и предоставянето на исканата обществена информация ще бъдат нарушени неговите права и разпоредбите на ЗЗЛД. Водим от гореизложеното намирам, че първоинстанционното съдебно решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила от касационната инстанция на основание чл. 221, ал. 2 АПК.

Моля за Вашето мнение драги участници в дискусията.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2010, 20:50
от todorb2000
nikkol написа:
street написа:е има си въззивна инстанция - като не му харесва на някой решението примерно на Районен Съд да го обжалва в срока - пред Окръжен Съд (предполага се там са по кадърни и с повече опит ,нали затова са там.)
В крайна сметка - винаги има взъможност да дадеш сигнал или да обжалваш.Само се предполага.В СРС съдията беше с дълга практика и опит,а
в СГС -младши съдия с голям опит,т.е. по компетентен.


Никол, опитай се да изградиш своята версия, макар и да е неточна, и тогава ще се натъкмява картината до реалната.
Аз го споменах преди, че без дадеш някаква основа за размисъл, очакванията са безмислени.
Аз смятам така. :D

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2010, 21:28
от advpopova
Когато бях на 14 години заради комбинацията корумпирани съдии, некадърен адвокат и соцзакон загубихме къщата си. Заклех се повече никога никой да не ни прецаква така и... след 10 години станах адвокат.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2010, 22:55
от todorb2000
advpopova написа:Когато бях на 14 години заради комбинацията корумпирани съдии, некадърен адвокат и соцзакон загубихме къщата си. Заклех се повече никога никой да не ни прецаква така и... след 10 години станах адвокат.

Аз не съм юрист по образование. Инженер съм, както и политолог.
Да, може и така да е било, но всичко пак опира до морал. Там е големият въпрос.
Сигурно не прецаквате другите :lol: Друг е въпроса, че "кьорав" карти не играе :)
Пак ще повторя, всичко зависи от клиента. Трябва подготовка по казуса, има детайли, които "обръщат колата".
Но всеки си знае.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2010, 10:30
от valrum
Такива въпроси във форума обикновено не чета, но ми стана интересно кой задава такива въпроси. На такива въпроси трябва да отговарят единствено и само ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, а не лаици. Лаика може само да задава въпроси, такива на които дори достиженията на науката нямат отговори. Бих казал, че професионалисти по този въпрос са дали добър но не много мотивиран отговор. Но по лошото е, че лаиците не ги слушат. И в злобата си на нереализирани прависти правят опит за някаква реализация и по-скоро да избият комплекса на неуспялия който вече не си вярва че ще успее.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2010, 10:49
от todorb2000
Форумът е място за дискусия, и е уникална територия, където иначе не може да се случи.
Аз имам право да обсъждам, както аз разбирам и разбира се, съобразявайки се с правилата на форума и уважавайки другите и зачитайки тяхното право на мнение.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2010, 16:28
от nikkol
Ами моите очаквания са професионалистите да отговорят.А пстиженията в науката не е нужно да се намесват

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2010, 17:16
от dimist
Тодоре, за мене позицията на прокурора е убедителна, като все пак се застраховам, че не съм ти чел жалбата

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2010, 20:33
от todorb2000
dimist написа:Тодоре, за мене позицията на прокурора е убедителна, като все пак се застраховам, че не съм ти чел жалбата

Ако позволиш в какво се изразява неговата убедителност т.е. на прокурора?

ето жалбата без лични данни!

http://dox.bg/files/dw?a=22153fbd5e

Да, убедителна чиновническта позиция на прокурора.
Този прокурор не е спазил Конституцията и ЗСВ и най-важния член-чл.117, ал.1 от Конституцията, а като гражданин е бил длъжен да зачете правото ми на информация, разбира се при защита на личните данни други лица, ако е имало такива.
Правото на информация е неотменимо право и се удовлетворява толкова пъти, колкото пъти е заявено, и затова е записано в чл.57, ал.1 от Конституцията.
Аз това наричам "конституционно престъпление" на въпросния прокурор от върховна административна прокуратура.

