Страница 7 от 26

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 28 Мар 2015, 17:11
от alina_
Благодарим за казуса! Струва си да се поглавоблъскаме докато чакаме наистина :) Честно казано, като гледам на първи прочит, на мен ще ми трябва поне ден, за да схвана само роднинските връзки :) :) :)

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 30 Мар 2015, 14:02
от michoni
Колеги, извинете ме за може би елементарния въпрос, но се чудя мотивите към съответните съдебни решения, които ще ползваме на изпита, дали също ще могат да се ползват? Практиката си я търся през Сиела и Апис, и не знам дали да разпечатвам и мотивите, тъй като доста от тях са много обстойни и разясняващи, чак ми заприличват на "помощни материали" :)

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 01:18
от Magnollia
По т. 2 от Казуса, понеже мога да го кажа без много мислене, за което нямам време в момента.
Наследниците получават както следва: Съпругата К. 1/4, дъщерята Л. 1/4 и сина М. 2/4 от нивата.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 10:58
от michoni
По т.3 ми се получи следното: 3/8 за С., 3/8 за осиновения Ю. /който не наслядвява рождената си майка/ и 2/8 за Н.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 12:08
от rennyrye77
Аз пък мисля, че квотите са към 77 г. С - 1/4, Ю - 2/3 и Н - 1/12. Смятам, че Ю наследява рождената си майка и съпругът на Ф наследява на общо основание, респективно след смъртта му през 77 наследява синът му. :?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 14:04
от michoni
Според мен Ю. не наслядва рождената си майка, защото с изменението в ЗЛС от 1961г. до 1968г. всички осиновявания, вкл. и заварените, са се считали за пълни, т.е. осиновеният не наследява рождените си родители, а неговата рождена майка почива през 1965г.
Колкото до квотите, май наистина съм ги пообъркала, ще ги сметна пак..никак не са ми силна страна, за съжаление.. :)

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 15:16
от rennyrye77
изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г.

Като чета старите разпоредби на 81 от ЗЛС стигам до точно обратния извод и предвид последната разпоредба на текста, ми се струва че я наследява....Хм...досега смятах, че до СК от 68 е имало само непълно осиновяване... :?
81. (Попр. - ДВ, бр. 193 от 1949 г., изм. - Изв., бр. 15 от 1953 г., изм. - Изв., бр. 50 от 1961 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 1968 г.)
изм. ДВ. бр.15 от 20 Февруари 1953г.
81. Между осиновения и осиновителя се създават отношения на дете към родител, но осиновителят не наследява осиновения.
(Отм. - Изв., бр. 15 от 1953 г.) Осиновеният може да приеме името на осиновителя.
(Попр. - ДВ, бр. 193 от 1949 г.) Осиновяването не създава гражданско-правни отношения между осиновения и роднините на осиновителя, нито между последния и роднините на осиновения, освен ако законът разпорежда другояче.
Осиновеният запазва всичките си права и задължения спрямо семейството, към което принадлежи по рождение.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 15:38
от michoni
"До изменението на чл. 81 ЗЛС (отм.)през 1961 г. / ИЗВ. Бр.50/61 г./ българското право с познава само т.н. непълно осиновяване, съгласно което осиновеното лице е наследник на своя осиновител, както и "осиновеното лице запазва всички права и задължения със семейството, към което принадлежи по рождение -т.е.наследява и родителите си по произход.След изменението на ЗЛС през 1961 г., с разпоредбата на чл. 81 ал. 2 ЗЛС (отм.), законодателят установява правилото, че съществуващата връзка на осиновеното лице с неговите родители по произход се прекратява по силата на самия закон." - това е цитат от решение по дело за установяване вида на осиновяване и съответно начина на наследяване. Също така Соломон Розанис в една от книгите си по семейно и наследствено право категорично го изяснява - до 1961г. е имало само непълно осиновяване, а от 61-68г. пък обратното - само пълно, и то с обратно действие. Така че за това съм сигурна, но виж, за квотите нещо се омотах...иначе при преизчисляването и аз достигнах до 1/12 за Н., ама за останалите двама ми станаха някакви големи знаменатали, което пак става едно цяло като ги събера трите, ама не знам...

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 15:40
от yanev1643
Това изменение на чл. 81 ЗЛС от бр.50 1961г. не мога да намеря, за което говори michoni , иначе до тогава мисля ще е можело да наследи рождената си майка, само че тя умира 1965г., когато е действало изменението от 1961г. на ЗСЛ. Не излиза на СИЕЛА-та :? :? :?

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 15:58
от michoni
Да, и аз имах проблем със Сиела, явно е в самата програма - за чл.81 ми излизат всички изменения освен въпрсното последно с изв.бр.50 от 1961г. Ще го търся на Апис, за да го имам черно на бяло, но все пак изменението е цитирано в това решение, пък и С.Розанис го обяснява в една от книгите си, както писах по-горе.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 16:25
от mpobeda333
От Апис: ЗЛС
81. (Изм. - Изв., бр. 50 от 1961 г.) Между осиновителя и неговите
роднини, от една страна, и осиновения и неговите низходящи, от друга,
възникват права и задължения, каквито съществуват между роднини по произход.
Правата и задълженията между осиновения и неговите низходящи, от една
страна, и роднините им по произход, от друга, се прекратяват, освен когато
родителят на осиновения е съпруг на осиновителя. Тази разпоредба не отменя
забраните по ал. 1, букви "а" и "б" и ал. 2 на чл. 23.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 16:32
от michoni
Благодаря :)

