Страница 2 от 2

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 16 Юли 2018, 09:06
от invisible14
Здравейте, а според вас какъв следва да е документа за месторабота - нотариално заверен препис? Аз си мислех да представя оригинал на служебна бележка. По какъв конспект се готвите? Този който е за устния изпит ли?

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2018, 14:32
от redbullet
Здравейте,
Кои нормативни актове според вас трябва да се носят на писмения изпит?

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2018, 18:50
от ivan_lawyer
Като адвокат съм, но все пак ето така отговарям. ГПК, в хартиен вид. Винаги хартиен трябва да е. ДПК или както е сега новото ДОПК, също. Не разбирам защо обаче трябва изобщо изпит за това - но както и да е. Значи една сурова подготовка по охранителното производство - през Живко Сталев, Омбарлиев и други. Ама като казвам сурова подготовка, значи наистина сурова.
Трябва да опознаете характера на охранителното производство, то сега е регистърно-охранително, но по същество си е охранително. Охранително - означава, че при подадено искане, отсрещният орган проявява пасивност, но не своеволие.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2018, 22:37
от bvoykov
Нямам преки наблюдения върху конкурса, но проблемът с него според мен е, че дават казуси, които обхващат реално 3 правни епохи - Постосвобожденска България, Комунизма и настоящото ни "ново" време. Обикновено казусите започват през първата, намесени са някакви прехвърляния само в писмена форма, за да може да се проверят знанията на изпитвания относно т.н. "валидизационни закони", които биват приети през този времеви период, после се минава през Закона за собствеността на гражданите (не знам дали така се казваше), който е действал във втората епоха, през Общинския народен съвет и т.н., може и ЗТСУ да намесят, и накрая стигат до наши дни. Така че може би трябват всички закони, свързани със собствеността, които са действали през тези три времеви периода, и да се знаят особеностите на прехвърлянията и ограниченията в това кой каква собственост може да има по времето на социализма.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 25 Юли 2018, 16:19
от tralala123
Колеги, трябва ли да се вади свидетелство за съдимост или вече това не е необходимо? Медицинското свидетелство от един лекар ли трябва да бъде подпечатано или от повече? Според мен документа за месторабота е излишен щом се удостоверява стаж с трудова или служебна книжка. Половината документи са излишни на този етап в крайна сметка е участие в конкурс, а не започване на работа!

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 08 Авг 2018, 21:50
от 123789
Предлагам подвързано копие на цитирания по-горе "Сборник правни норми - Нотариална дейност" на Жернанд Бехар, изд. Сиби, 1999г. В действителност е доста обемен (1314 стр.) и съдържа множество действащи към 25 май 1999 г. и отменени нормативни актове, както и практика към тях. Сборникът е ценност за всеки юрист, за съжаление е изчерпан преди 7-8 години - по информация на издателството.
При интерес - тел. 0897875646 - Венци

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2018, 09:14
от ivaylovasilev
Изображение

Книгата може да бъде закупена с 20% отстъпка от коричната цена от онлайн книжарницата на Издателство "Нова звезда" - http://www.novazvezda.com/details.php?id=5096

Книгата предлага на читателя анализ на видовете действие на вписването на актове относно имоти – нотариални актове за прехвърляне или учредяване на вещни права, ипотеки, договори за особен залог върху търговско предприятие, възбрани, договори за аренда в земеделието, договори за наем, брачни договори, саморъчни завещания, искови молби и постановените по тях съдебни решения, актове за отказ от вещни права и т.н. Трудът съдържа и изследване на някои от най-съществените въпроси относно общите положения на вписването по българското вещно право – понятие за вписване, производство по вписване, отказ на съдията по вписванията, публичност на вписването и проблемът с добросъвестността на третите лица.

Институтът на вписването е анализиран през призмата на нормативната уредба по сега действащата персонална система на вписване (Закон за собствеността и Правилник за вписванията) и по реалната система на вписване (Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър), отнасяща се до правния режим на имотния регистър, който все още е в процес на създаване и не е въведен в нито един съдебен район в страната. Представена е най-значимата съдебна практика по изследваните въпроси. Направени са и предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството.

Съдържанието на книгата е актуално към м. септември 2018 г.