Почти всички административни прокурори са такива и съм убеден в това и мога да го докажа с примери и тук и където трябва. Жалко е.

Кагато бях кадрови офицер съм изпълнявал закона и заповедите, но не съм бил послушко.
Ако прокурорите се опасяват от съкращения, защото не са послушни, то това е жалко. Знаем, че ВСС уволнява и т.н.
Но това не може да стане току така. :)
Значи остава у мен мнението, че са послушковци повечето.
Опровергайте ме, ако намерите за добре. Уважавам всяка личност, но по делата ще я познаем, каква е.
После ще видите и решението на съдиите. И тях ще ги видим, какви са послушковци.

Ето тяхното решение.
http://dox.bg/files/dw?a=6915690d35

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата./Конституция на Р.Б./.
В горното решение/от линка/ чл.117.(1) звучи така: "Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на юридическите лица и държавата./Конституция на Р.Б./.". Гражданите са извън борда за съдиите постановили решението.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 02 Окт 2010, 10:24
от todorb2000
http://dox.bg/files/dw?a=10f1c76c06
Ето как върховни съдии отменят конституционно право на информация по чл.41 от Конституцията.
Недопустимо е съдебен орган да отменя конституционно право. За мен това е гаф.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 04 Окт 2010, 04:08
от todorb2000
Ето вижте съдия Румяна Папазова от Шесто отделение на Върховния административен съд как правораздава:


Ново Р/О:

РЕШЕНИЕ

№ 10090
София, 07.10.2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
ЧЛЕНОВЕ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Мария Каменска
изслуша докладваното
от съдията РУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело № 3878/2008.


