начало

Както „Лекс“ писа: Скоростното сваляне на карантината на премиера е без нормативно основание. Струва поста на шефа на столичната РЗИ Както „Лекс“ писа: Скоростното сваляне на карантината на премиера е без нормативно основание. Струва поста на шефа на столичната РЗИ

КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот yanev1643 » 01 Апр 2015, 14:20

Ами аз разбирам цитираното по-горе от мен решение на ВКС така: Щом единият осиновител е умрял преди 1961г. /М умира 1953г./ тъй като осиновителното правоотношение е едно, то изцяло ще се подчинява на правилата за непълното осиновяване - действали до 1961. Без значение в случая е, че другия осиновител е починал 1965г. Осиновяването по казуса не може да се счете за заварено към 1961г. и съответно трансформирано по силата на закона като пълно осиновяване, след като вече са настъпили последиците на непълното осиновяване. А дали е така.... :?:
yanev1643
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Ное 2014, 10:54

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот imperia_1 » 01 Апр 2015, 14:33

Yanev, правилно си го разбрал, така е :D
imperia_1
Младши потребител
 
Мнения: 75
Регистриран на: 18 Ное 2008, 12:02

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот sisiana » 01 Апр 2015, 16:36

Регулацията е приложена, сумите се изплащат на общината, защото ППЗТСУ постановява, че комисията на общината, която прави оценката на придаваемите места от имот към парцел, в протокола си отразяваше, че сумите се превеждат в ДСК/ чл. 282 от ППЗТСУ/. След превеждането на тези суми е изцяло проблем на общината, ако не е уведомила собствениците на парцела, към който се придават местата. Отделно от това се издаваха удостоверения, от които е видно, че сумите са постъпили и с тях хората отиваха при нотариус и той ги снабдяваше с констативни нотариални актове. Няма как сумите да бъдат директно преведени на собствениците. Те се превеждат в ДСК и с превеждането им в тази банка се счита за платено обезщетението и съответно настъпването на ефекта на приложената регулация.
sisiana
Нов потребител
 
Мнения: 4
Регистриран на: 25 Яну 2014, 15:16

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот Magnollia » 01 Апр 2015, 22:23

sisiana написа:...сумите се превеждат в ДСК/ чл. 282 от ППЗТСУ/. След превеждането на тези суми е изцяло проблем на общината, ако не е и собствениците на парцела, към който се придават местата. Те се превеждат в ДСК и с превеждането им в тази банка се счита за платено обезщетението и съответно настъпването на ефекта на приложената регулация.


Да виждаш да пише в казуса, че е платено в ДСК? Пише, че е платено на общината. Общината няма право да получава тези плащания и като не е налице една от комулативно дадените предпоставки, то регулацията не е приложена.
Понякога истината може да ни избоде очите ....
Аватар
Magnollia
Потребител
 
Мнения: 307
Регистриран на: 08 Окт 2007, 10:28

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот imperia_1 » 02 Апр 2015, 09:01