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 21:13
от yanev1643
Пробвам и аз по т.3...
И аз мисля, че квотите след смърта на Х са: за М - 2/4, за К и Л по 1/4.
Първи умира М през 1953г. Неговите 2/4 ще се разпределят между съпругата Ц - 2/12, дъщеря Ф - 2/12 и осиновен син Ю - 2/12. Това съгласно чл.9(1) ЗН от 1949г. - съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете, както и съгласно чл.81 от ЗЛС /редакцията към 1953г./.
След М през 1956г. умира Ф. Нейната 2/12 ще се наследи от съпруга А. След смърта му през 1977г. тази 2/12 ще се наследи от Н. Мисля, че чл.9а от ЗН няма да намери приложение защото Ф не е отчуждения собственик, такива са К, Л и М.
След това през 1962 умира К. Нейната 1/4 ще се раздели на две - 1/8 за Л и 1/8 за Ю, който замества баща си М съгл.чл.10(1) от ЗН. Освен това вече е в сила изменението на чл.81 от ЗЛС бр.50 от 1961г.
През 1965г. умира Ц. Нейната 2/12 ще я наследи Ю.
1966г. умира Л. Нейните 1/4 от Х и 1/8 от К ще наследи С. Или С ще има 3/8.
Получавам 11/24 за Ю; 3/8 за С; 2/12 за Н

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2015, 23:24
от imperia_1
Когато Ф умира има съпруг и майка - чл.9, ал.2, изр.1. Според мен трябва да наследи майката и съпруга.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 01:37
от Magnollia
Обратното действие на измененията в чл 81 от ЗЛС по отношение на вида осиновяване касае само заварените осиновявания, т.е., по които са живи осиновител и осинове. Смъртта на осиновителя М през 1953г. прекъсва тази връзка, т.е. по отношение на роднините на осиновителя М се запазва непълното осиновяване. Това означава, че макар К да е рождена баба на Ю и той да би могъл да я наследи, ако не беше осиновен от вуйчо си, при наличието на непълно осиновяване, той не я наследява.
Според мен има нужда от малко разсъждение по въпроса, дали с факта на промяна на осиновяването от страна на осиновителката от непълно в пълно, с оглед редакцията на чл. 81 от ЗСЛ в редакцията му към 1961г., се е променило осиновяването и по отношение на съпруга и осиновител М също в пълно.
Иначе смятам, че точно поради вида на осиновяването по отношение на М, Ю не наследява К и Ф

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 09:06
от yanev1643
imperia_1 написа:Когато Ф умира има съпруг и майка - чл.9, ал.2, изр.1. Според мен трябва да наследи майката и съпруга.


Трябва, да....пропуснал съм го :shock:

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 10:11
от michoni
Да, и аз получих същото като yanev1643, което с корекцята за наследяването на Ф е: С - 9/24 или 3/8, Ю - 13/24 и Н - 2/24 или 1/12.

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 10:34
от yanev1643
Кашата е пълна... :o
Решение 136/12.03.2009 гр.д.5982/2007 ВКС
Оказа се, че "...Институтът на осиновяване, законодателно установен според българското право, признава възможността едно лице да бъде осиновено също само от едно друго лице т.е. признава възможността за създаване на едно единствено осиновително правоотношение: осиновител - осиновен. Осиновяването от две лица едновременно - съпрузи създава също едно осиновително правоотношение като на страната на осиновител има не едно, а две лица..." При това положение при осиновяването по изключение от две лица-съпрузи няма две осиновявания, а само едно. Със смърта на единия съпруг-осиновител преди 1961г. са настъпили последиците на непълното осиновяване - запазва се правото да се наследяват рожденните роднини. :)

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 13:46
от Magnollia
yanev1643 написа:При това положение при осиновяването по изключение от две лица-съпрузи няма две осиновявания, а само едно. Със смърта на единия съпруг-осиновител преди 1961г. са настъпили последиците на непълното осиновяване - запазва се правото да се наследяват рожденните роднини. :)


Имаш предвид в светлината на казаното от мен ли?
Не знам. Осиновяването е особена връзка. В казуса ни интересува дали наследява и как конкретната нива, но погледнато по-глобално, как стои въпроса по отношение наследяването на роднините на осиновителката? Тя е жива към 1961г.
Трябва да се намери опора в някоя норма или практика по този въпрос.

Иначе по отношение на въпроси 4 и 5 смятам, че собственик на придаваемата площ е собственика на парцела, от който са взети, защото регулацията не е приложена. За да е приложена регулацията е необходимо придаваемата част да е заета и да е платено обезщетението на собствениците, а не на общината. Въобще за да е приложена регулацията е важен елемент плащането на обезщетението на собствениците.

По въпрос 6. Да, възможно е, защото одобрената в съда спогодба е титул на собственост, който легитимира собствениците и няма нужда от друг титул на собственост.

Това за сега. Не е чак толкова злокобен казуса, като изключим подводното камъче с осиновяването.

_________________
Освен това давайте малко повече коментари по казуса да се упражняваме. :mrgreen:

Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 14:15
от michoni
Относно спогодбата - трябва първо да се впише, защото съгласно чл.586, ал.4 от ГПК нотариусът не може да издаде нотариален акт, когато документът за собственост на праводателя не е вписан в СВ, а за спогодбата има такова изискване в ПВ.
Решението на ОСЗ за възстановяване към 1996г. все още не е подлежало на вписване в СВ и във връзка с въпрос 7, правото на собственост се възстановява именно с това решение, което има силата на констативен нотариален акт /трябва да е придружено със скица/.