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Образувано е по касационна жалба на Т. Г. Б. от гр. Хасково против решение № 20 от 05.02.2008 г. по адм. дело № 279 по описа за 2007 г. на Хасковския административен съд, с което е отхвърлена жалбата му против решение № 41 / 31.10.2007 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" – Хасково, потвърждаващо разпореждане № от 22.06.2007 г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване”. Съдебното решение е оспорено и в частта, с която жалбоподателят е осъден да заплати 80 лв. деловодни разноски. Подадени са и две частни жалби против определения, постановени в хода на съдебното производство на 20.12.2007 г. и 31.01.2008 г.
Посочените пороци въвеждат касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК - нарушения на съдопроизводствени правила, необоснованост и неправилно прилагане на чл. 9, ал. 1 и 7 от КСО, чл. 10, ал. 1 от КСО и § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО.
Ответникът Районно управление "Социално осигуряване", гр. Хасково, не е взел становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационната жалба и недопустимост на частните жалби.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Предмет на оспорване в производството пред Хасковския административен съд е решение № 41 от 31.10.2007 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" – Хасково и потвърденото с него разпореждане № - от 22.06.2007 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което отпуснатата лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т. Г. Б. от гр. Хасково е била изменена по негово заявление от 07.06.2007 г. на основание чл. 21, ал. 1 от НПОС въз основа на приложените удостоверения за придобит осигурителен стаж след пенсионирането (от 15.08.2005 г. до 01.02.2006 г. и от 25.05.2006 г. до 31.12.2006 г.).
Частните жалби против постановените на 20.12.2007 г. и 31.01.2008 г. определения , с които съдът е оставил без уважение доказателствени искания на жалбоподателя Б****, са процесуално недопустими. Съгласно чл. 229, ал. 1 от АПК на обжалване с частна жалба подлежат определенията и разпорежданията: 1. които преграждат по-нататъшното развитие на производството; 2. в случаите, изрично посочени в закона. Обжалваните определения са извън уредените две хипотези от чл. 229, ал. 1 от АПК. Определенията по допускането и събирането на доказателства могат да бъдат изменени или отменени от съда, който ги е постановил, а контролът върху тяхната законосъобразност ще се извърши в касационното производство.
С постановеното решение Административен съд – Хасково е отхвърлил жалбата като неоснователна, след като законосъобразно е приел, че продължителността на придобития от жалбоподателя осигурителен стаж след пенсионирането е била изчислена при спазване на реда и начина, уреден в чл. 38, ал. 1 и ал. 9-12 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Този извод се основава на представените от осигуреното лице 2 бр. удостоверения обр. УП-3, в които осигурителите са отразили продължителността на придобития при тях осигурителен стаж през спорните периоди. В удостоверение изх. № 041 / 01.02.2006 г. осигурителят „Булмаш инженеринг” ООД - Хасково е вписал придобит осигурителен стаж през периода 15.08.2005 г. - 01.02.2006 г. с продължителност 5 месеца 15 дни. В удостоверение изх. № 81 / 31.05.2007 г. осигурителят „Химмаш” АД – Хасково е отразил придобит осигурителен стаж през периода 25.05.2006 г. до 31.12.2006 г. с продължителност 7 месеца 6 дни. С оглед на тези неоспорени от жалбо- подателя доказателства съдът обосновано е приел за неоснователно искането му за преизчисляване на пенсията въз основа на придобит осигурителен стаж при първия осигурител с продължителност 5 месеца 19 дни и при втория – 7 месеца 11 дни. Законосъобразно първоинстанционният административен съд е приел за неотносими към спорния предмет доводите и възраженията на жалбоподателя във връзка с продължителността на осигурителния му стаж, зачетен при отпускането на пенсията и при последвалите я преизчисления преди издаване на оспореното разпореждане № - от 22.06.2007 г. и потвърждаващото го решение № 41 от 31.10.2007 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" – Хасково.
Неоснователни са касационните доводи за нарушение на съдо- производственото правило за приключване на устните състезания и пристъпване на постановяване на решение при изяснена фактическа обстановка. С определението си от съдебно заседание на 20.12.2007 г. съдът законосъобразно е приел за неконкретизирано и неоснователно искането на жалбоподателя „да се приложи от РУ „СО” реда, по който е изчислен осигурителният стаж" с продължителност 16 год. 7 мес. 3 дни, зачетен при отпускането на пенсията. Така формулирано, искането засяга правен въпрос, като освен това се отнася до период извън обсега на оспореното разпореждане за преизчисляване на пенсията по реда на чл. 102, ал. 1 от КСО. С молба от 28.12.2007 г. жалбоподателят отново е поискал събиране на доказателства, за „да се проследи начина на обработване на данните от представените документи за осигурителен стаж до получаването на обобщените данни за осигурителния стаж”. Искането е неотносимо към спора и с определението от съдебно заседание на 31.01.2008 г. правилно е било оставено без уважение, както също и искането за задаване на въпроси на „ответната страна” по реда на чл. 114 от Гражданския процесуален кодекс (отм.). Разпоредбата на чл. 114 от ГПК (отм.), която допуска възможност при всяко положение на делото съдът по искане на една от страните да задължи другата да се яви лично, за да отговори на конкретно поставени въпроси от съществено значение за решаване на делото, не може да бъде приложена по отношение на административния орган – издател на оспорения акт.