Ето още един казус
вариант 2
К А З У С

От 1939 г. П. владее имот с площ от 1800 кв.м. по силата на устна уговорка с К. и през 1950 г. построява в него едноетажна жилищна сграда. През 1962 г. П. се снабдява с нотариален акт за собственост, на основание давностно владение. След снабдяването с нотариален акт, през същата година, П. сключва предварителен договор с Х. за продажба на реална част от парцела с площ от 200 кв.м. без достъп към улица, като се съгласява последният да построи самостоятелна сграда.
През 1964 г. П. дава съгласие със нотариално заверено заявление до общината на сина си С. да надстрои собствената на П. къща с втори етаж, като строителните книжа са одобрени на името на сина. Синът С. завършва строежа в груб вид през 1970 г., като застроената площ на етажа е в повече с 30 кв.м.
През 1976 г. Х. се снабдява с нотариален акт за част от терена и за построената от него къща, на основание давностно владение.
През 1980 г. П. дарява на сина си С. ½ идеална част от своя имот.Останалата ½ идеална част от имота си П. завещава на дъщеря си М., заради положените от нея грижи към него, при условие, че завърши висше юридическо образование.
През 1981 г. съсобствениците поделят терена с одобрена от съда спогодба, от който терен се образуват два парцела с площ всеки от 900 кв.м., като застроения с двуетажната къща парцел се дава в общ дял на бащата и сина, а другият парцел, с построената от Х. сграда се дава в дял на Х.
Впоследствие, от парцела на Х. се придават по регулация 100 кв.м. към парцела на П. и С., които те заплащат по сметка на общината.
П. умира през 1991 г. и през 2002 г. съсобствениците на двата урегулирани имота ги обединяват, след което прехвърлят идеална част от общия имот и учредяват право на строеж на „С” ООД за изграждане на 5-етажна жилищна сграда. При прехвърляне на идеалната част от терена, те се договарят правото на собственост върху терена да премине върху строителя след изграждането на сградата в груб строеж. При обединяването на двата парцела се установява, че по графични данни общата им площ, още от придобиването на парцела от наследодателя - П., е с 30 кв.м. по-голяма и новият парцел е с площ от 1830 кв.м.


ВЪПРОСИ КЪМ ВАРИАНТ 2 :

1. Кога е възникнала за П. правната възможност да се снабди с нотариален акт за собственост върху терена и сградата ? Необходимо ли е било да представи пред нотариуса строителни книжа ?
2. Придобил ли е С. собствеността върху построения втори етаж през 1970 г. ? В случай, че С. се е отклонил от одобрения архитектурен проект, чия собственост е построеното в повече?
3. Възможно ли е Х. да придобие частта от 200 кв.м. и как следва в случая нотариусът да признае правото на собственост ?
4. Действително ли е завещанието в полза на М.? Ако завещанието е действително, необходимо ли е нотариусът, при представянето му като писмено доказателство за правото на собственост, да установява сбъдването на условието ?
5. Ако Х. желае да се разпореди с имота, получен при делбата, би ли могъл да се легитимира като собственик само с одобрената от съда спогодба, без други доказателства, установяващи собствеността?
6. Придобиват ли П. и С. собствеността върху придадените по регулация към парцела им 100 кв.м.?
7. Каква е площта на всеки от поземлените имоти по ЗКИР непосредствено преди обединението и на поземления имот след обединението ?
8. Какво значение за учредяването на правото на строеж ще има грешката в кадастралната основа ?
9. Кои лица следва да участват като учредители на правото на строеж, при условие че Х. има сключен единствен брак от 1975 г., дъщерята М. не завършва юридическото си образование ?
10.В случай че съдружниците в „С” ООД са двама, при дялове, съответно 80 % и 20 % от капитала, какви документи по отношение на дружеството следва да се представят, при придобиване на идеалната част от имота?
imperia_1
Младши потребител
 
Мнения: 75
Регистриран на: 18 Ное 2008, 12:02

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот yanev1643 » 02 Апр 2015, 20:29

Обявиха редовните и нередовните... :)
yanev1643
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Ное 2014, 10:54

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот natalia_n » 02 Апр 2015, 22:45

Докато се регистрирам и си забравих мисълта. И на конкурс съм тръгнала да се явявам! :)
Разгледах списъците и се развълнувах. Отнесох се небрежно, не проверих правилата за класиране и неразумно избрах района на РС Пловдив за първи желан район. Сега си давам сметка, че това прави шансовете ми за класиране.. ако въобще се докопам до устния изпит, клонящи към нула. В списъка с кандидати с нередовни документи има трима-четирима, които освен всичко друго не са посочили и районите, за които кандидатстват. Ако им разрешат да си допълват заявленията, аз ще настоявам да си коригирам моето.
natalia_n
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 02 Апр 2015, 22:40

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот natalia_n » 02 Апр 2015, 22:55

yanev1643 написа:След това през 1962 умира К. Нейната 1/4 ще се раздели на две - 1/8 за Л и 1/8 за Ю, който замества баща си М съгл.чл.10(1) от ЗН. Освен това вече е в сила изменението на чл.81 от ЗЛС бр.50 от 1961г.