Книгата е полезна за съдии по вписванията, нотариуси, адвокати, съдии, частни съдебни изпълнители, синдици, юрисконсулти, преподаватели и студенти по право, както и всички практикуващи юристи с интереси в материята на вещното право.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 02 Окт 2018, 14:08
от ana1234
Колеги, само на мен ли ми се вижда съмнително, че има лица допуснати до изпит за нотариуси с входящи номера на заявления след края на едномесечния срок. Той ако не се лъжа беше до 13.08.2018г., а виждам заявления с входяща дата 15.08, че дори и 17.08. Според вас защо е така?

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 03 Окт 2018, 20:13
от agents_group
ana1234 написа:Колеги, само на мен ли ми се вижда съмнително, че има лица допуснати до изпит за нотариуси с входящи номера на заявления след края на едномесечния срок. Той ако не се лъжа беше до 13.08.2018г., а виждам заявления с входяща дата 15.08, че дори и 17.08. Според вас защо е така?


Помислете още малко и ще се сетите защо е така - няма никаква конспирация, всичко е нормално и в рамките на закона. :D

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 04 Окт 2018, 09:04
от ana1234
Колега agents_group аз извод съм си направила. Зададох въпрос, на който отговор все още няма. :)

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 04 Окт 2018, 09:50
от kalahan2008
Най-логичният и елементарен отговор на Вашия въпрос е, че тези заявления са изпратени по пощата с пощенско клеймо от преди изтичане на срока.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 06 Окт 2018, 09:32
от agents_group
kalahan2008 написа:Най-логичният и елементарен отговор на Вашия въпрос е, че тези заявления са изпратени по пощата с пощенско клеймо от преди изтичане на срока.


Само че има една подробност - колегата не търси логичен и елементарен отговор, а отговор в стил "Агент 007" :D Вероятно тук са намесени сили свише.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 30 Окт 2018, 17:37
от Magnollia
Подготвихте ли се колеги? Аз като сравних казусите от 2008г. и 2015г ми се струва, че втория е в пъти по-лесен.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 30 Окт 2018, 22:14
от barakuda
По лесен е. То и запетайките и пълният член са лесни, ама все ги грешите.
Сега не е Катранджиев шеф, няма да има лесно.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 30 Окт 2018, 22:48
от Magnollia
barakuda написа:По лесен е. То и запетайките и пълният член са лесни, ама все ги грешите.
Сега не е Катранджиев шеф, няма да има лесно.


Ама като гледам и Вие не ги владеете. Граматическите правила имам предвид, за другото само мога да предполагам.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 05 Ное 2018, 11:34
от ana1234
Как мина изпита колеги? Доволни ли сте?