В мотивите на обжалваното решение съдът се е позовал на решение № 210 от 09.04.2004 г. по адм. дело № 13 по описа за 2004 г. на Хасковския окръжен съд, оставено в сила с решение № 2164 от 10.03. 2005 г. по адм. дело № 5496 / 2004 г. на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата на Т. Г. Б. от гр. Хасково против решение № 72 от 05.12.2003 г. на директора на РУ "Социално осигуряване" - гр. Хасково. Спорът относно категорията на придобития от жалбоподателя осигурителен стаж за периодите 03.10.1980 г. - 30.08.1981 г., 30.08.1981 г. - 28.09.1982 г. и при условията на § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО, както и относно основанията за превръщането му по реда на чл. 104, ал. 4 от КСО, е разрешен с влязло в сила съдебно решение и не подлежи на пререшаване. С влязло в сила решение от 14.04.2006 г. по адм. дело № 3 / 2006 г. на Хасковския окръжен съд, оставено в сила с решение № 9980 от 16.10.2006 г. по адм. дело № 4860 / 2006 г. на Върховния административен съд, е била отхвърлена и жалбата на Тодор Бойчев против решение № 119 от 05.12.2005 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” – Хасково и потвърденото с него разпореждане № - от 29.07.2005 г. на ръководителя на “Пенсионно осигуряване”, с което пенсията на жалбоподателя за осигурителен стаж и възраст е преизчислена по реда на чл. 21, ал. 1 от НПОС по негово заявление от 19.07.2005 г. за придобит до тази дата нов осигурителен стаж. Съдът отново се е произнесъл по категорията на осигурителния стаж за времето на военната служба и времето на обучение, за което осигуреното лице е направило вноски за своя сметка. Посочено е, че при преизчисляване на пенсията по реда на чл. 21 от НПОС не се извършва ново прекатегоризиране на придобития преди пенсионирането осигурителен стаж, а косвен съдебен контрол върху влязлото в сила разпореждане за отпускане на пенсията е недопустим. Всички поддържани в настоящето съдебно производство доводи за материалноправни нарушения по чл. 9, ал. 1 и 7 от КСО, чл. 10, ал. 1 от КСО и § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО, допуснати при определяне на категорията и продължителността на осигурителния стаж при отпускането на пенсията, са ирелевантни за изхода на делото. Оспорените административни актове, с които личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т. Г. Б. от гр. Хасково е преизчислена по негово заявление от 07.06.2007 г. на основание чл. 21, ал. 1 от НПОС въз основа на зачетен осигурителен стаж след пенсионирането от 15.08.2005 г. до 01.02.2006 г. и от 25.05.2006 г. до 31.12.2006 г., са издадени при спазване на процесуално- правните и материалноправните изисквания за законосъобразност. Като е отхвърлил подадената жалба като неоснователна, Административен съд – Хасково е постановил правилно решение.
По изложените съображения не са налице касационни основания за отмяна и обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила. Решението подлежи на отмяна в частта, с която лицето е осъдено да заплати на административния орган разноски в размер на 80 лв. за юрисконсултско възнаграждение. С оглед разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от КСО, която освобождава осигурените лица от внасяне на държавна такса по дела за пенсии, които водят срещу териториалните поделения на НОИ, разпоредбата на алинея 5 на чл. 64 от ГПК (отм.) не следва да бъде прилагана по субсидираност. Създаденото изключение за присъждане на деловодни разноски, които в действителност не са били направени, не може да намери приложение в съдебни производства по глава осма от КСО.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частните жалби на Т. Г. Б. от гр. Хасково против определенията, постановени от Хасковския административен съд на 20.12.2007 г. и 31.01.2008 г. по адм. дело № 279 по описа за 2007 г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 05.02.2008 г. по адм. дело № 279 по описа за 2007 г. на Хасковския административен съд, с което е отхвърлена жалбата на Т. Г. Б. от гр. Хасково против решение № 41 / 31.10.2007 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" – Хасково и потвърденото с него разпореждане № - от 22.06.2007 г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване”.
ОТМЕНЯ решение № 20 от 05.02.2008 г. по адм. дело № 279 по описа за 2007 г. на Хасковския административен съд в частта, с която Т. Г. Б. от гр. Хасково е осъден да заплати на РУ "Социално осигуряване" – Хасково адвокатско възнаграждение в размер на 80 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Иван Трендафилов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Наталия Марчева
/п/ Румяна Папазова
Р.П.