Янев, успех още нямам с квотите, менят ми се след всяко прочетено решение, прощавай за въпроса, сигурно ще се срамувам после, ако приемем, че осиновяването не се е трансформирало в пълно, би следвало Ю да не замести осиновителя си М, защото не може да наследява роднините на осиновителя си. Баба си К Ю може да наследи чрез родната си майка, но не и чрез осиновителя си.
Във всички решения, които прочетох, се застъпва тезата, че осиновителното правоотношение, независимо, че осиновителите са двама, е едно. Следователно, ако дори единият от тях е мъртъв при влизане в сила на промените в ЗЛС от 1961, отношението не е "заварено" и трансформация няма, осиновяването е непълно. Включително едно решение на С. Розанис, когото много уважавам. Лиляна Ненова, която също уважавам, обаче, твърди точно обратното.
Аз лично, съм склонна да се съглася с практиката, защото да приемем, че в отношенията с М осиновяването е непълно, а с осиновителката Ц - пълно .. води до големи практически затруднения.. не знам.
natalia_n
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 02 Апр 2015, 22:40

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот yanev1643 » 02 Апр 2015, 23:59

Когато ги смятах квотите бях убеден, че осиновяването ще се трансформира в пълно, затова и така ги определих. После обаче с това единствено осиновително правоотношение нещата се обръщат съвсем. :)
yanev1643
Младши потребител
 
Мнения: 29
Регистриран на: 25 Ное 2014, 10:54

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот tralala123 » 03 Апр 2015, 00:19

Колеги, кажете ми какво искат от МП като са посочили, че съм с нередовни документи, тъй като не съм посочила актуален документ за месторабота. Аз съм държавен служител и приложих служебна книжка и заповед за назначаване. Някой с подобен проблем ще посъветва ли какъв друг документ да приложа може би служебна бележка знам ли ?
tralala123
Младши потребител
 
Мнения: 16
Регистриран на: 19 Фев 2014, 19:08

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот 123789 » 03 Апр 2015, 07:26

Аз съм приложил Заповед на министъра за назначаване, Акт за встъпване, копие от трудовата книжка - все нотариално заверени. Естествено и удостоверение за месторабота - оригинал.
На мен ми липсва текст по чл. 8, ал.1, т.4 ЗННД в свидетелството за съдимост. Коете ме навежда на мисълта, че явно в различните РС Службата по съдимост издава свидетелства с различен текст... нелепо.
123789
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 26 Мар 2015, 13:04

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот domicii_ulpianus » 03 Апр 2015, 08:24

Колеги,
аз също съм с нередовни документи, заради неприложен нотариално удостоверен препис от документ за месторабота. Но аз към датата на подаване на документите вече не бях на работа по собствено желание. Взех оригинално удостоверение от бившия ми работодател. Наистина не разбирам, оригинала по-маловажен ли е от преписа и в крайна сметка какъв документ за месторабота да им дам, като аз не съм на никаква работа. Моля Ви дайте ми съвет!
domicii_ulpianus
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 14 Юни 2013, 08:57

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот alina_ » 03 Апр 2015, 08:42

tralala123 написа:Колеги, кажете ми какво искат от МП като са посочили, че съм с нередовни документи, тъй като не съм посочила актуален документ за месторабота. Аз съм държавен служител и приложих служебна книжка и заповед за назначаване. Някой с подобен проблем ще посъветва ли какъв друг документ да приложа може би служебна бележка знам ли ?


Аз приложих оригинална служебна бележка от работодателя и съм допусната.
alina_
Младши потребител
 
Мнения: 22
Регистриран на: 13 Мар 2015, 16:41

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот 123789 » 03 Апр 2015, 08:45

"Мнение от domicii_ulpianus » 03 Апр 2015 07:24 am
Колеги,
аз също съм с нередовни документи, заради неприложен нотариално удостоверен препис от документ за месторабота. Но аз към датата на подаване на документите вече не бях на работа по собствено желание. Взех оригинално удостоверение от бившия ми работодател. Наистина не разбирам, оригинала по-маловажен ли е от преписа и в крайна сметка какъв документ за месторабота да им дам, като аз не съм на никаква работа. Моля Ви дайте ми съвет!"