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2018, 22:43
от vili_spasova
Казус № 2, заедно с въпросите /копиран от друг форум/
През 1922 г. А продава от собствения си неурегулиран терен с площ от 2500 кв.м, находящ се в град С. реална част от 1000 кв.м на купувача В. През 1923 г. за дворните места е утвърден регулационен план, като от имота на А се придава част от 120 кв.м към закупения имот от В, а от собствения на В имот се придава към имота на А част от 40 кв.м. Съгласно утвърдения регулационен план към парцела н В се придават част от 80 кв.м от друг съседен имот, за който В впоследствие се снабдява с нотариален акт за отчуждение по регулация. С регулационния план се отчуждават за улица части от по 100 кв.м от имота на В и на А и те стават съответно пар;ел Х – собственост на В и парцел XI – собственост на А.
На 08.12.1941 г. А сключва частен писмен договор за продажба на парцел XI с купувача Д, който е вписан през 1947 г.
А почива на 01.10.1944 г., като оставя за наследници съпруга Н и две деца – дъщеря си Ц и сина си Х. Наследодателят А завещава парцел XI на сина си Х като частта от завещанието представляваща името му, датата и мястото на съставяне са написани от него, а останалата част е написана от трето лице. Завещанието е написано на един лист като двете страници са подписани от завещателя и третото лице. Синът Х остава във владение на имота до смъртта си през 1981 г. През 1946 г. Х е сключил брак с Ж прекратен с развод, като от брака се ражда дете – сина им Ф. Ф почива през 2000 г. и оставя дъщеря Й.
Синът Х осиновява М дете на неизвестни родители през 1959 г., която почива през 1979 г. и оставя за наследник дъщеря си П.
Купувачът В строи върху собствения си парцел Х през 1925 г. едноетажна къща и стопанска постройка, находяща се на границата с парцел XI върху ппедадената част от 120 кв.м. Купувачът В почива през 1939 г. и оставя за наследници двама сина /Л и З/ и една дъщеря К. През 1944 г. едноетажната къща погива и остава само стопанската постройка. През 1982 г. наследниците на В сключват договор за доброволна делба и наследствения парцел Х с площ от 1060 кв.м остава в съсобственост на дъщерята К и сина Л. В парцела съгласно застроителния план е предвидено застрояване на две самостоятелни сгради, чието строителство е реализирано през 1984 г. Преди извършване на строителството дъщерята К и сина Л си разменят нотариално заверени невписани декларации, с които взаимно си дават съгласие за бъдещо строителство.
През 2002 г. се сключва предварителен договор за продажба на реална част с площ от 600 кв.м между собствениците на двата съседни урегулирани имота Х и XI, с който се предвижда реална част от урегулирания имот Х с площ от 600 кв.м да премине към УПИ XI и се създаде един урегулиран поземлен имот с площ от 1920 кв.м. Промяната в подробния устройствен план е утвърдена приз 2003 г. така както е поискана от собствениците на УПИ Х и УПИ имот XI.
През 2004 титулярите на УПИ XI с площ от 1920 кв.м учредяват право на строеж на строителна фирма „Х-2000“ ООД. В нотариалния акт освен учреденото право на строеж срещу задължение за строителство е уговорен и три годишен срок за завършване на сградата, и въвеждане и в експлоатация с разрешение за ползване.
Слез завършване на сградата се оказва, че част от обектите, за които е учредено право на строеж имат по-голяма площ на отделни помещения от описаната в нотариалния акт за учредяване на право на строеж. В нотариалните актове за ипотека, с които купувачите са обезпечили необходимите им кредити за закупуване н обекти в сградата, тези обекти са описани с площта, отразена в нотариалния акт от 2004 г.
След въвеждане на сградата в експлоатация Я представя саморъчно завещание, с което Ф му е завещала ½ от имуществото си. В завещанието е посочено само първото име та Я без посочване на връзка с наследодателя.
1. Налице ли е отчуждително действие на плана през 1923 г. ?
2. Има ли действие така съставеното завещание от наследодателя А?
3. Какви са наследствените дялове на наследниците на В от парцел Х след смъртта му през 1939 ?
4. Кой придобива правото на собственост върху двете сгради в парцел Х през 1984 ?
5. Кога настъпва правновъзстановителния /конститутивен/ ефект при възстановяване на правото на собственост по реда на ЗВСОНИ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, както и по ЗСПЗЗ?
6. Кой е титулярът на правото на собственост на стопанската постройка в парцел Х към 1981 г. може ли да бъде предмет на придобивна давност от трето лице?
7. Какви са предпоставките на закона за да е приложен регулационния план през 1982 г. и към 2004 г. ?
8. Възможно ли е съставеното от Ф завещание да легитимира Я като собственик на парцел XI ?
9. Трябва ли да има сключен окончателен договор за продажба на 600 кв.м за да е валидно учредено правото на строеж?
10. Какви задължителни справки следва да извърши нотариуса ако договора за учредяване на правото на строеж се сключва през 2018 г. и какви декларации следва да бъдат представени съгласно особените изисквания на закона?
11. Има ли значение за действителността на ипотеката изменението на площите на обектите?
12. Кой е собственик на парцел XI след вписване на частния писмен договор през 1947 г.?

Желая успех на всички явили се колеги.

А тук се вихри дискусията:
http://legalworld.bg/forum.php?topicid=355359&p=4&p=

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 07 Ное 2018, 12:36
от Magnollia
За мен казуса не беше екстремно труден, но заради многото "плява" като информация в казуса и малкото време просто добро мотивиране и въобще добър отговор не може да се даде на всички въпроси. Аз лично не успях да отговоря на 2 или 3 от тях, точно поради липса на време, което при мен дойде от липсата ми на опит /за първи път се явявам/ и от това, че писах първите три въпроса първо на чернва. Това е голяма грешка защото ми изяде към 15- минути. Но след като заявиха, че ако има зачертната дума ще се счита за индикация и ще анулират работите, реших, че не съм сигурна, че веднага ще ми тече толкова гладко мисълта :)

Реално казуса беше труден, според мен, защото се явяват и доста нотариуси, които искат да си сменят района. Това според мен трябва да не е разрешено или поне нотариусите, които се явяват и не са изкарали 4 на писмения не следва да практикуват въобще.

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2018, 20:17
от ana1234
Да, казуса изглежда е доста сложен и изпълнен с излишна фактология. Поздравления на колегите, които са го решили.