РЕШЕНИЕ

№ 11073
София, 29.09.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на девети септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Динка Коларска
изслуша докладваното
от съдията РУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело № 3169/2010.


Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 119 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Образувано е по касационна жалба на Г. В. Б. от село Узунджово, обл. Хасково, против решение № 18 от 14.01.2010 г. по адм. дело № 795 по описа за 2009 г. на Административен съд - Хасково, с което е отхвърлена жалбата против решение № Ж-55-3 / 23.10.2009 г. на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” – Хасково.
Посочените пороци въвеждат касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК - неправилно прилагане на чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 от Закона за пенсиите (отм.), чл. 37, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (отм.).
Ответникът Директорът на Районно управление "Социално осигуряване", гр. Хасково, не е взел становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационната жалба.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.
Предмет на оспорване в производството пред Административен съд – Хасково е решение № Ж-55-3 / 23.10.2009 г. на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” (РУСО), гр. Хасково и потвърденото с него разпореждане № -ПР 1760 / 21.08.2009 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване, с което на Г. В. Б. от село Узунджово, обл. Хасково, е отказано изменение на получаваната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 от КСО.
За да отхвърли жалбата като неоснователна, Административен съд – Хасково законосъобразно е приел, че представеният нов документ не може да служи като доказателство за положен преди пенсионирането трудов стаж, който не е бил зачетен при първоначалното отпускане на пенсията през 1978 г. на основание чл. 6 от отменения Закон за пенсиите (ЗП). Новоиздаденото удостоверение № 8033 / 11.03.2009 г. на Дирекция „ДВИА” – гр. Велико Търново съдържа информация за давани от жалбоподателя наряди и дежурства през периода 09.01.1958 г. – 25.09.1978 г., който при пенсионирането е бил зачетен за трудов стаж.
Касационните доводи за неправилно прилагане на административно- процесуалните разпоредби на чл. 40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) и чл. 101, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (отм.) са неоснователни.
Установяването на трудовия стаж към момента на пенсионирането на касатора през 1978 г. се е извършвало при спазване на чл. 101, ал. 1 от ППЗП (отм.) с представяне на осигурителни, трудови или занаятчийски ученически книжки, или с документ, издаден от съответното предприятие, учреждение или организация въз основа на изплащателните ведомости или партидни книги със задължително попълнени данни. Към момента на подаването на искането за изменение на отпуснатата лична пенсия за осигурителен стаж и възраст доказването на осигурителния стаж се извършва съобразно действащите разпоредби на чл. 40, ал. 1 и 2 от НПОС с представяне на трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд, и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО. Представеното от касатора ново удостоверение, издадено от Дирекция „ДВИА”, гр. Велико Търново, не е надлежно доказателство за установяване на трудов стаж. В него е отразена информация за давани от военнослужещия наряди и дежурства през периода 09.01.1958 г. – 25.09.1978 г., който е бил зачетен при пенсионирането като трудов стаж от първа категория.
По реда на чл. 99, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършва изменение на разпорежданията за пенсии по чл. 98 в случаите, когато пенсионерът представи нови доказателства за придобит трудов стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и др. В разглеждания случай жалбоподателят претендира изменение на личната му пенсия за осигурителен стаж и възраст (наричано от него преизчисление) с твърдение, че пенсионният орган е отказал да обсъди и приложи действащите при отпускането на пенсията разпоредби на чл. 10, ал. 2 от ЗП (отм.) и чл. 37, ал. 3 от ППЗП (отм.) във вр. с чл. 6 от ЗП (отм.). От приложеното в административната преписка решение за отпускане на пенсия за изслужено време и старост № 113196 от 27.11.2978 г. се установява, че на жалбо- подателя е бил зачетен придобит трудов стаж от първа категория с продължителност 23 години. За придобития трудов стаж от 3 години над изискуемия трудов стаж от 20 години съгласно изискването на чл. 6 от ЗП (отм.) е била отпусната добавка от 6 % - по 2% за всяка прослужена година на основание чл. 10, ал. 2 от ЗП (отм.) и чл. 37, ал. 3 от ППЗП (отм.).
Оспорените административни актове, с които е отказано изменение на личната пенсия на касатора за изслужено време и старост по реда на чл. 99, ал. 1, т. 1 от КСО, са издадени при спазване на процесуалноправните и материалноправните предпоставки за законосъобразност и като е отхвърлил подадената жалба, Административен съд - Хасково е постановил правилно решение. Посочените касационни основания за отмяна не са налице и обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 1 от АПК Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 14.01.2010 г., постановено по адм. дело № 795 по описа за 2009 г. на Административен съд – Хасково./оставя в сила решение за плащане на разноски от пенсионер по адм.дело по чл.120 от КСО (бележка на потребителя)/
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Милка Панчева
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Румяна Папазова
/п/ Николай Гунчев
Р.П.

