начало

Бойко Рашков обяви, че дава главния прокурор на прокурор Бойко Рашков обяви, че дава главния прокурор на прокурор

конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот consultant » 11 Апр 2018, 15:45

ПРОЕКТ!
1
МИНИСТEРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
З А П О В Е Д
№ .……………
София, ………………2018 г.
На основание чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност, във връзка с чл. 2 от Наредба № 36/07.01.1998 г. за условията и
реда за провеждане на конкурсите за нотариуси, като взех предвид обективните
обстоятелства, че след проведения със Заповед № ЛС-И-1196/10.11.2014 г. на министъра
на правосъдието конкурс за нотариуси, част от вакантните места за нотариуси са
останали незаети, както и, че са налице вакантни места по съдебни райони поради
преместване на нотариуси при условията на чл. 34б от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност, и поради загубване на правоспособност на нотариуси в случаите
по чл. 35, т. 1, 2 и 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с оглед
равномерното разполагане на нотариусите на територията на страната и с цел да се
създадат подходящи условия за предоставяне на нотариални услуги на гражданите и
юридическите лица и да се предотврати нелоялната конкуренция при осъществяване на
нотариалната дейност,
Н А Р Е Ж Д А М :
1. Насрочвам конкурс с писмен и устен изпит за заемане на вакантните места за
нотариуси по съдебни райони, както следва:
1.1. За съдебния район на Районен съд Айтос - 1 място
1.2. За съдебния район на Районен съд Aрдино - 1 място
1.3. За съдебния район на Районен съд Асеновград - 1 място
1.4. За съдебния район на Районен съд Балчик - 2 места
1.5. За съдебния район на Районен съд Берковица - 1 място
1.6. За съдебния район на Районен съд Бургас - 1 място
1.7. За съдебния район на Районен съд Бяла - 2 места
1.8. За съдебния район на Районен съд Бяла Слатина - 1 място
1.9. За съдебния район на Районен съд Варна - 3 места
1.10. За съдебния район на Районен съд Велики Преслав - 1 място
1.11. За съдебния район на Районен съд Велинград - 1 място
1.12. За съдебния район на Районен съд Видин - 3 места
1.13. За съдебния район на Районен съд Габрово - 1 място
1.14. За съдебния район на Районен съд Г. Оряховица - 2 места
1.15. За съдебния район на Районен съд Г. Делчев - 1 място
1.16. За съдебния район на Районен съд Гълъбово - 1 място
1.17. За съдебния район на Районен съд Димитровград - 1 място
1.18. За съдебния район на Районен съд Добрич - 3 места
1.19. За съдебния район на Районен съд Дупница - 2 места
1.20. За съдебния район на Районен съд Златоград - 2 места
1.21. За съдебния район на Районен съд Ивайловград - 2 места
1.22. За съдебния район на Районен съд Исперих - 1 място
ПРОЕКТ!
2
1.23. За съдебния район на Районен съд Каварна - 1 място
1.24. За съдебния район на Районен съд Казанлък - 2 места
1.25. За съдебния район на Районен съд Карнобат - 1 място
1.26. За съдебния район на Районен съд Котел - 1 място
1.27. За съдебния район на Районен съд Крумовград - 1 място
1.28. За съдебния район на Районен съд Кубрат - 1 място
1.29. За съдебния район на Районен съд Кула - 1 място
1.30. За съдебния район на Районен съд Ловеч - 1 място
1.31. За съдебния район на Районен съд Лом - 2 места
1.32. За съдебния район на Районен съд Мездра - 1 място
1.33. За съдебния район на Районен съд Момчилград - 1 място
1.34. За съдебния район на Районен съд Монтана - 1 място
1.35. За съдебния район на Районен съд Никопол - 1 място
1.36. За съдебния район на Районен съд Н. Загора - 1 място
1.37. За съдебния район на Районен съд Омуртаг - 2 места
1.38. За съдебния район на Районен съд Павликени - 1 място
1.39. За съдебния район на Районен съд Пазарджик - 1 място
1.40. За съдебния район на Районен съд Панагюрище - 1 място
1.41. За съдебния район на Районен съд Плевен - 2 места
1.42. За съдебния район на Районен съд Пловдив - 1 място
1.43. За съдебния район на Районен съд Попово - 1 място
1.44. За съдебния район на Районен съд Провадия - 1 място
1.45. За съдебния район на Районен съд Разград - 2 места
1.46. За съдебния район на Районен съд Русе - 3 места
1.47. За съдебния район на Районен съд Свищов - 1 място
1.48. За съдебния район на Районен съд Силистра - 2 места
1.49. За съдебния район на Районен съд Сливен - 3 места
1.50. За съдебния район на Районен съд София - 5 места
1.51. За съдебния район на Районен съд Тополовград - 2 места
1.52. За съдебния район на Районен съд Трън - 1 място
1.53. За съдебния район на Районен съд Тутракан - 1 място
1.54. За съдебния район на Районен съд Търговище - 2 места
1.55. За съдебния район на Районен съд Харманли - 1 място
1.56. За съдебния район на Районен съд Хасково - 1 място
1.57. За съдебния район на Районен съд Чепеларе - 1 място
1.58. За съдебния район на Районен съд Червен бряг - 1 място
1.59. За съдебния район на Районен съд Чирпан - 1 място
1.60. За съдебния район на Районен съд Шумен - 1 място
1.61. За съдебния район на Районен съд Ямбол - 4 места
2. Писменият изпит да се проведе на … от ... часа в сградата на Министерството
на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на
провеждане може да бъде променено с решение на конкурсната комисия по чл. 12,
ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, което се поставя на таблото за
обяви в Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и се
публикува на официалната интернет страницата на министерството, най-малко 5 (пет)
дни преди датата на писмения изпит. Поставянето на таблото и публикуването на
интернет страницата се счита за официално уведомяване на кандидатите.
ПРОЕКТ!
3
3. Документите по чл. 11 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за
участие в конкурса се подават с писмено заявление (образец) до министъра на
правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 1, в едномесечен срок от датата на
обнародването на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
4. За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 50 (петдесет) лева по
банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIС код – BNBG
BGSD, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01.
5. До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка
не по-малко от добър (4). Списъкът и графикът на допуснатите до устен изпит кандидати
да се обявят най-малко 5 (пет) дни преди началото на устния изпит на таблото за обяви в
сградата на Министерството на правосъдието и да се публикуват на официалната
интернет страницата на министерството. Поставянето на таблото и публикуването на
интернет страницата се счита за официално уведомяване на кандидатите.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник –
министър ...
Копие от заповедта да се връчи на заместник – министър ..., на директора на
дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ и на директора на дирекция „Правни
дейности“ – за изпълнение, и да се съобщи писмено на Съвета на нотариусите на
Нотариалната камара.
Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се постави на
таблото за обяви в Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 и
да се публикува на официалната интернет страницата на министерството.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
http://www.justice.government.bg/Files/ ... 659664.pdf
moderator
Аватар
consultant
Младши потребител
 
Мнения: 85
Регистриран на: 30 Ное 1999, 01:00

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот mimkaamg » 31 Май 2018, 13:53

Здравейте! Имам питане относно документа удостоверяващ придобит стаж, който следва да е представи: "Дали ще признаят Удостоверение издадено от НОИ, вместо трудова книжка?"
mimkaamg
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 07 Окт 2007, 12:23

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот kalahan2008 » 05 Юни 2018, 18:15

mimkaamg написа:Здравейте! Имам питане относно документа удостоверяващ придобит стаж, който следва да е представи: "Дали ще признаят Удостоверение издадено от НОИ, вместо трудова книжка?"

Това и звездите едва ли го знаят...
Би следвало, тъй като съгласно Инструкция №5/30.06.2005г. на Управителя на НОИ удостоверението за трудов/осигурителен стаж се издава въз основа на ксерокопие на трудовата книжка или друг автентичен документ, където е описан съответният трудов стаж. Това удостоверение е официален документ и би следвало в да се ползва с материална доказателствена сила...
http://www.nssi.bg/forusers/procedures/ ... cudosttrsd
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3781
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот member1357 » 06 Юни 2018, 13:55

Здравейте колеги,
заповедта за конкурса не е обнародвана все още, нали? Проверявам дали аз не съм го пропуснала.
Благодаря!
member1357
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 20 Мар 2017, 15:18

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот toni_g » 06 Юни 2018, 15:19

Още като студент някакъв преподавател ни разправяше, че мизата за тоя "изпит" била 300 000. Ама не уточни в лв. или евро.. Не че има значение за мен, така или иначе не ми е по джоба.
Иначе списъкът с издържалите вероятно ще бъде изготвен до края на месеца..
toni_g
Младши потребител
 
Мнения: 51
Регистриран на: 28 Юли 2015, 18:14

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот teogeo » 10 Юни 2018, 19:43

toni_g написа:Още като студент някакъв преподавател ни разправяше, че мизата за тоя "изпит" била 300 000. Ама не уточни в лв. или евро.. Не че има значение за мен, така или иначе не ми е по джоба.
Иначе списъкът с издържалите вероятно ще бъде изготвен до края на месеца..не е вярно. Познавам хора, минали го с четене и с ясно изразена обективна невъзможност да извадят тези 300,000лв. Да не са Ви ги преподавали тия работи в "Академията" на МВР? Там, като гледам, завършилите, все глупости са им преподавали.
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1547
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот vili_spasova » 10 Юни 2018, 22:48

teogeo написа: не е вярно. Познавам хора, минали го с четене и с ясно изразена обективна невъзможност да извадят тези 300,000лв. Да не са Ви ги преподавали тия работи в "Академията" на МВР? Там, като гледам, завършилите, все глупости са им преподавали.


И аз познавам няколко нотариуса, които не са платили. Но са от първата вълна нотариуси от 1 докъмо 200 и няколко като рег. №, когато още не е било ясно какво ще се случи. Еми те тия първите - ако сега не са покойници, са милионери.
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 810
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот lawchoice » 10 Юни 2018, 23:55

toni_g написа:Още като студент някакъв преподавател ни разправяше, че мизата за тоя "изпит" била 300 000. Ама не уточни в лв. или евро.. Не че има значение за мен, така или иначе не ми е по джоба.
Иначе списъкът с издържалите вероятно ще бъде изготвен до края на месеца..


Не му било по джоба :lol: :lol: :lol: Ами търкай билетчета, може да ти се отвори късмета :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

П.П Съдия искал да става... Единствената ми утеха е, че ако това се случи никога няма да работим заедно...
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 854
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот toni_g » 11 Юни 2018, 16:52

Просто на някои хора истината не ви изнася.. както в много други случаи..

Ти какво става иначе, изтрезня от съботния "прайд" и се върна да тролиш във форума, а?
toni_g
Младши потребител
 
Мнения: 51
Регистриран на: 28 Юли 2015, 18:14

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот teogeo » 11 Юни 2018, 18:09

toni_g написа:Просто на някои хора истината не ви изнася.. както в много други случаи..

Ти какво става иначе, изтрезня от съботния "прайд" и се върна да тролиш във форума, а?


Тъй-тъй, ама си признай пред аудиторията - завършил ли симеоновския ПУЦ?
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1547
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот toni_g » 11 Юни 2018, 20:08

Не, защо? Ти там ли си учил? Макар че като ти гледам стила на изразяване в някои други теми надали би се справил с психото на приема.. Затова ли си толкова озлобен към тях? :|
toni_g
Младши потребител
 
Мнения: 51
Регистриран на: 28 Юли 2015, 18:14

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот lawchoice » 11 Юни 2018, 22:06

toni_g написа:Просто на някои хора истината не ви изнася.. както в много други случаи..

Ти какво става иначе, изтрезня от съботния "прайд" и се върна да тролиш във форума, а?


Щом това е истината, явно си пропуснал лекциите в университета /който и да е той/, на които е било разяснявано как се процедира в такива случаи!

Надявам се, че все пак си разумно човешко същество, което може да разсъждава самостоятелно и което на всичко отгоре претендира, че е правоспособен юрист. Ако това действително е така, би могъл и да се досетиш защо съм коментирал само тази част от твоя пост. Не ме разочаровай, поне този път...

П.П. Що се касае до необходимостта от изтрезняване, тя е следствие на други явления, които на този етап /още повече с оглед предходните ти постове в този форум/ е безпредметно да коментирам с теб...
"Човек може да има ум, знания, да бъде дори и гениален, но да няма характер." Ж. Лакордер
lawchoice
Потребител
 
Мнения: 854
Регистриран на: 28 Дек 2014, 22:44

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот tralala123 » 19 Юни 2018, 09:29

Здравейте, обнародвана ли е вече заповедта в ДВ или е обжалвана?
tralala123
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 19 Фев 2014, 19:08

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот member1357 » 22 Юни 2018, 13:30

tralala123 написа:Здравейте, обнародвана ли е вече заповедта в ДВ или е обжалвана?


Не е обнародвана все още, поне аз не съм я видяла, а следя Държавен вестник. Не знам защо се бавят толкова :roll:
member1357
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 20 Мар 2017, 15:18

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот kalahan2008 » 25 Юни 2018, 00:23

member1357 написа:
tralala123 написа:Здравейте, обнародвана ли е вече заповедта в ДВ или е обжалвана?


Не е обнародвана все още, поне аз не съм я видяла, а следя Държавен вестник. Не знам защо се бавят толкова :roll:

Има няколко жалби от нотариуси и затова се бавят.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3781
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот Magnollia » 10 Юли 2018, 16:00

Не виждам скоро да я обнародват заради тези жалби.
Понякога истината може да ни избоде очите ....
Аватар
Magnollia
Потребител
 
Мнения: 307
Регистриран на: 08 Окт 2007, 10:28

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот consultant » 13 Юли 2018, 10:38

Заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г. на министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за нотариуси, е обнародвана в "Държавен вестник", бр. 58, 13.07.2018 г.
moderator
Аватар
consultant
Младши потребител
 
Мнения: 85
Регистриран на: 30 Ное 1999, 01:00

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот stefansky » 13 Юли 2018, 17:59

Моля колегите адвокати да споделят как ще удостоверяват трудов стаж? С какъв документ, ако част от стажа е придобит след 2015 г.,след който срок не се вписва осигурителен стаж в осигурителната книжка? Благодаря Ви!
stefansky
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 13 Юли 2018, 17:50

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот iliyanamav » 14 Юли 2018, 17:41

Адвокатската колегия издава удостоверение за юридически стаж, считано от датата на вписване в колегията.
iliyanamav
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 02 Юли 2007, 20:11

Re: конкурс с писмен и устен изпит за нотариуси

Мнениеот stefansky » 14 Юли 2018, 18:06

Благодаря, колега! Въпросът е дали Министерството на правосъдието ще приеме за достатъчно това удостоверение? На предишния конкурс колеги споделиха, че са имали проблеми точно с установяването на юридически стаж с въпросното удостоверение. Проблеми е имало и с нотариално заверения препис от документа за самоличност. Нотариусите не заверяват преписи от лична карта. Споделете опит и по този въпрос, моля! Благодаря на отзовалите се!
stefansky
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 13 Юли 2018, 17:50

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта


cron