Страница 5 от 26

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 13 Мар 2015, 16:48
от alina_
Колеги, моля не ме убивайте с камъни за въпроса, който ще задам, но от години не откривам еднозначен отговор: Времето, през което е ползван отпуск за отглеждане на дете, зачита ли се за юридически стаж, в случай че по време на излизане в отпуск лицето е назначено за юрисконсулт? Предварително благодаря ако някой пожелае да отговори и успех на всички в конкурса.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 13 Мар 2015, 16:52
от yanev1643
buminkaa написа:Здравейте колеги, да се включа и аз ще ходя на семинара организиран от Център по европейско......
Сигурно ли е, че на изпита ще могат да се ползват принтирани закони и практика, защото си спомням, че на държавните изпити беше забранено с мотив, че освен пратка може да си разпечаташ и теория.
Какво е специалното на свидетелството за съдимост, че изрично пише да отговаря на чл. 8, т. 4 ЗННД, в самото свидетелство освен " не осъждан" трябва ли да пише нещо по различно


трябва да пише че не си реабилитиран/а и че важи за конкурс за нотариуси, кажи им, че трябва да отговаря на чл.8, т.4 зннд те в бюро съдимост знаят/или поне трябва да знаят/

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 13 Мар 2015, 16:56
от yanev1643
А за законите и практиката...могат да се използват купени или разпечатани...само да няма писано по тях, поне така беше 2008г. на конкурса. Преди да те пуснат в залата се чакаше на една дълга опашка и всичко каквото носиш се преглеждаше лист по лист. :)

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 13 Мар 2015, 20:58
от trifon_ivanovv
Колкото да свидетелството за съдимост, освен, че пишат, че е за конкурс за нотариуси, друго отказват да пишат. Казват, че било достатъчно. Нз. На вас как ви го направиха?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 13 Мар 2015, 23:17
от buminkaa
На мен също ми отказаха да впишат каквото и да е в свидетелството. Говорих с МП и от там казват,че задължително трябвало да пише и независимо от реабилитацията. Трябвало да ги накарам да го напишат, но как......

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2015, 00:51
от tralala123
Здравейте колеги, имам въпрос относно медицинското удостоверение, от къде се вади от психото ли както беше за конкурса за младши магистрати или от личния лекар?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2015, 11:08
от nicki_bel
tralala123 написа:Здравейте колеги, имам въпрос относно медицинското удостоверение, от къде се вади от психото ли както беше за конкурса за младши магистрати или от личния лекар?

Медицинското удостоверение за психично здраве се вади от съответния център ( за психично здраве) след беседа със специалист-психиатър и струва 15 BGL. Медицинското удостоверение по т.11 от заявлението се издава от личния лекар.
Искам още веднъж да помоля някой да каже има ли някяква форма за декларацията по чл. 8 ал.1 т.5,6 и 7 ЗННД, както и тази че кандидата има само българско гражданство- т.4 от Заявлението?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2015, 15:19
от alina_
Относно декларациите, мисля че щом не е предоставен образец, няма специфични изисквания.
Направих бланки, но не мога да ги кача като файл. Ето текста ако някой се интересува:

ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният(ата) ………………………………………………………………..,
с ЕГН …………………….., притежаващ документ за самоличност ………………...…….,
изд. от ……………….…… на ……………………., с постоянен адрес: …………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Нямам друго гражданство, извън българското и гражданство на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Гр. ………………….
Дата: ………………. Декларатор: ……………….ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от ЗННД

Долуподписаният(ата) ………………………………………………………………..,
с ЕГН …………………….., притежаващ документ за самоличност ………………...…….,
изд. от ……………….…… на ……………………., с постоянен адрес: …………………...
…………………………………………………………………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм лишен/а от правоспособност на нотариус;
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам адвокатска професия или търговска дейност;
3. Не съм в производство по несъстоятелност, не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен и не съм осъждан/а за банкрут.


Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Гр. ………………….
Дата: ………………. Декларатор: ……………….

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2015, 15:33
от alina_
amarant написа:Вече е качено и заявлението!
Уважаеми колеги, поздравявам всички с настъпването на това "изключително" и дългоочаквано събитие! Даже намирам, че мигът е исторически, надали има друг конкурс който да се случва през седем години :lol: Дали ще стигна твърде далеч, ако предположа че с тази переодичност на конкурса, може и да не дочакаме следващ такъв......
И тъй като конкурсите за нотариуси са такава рядкост в нашето битие е грехота да не се включим масово в мероприятието.
А сега по-конкретно, може ли да попитам, какво се разбира под документ за месторабота и какъв документ мислите да представите? Предварително благодаря ......


И аз се чудех конкретно за този документ. Аз мисля да представя заповедта си за назначаване. Там има данни за работодателя и за местоработата.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2015, 20:58
от retro_classics
За нямащите време да се подготвят за предстоящия изпит за нотариуси, предлагам пълна разработка на темите. Разработила съм всичките 50 /петдесет/ въпроса посочени в Наредба № 36 за условията и реда за провеждане на конкурса за нотариуси и актуализирани с уредбата към 2015г. Разработвам ги от няколко месеца. Работила съм като помощник-нотариус няколко години и съм се съобразила и с практиката по някои от въпросите. Темите съм ги разработвала за себе си, тъй като мислих да кандидатствам на предстоящия конкурс. Обемът им е 378 листа. Цена – 100 лева. Гарантирам, че разработката ще Ви свърши чудесна работа. Материята е доста обемна и е пръсната в различни нормативни документи. Това ще Ви отнеме доста време за търсене, отсяване на информацията и подготовка. Моята разработка е в напълно синтезиран вид. Направо за четене и бърза подготовка в електронен вариант, за да можете ако желаете и вие да си добавяте информация върху тях. За повече информация: Мобилен: 0888 26 99 05 или на мейл: temi_konkurs@abv.bg. Успех на всички, които ще вземат участие в конкурса !!!

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 15 Мар 2015, 21:19
от yanev1643
Няма образци на декларациите. Декларацията по чл.8, т.5,6и7 я направих като alina. Декларацията за гражданство я направих така: Декларирам, че: Съм гражданин на Република България; Постоянно живея в Република България и НЯМАМ ДРУГО ГРАЖДАНСТВО.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 16 Мар 2015, 11:54
от kmonev
Сигурно ли е че може документите да се подадат чрез куриер ? Еконт имат такава опция, вкл да получат и вх.№, но дали е възможно ?!?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2015, 17:16
от alina_
Декларацията за гражданство на yanev1643 наистина по-добре звучи от моята :)
Тъй като няма изискване да се подават лично документите, няма пречка да се изпратят по куриер. Според мен за успокоение е добре да се изпратят с обратна разписка или искане за входящ номер и при изпращането да се напише за какво са документите.
Относно свидетелството за съдимост - отказали са вероятно, защото се избира с отметка дали лицето е осъждано или не, т.е. няма къде да се добавя текст. Няма проблем обаче изискуемият текст да бъде добавен в полето, където се пише за какво да послужи свидетелството за съдимост.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2015, 12:02
от peregrina
Колеги, как беше на семинара? Решаваха ли се казуси? :roll:

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2015, 16:57
от michoni
buminkaa написа:На мен също ми отказаха да впишат каквото и да е в свидетелството. Говорих с МП и от там казват,че задължително трябвало да пише и независимо от реабилитацията. Трябвало да ги накарам да го напишат, но как......


Може би вече повечето колеги са разбрали, но все пак да кажа какво научих току-що от Бюро съдимост-Варна - говорили са с МП и са уточнили, че няма нужда да се вписва, че лицето не е реабилитирано. Така че, свидетелствата си остават само с "не е осъждано".

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2015, 20:10
от yanev1643
peregrina написа:Колеги, как беше на семинара? Решаваха ли се казуси? :roll:


Амиии не останах очарован. Нямаше никакви казуси. Само теория и то по някои от темите открито си казаха, че почти няма шанс да се паднат на писмения. Като въпросите за нотариалната кантора, какви книги и регистри водел нотариуса, какви такси събирал и т.н. От друга страна въпросите за собствеността, придобивната давност, реституцията, представителството, вписванията и др. така или иначе трябва да се четат, а тук бяха представени в сбити, съществени лекции с акцентиране на важната съдебна практика, което само може да е от полза. Но все пак надявах се на обсъждане и решаване на казуси, а такова изобщо нямаше. :cry:

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2015, 10:56
от alina_
Питане относно документа за месторабота: Нередно ли ще бъде ако се представи служебна бележка от работодателя - оригинал?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2015, 12:07
от michoni
alina_ написа:Питане относно документа за месторабота: Нередно ли ще бъде ако се представи служебна бележка от работодателя - оригинал?


Да, и аз това се чудех, тъй като в момента съм действащ адвокат и от АК ми издадоха единствено служебна бележка, че съм вписана от еди коя си година там. Казаха ми, че било достатъчно за конкурса. Аз също смятам да я изпратя в оригинал, тъй като е документ, който винаги мога да си взема отново. Предпологам, че нотариално заверените преписи са за трудови книжки и др.подобни, които няма как да изпратиш в оригинал.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2015, 17:41
от alina_
Да и аз мисля да си представя бележката в оригинал. Надявам се да не се издребнява чак дотолкова, че да не приемат тези документи.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2015, 17:50
от alina_
А някой да си е сменял личната карта наскоро - всички документи са ми със старата.