а и ето осъждането от Адм.съд-Хасково, да се заплатят разноски
http://dox.bg/files/dw?a=be09cec443
И какъв е извода?
Че съдия Румяна Папазова отсъжда по начина: "тука има, тука нема"

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 09 Окт 2010, 03:08
от todorb2000
Ето още информация за решения на съдии, които превишават пределите на закона, свързано с начина на заплащане на държавните такси.
http://dox.bg/files/dw?a=d9c220a808

Посочва се начина на заплащане и как да стане, което е извън пределите на Административнопроцесуалния кодекс/чл.151, т.3/ Това би могло да се приеме и за конфликт на интереси, тъй като гражданите имат право на избор, как да заплащат с изгодни преводни такси. Получава се така, че държавата "търгува" плащането на държавните такси чрез търговски банки, а не чрез БНБ. Забравени са държавните таксови марки... . ЖАЛКО!

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 13 Окт 2010, 23:43
от toni_sf
до-todorb2000 Вие попитахте правилно , но забравихте едно, как не се коментира тук закланата адвокатка ,убитият прокурор ,и как Красио така нареченият Черният им взима парите за да лобира да ги направи магистрати. Право ,морал и етика а дали са съвместими

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2010, 00:13
от todorb2000
toni_sf написа:до-todorb2000 Вие попитахте правилно , но забравихте едно, как не се коментира тук закланата адвокатка ,убитият прокурор ,и как Красио така нареченият Черният им взима парите за да лобира да ги направи магистрати. Право ,морал и етика а дали са съвместими

Да, съвместими са в отделната личност :D
И зависи в какво избуява.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2010, 02:01
от todorb2000
До toni_sf,
Днес се завърза разговор с един познат адвокат, като моята цел беше, да се извлече престъпен състав от действията на върховни съдии и прокурори, за да може да се анулира съдебно решение на петчленен съдебен състав.
Реакцията на моя познат адвокат беше, че нямало практика, да се осъди прокурор или съдия. Аз му заявих, че ние ще сме първите....
А той заяви, че ако се тръгне по тоя ред, то нямало да останат неосъдени съдии и прокурори..... :D И България можела да остане без прокурори или съдии.

Щях да се срина по телефона.... :mrgreen:

Другият адвокат пък казваше, че лицата по чл.120 от КСО не били освободени от задължението да заплащат съдебни разноски на ответната страна, ако тя е спечелила делото, докато аз му твърдях обратното.
Юридическа идилия :D

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 15 Окт 2010, 21:27
от Imperator
Melly,
Главна буква заслужават човеците, не и олигофрените, за каквито тук научаваме от този жалващ се.

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2010, 01:48
от Melly
Imperator написа:Melly,
Главна буква заслужават човеците, не и .....ите, за каквито тук научаваме от този жалващ се.


Здравей, Imperator,
След приятно прекараната среща с колеги тази вечер признавам, беше ми нужно мъничко време да прехвърля няколкото страници с мнения по тази тема и да открия с какво те провокирах, за да се обърнеш точно към мен и да ми кажеш нещо, което прекрасно зная. Ще ми позволиш да те допълня, ако не възразяваш де. :wink:
Imperator написа:Главна буква заслужават Човеците и Човечките. :D


П.П. Малките букви животът е отредил за "малките" хора. :?

Re: как да се защитим от корумпирани съдии и некадърни адвокати

МнениеПубликувано на: 16 Окт 2010, 11:06
от todorb2000
Драги колеги-участници по темата,
Обръщам се към участниците, сеещи груби думи и цинизми.
Ако сте недоволни, изказвайте се почтено и без грубости. Писаното и неписаното слово е измислило сатирата, като инструмент за осмиване, който много повече въздейства върху душите на хората, отколкото грубите думи, написани тук. Иронията е форма на изказ и на протест. Така, че да очистим темата от груби думи и цинизми, моля Ви.
Хубав и светъл ден :D