Според мен - някакво удостоверение за регистрация в Бюрото по труда би свършило работа... Без да претендирам за изчерпателност - за това се сещам като за начало...
123789
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 26 Мар 2015, 13:04

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот natalia_n » 03 Апр 2015, 08:49

Освен осигурителна книжка (ведно със заверените страници) и копие от трудовия договор, представих и служебна бележка, че правоотношението не е прекратено и понастоящем продължавам да работя на същото място.
Пловдивското бюро по съдимост и МП се бяха разбрали за съдържанието на свидетелството за съдимост. Нещо в смисъл, че като удостоверят "не е осъждано", имат предвид никога, а не осъждано и реабилитирано. Нищо специално нямаше в моето свидетелство.
Домиций, дай им една нотариално заверена декларация - в момента не работя по трудово или гражданско правоотношение, не съм регистриран като безработен при БТ и прочие, известна ми е наказателната отговорност и това е. Какво могат да искат от теб, да постъпиш на работа заради конкурса ли??
natalia_n
Младши потребител
 
Мнения: 12
Регистриран на: 02 Апр 2015, 22:40

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот domicii_ulpianus » 03 Апр 2015, 08:59

Колеги,
много Ви благодаря за напътствията. Ще приготвя документите, които ми посочихте. Ще се обадя и в МП да ги питам, да видим ще бъдат ли така добри да ми кажат. Ще бъде доста абсурдно да не ме допуснат до конкурс затова, че не съм на работа :)
domicii_ulpianus
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 14 Юни 2013, 08:57

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот michoni » 03 Апр 2015, 10:20

На мене пък ми искат документ за трудов стаж, аз съм им представила бележка от Адвокатската колегия, че съм вписан адвоакт от еди кога си, като оттам ми казаха, че това са издавали досега за всякакви конкурси, вкл. и за нотариуси...Сега се опитвам да се свържа с МП да уточня какво аджеба искат, ама никой не ми вдига в деловодството :?
michoni
Потребител
 
Мнения: 174
Регистриран на: 10 Апр 2006, 14:07

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот Magnollia » 03 Апр 2015, 11:12

michoni написа:На мене пък ми искат документ за трудов стаж, аз съм им представила бележка от Адвокатската колегия, че съм вписан адвоакт от еди кога си, като оттам ми казаха, че това са издавали досега за всякакви конкурси, вкл. и за нотариуси...Сега се опитвам да се свържа с МП да уточня какво аджеба искат, ама никой не ми вдига в деловодството :?


Искат осигурителна книжка.


__________________
Иначе с оглед списъците гледам, че кандидатите са около 700. Струва ми се по-малко от миналия път, или греша?
Понякога истината може да ни избоде очите ....
Аватар
Magnollia
Потребител
 
Мнения: 307
Регистриран на: 08 Окт 2007, 10:28

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот michoni » 03 Апр 2015, 13:59

Magnollia написа:
michoni написа:На мене пък ми искат документ за трудов стаж, аз съм им представила бележка от Адвокатската колегия, че съм вписан адвоакт от еди кога си, като оттам ми казаха, че това са издавали досега за всякакви конкурси, вкл. и за нотариуси...Сега се опитвам да се свържа с МП да уточня какво аджеба искат, ама никой не ми вдига в деловодството :?


Искат осигурителна книжка.


__________________
Иначе с оглед списъците гледам, че кандидатите са около 700. Струва ми се по-малко от миналия път, или греша?


Благодаря за отговора :)
michoni
Потребител
 
Мнения: 174
Регистриран на: 10 Апр 2006, 14:07

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

Мнениеот maiki2008 » 03 Апр 2015, 22:06

Колеги, някой представил ли е документ за идентичност на имената и какъв беше той - декларация или от съответната община?
maiki2008
Младши потребител
 
Мнения: 38
Регистриран на: 11 Ное 2009, 00:20

ПредишнаСледваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron