Страница 10 от 10

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 14 Ное 2014, 20:50
от bimomamata
За устния си спомням, че беше голямо блъскане, ебах тая сган проста, какво се бутате бе всички ще влязат. Трябва да се отиде или в 5 часа сутринта или направо в 8 вечерта като е намаляла навалицата :D

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 14 Ное 2014, 21:12
от miko_pk
Мила родна картинка- не се ли сбуташ на вратата, не се ли скараш с някой колега, не те ли заболят краката от висене, не се ли изгаври изпитната комисия с тебе, значи не си бил на изпит! От 50+ явявания на устен изпит не се сещам да има празно! Пик беше правоспособността- РУСИ, РУСИ,ще изтървйем влака, РУСИ, какъв е тоя човек, защо го търсят, какво им е сторил......?

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 18 Дек 2014, 14:09
от Pause
Его го ,вече теста и казуса от проведения изпит на страницата на ВАС и У НАС и за любопитните кандидати.http://www.vas.bg/files/Advokatski_preg ... 2014_4.pdf

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2015, 16:52
от lanfear
Някой знае ли кога са датите за пролетната тази година?

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2015, 13:07
от mailin_8
Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2015 г.

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:
Писмен изпит – на 16.05.2015 г.(събота) от 9.00 ч. – тест, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, в аудитория 272 – регистрация от 8,00 ч., и на 17.05.2015 г., (неделя), от 14.00 ч. – решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” – аудитория 272, Регистрация – от 13,00 ч.
Устен изпит (само за издържалите двете части на писмения изпит) – на 30.05.2015 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4.
Общият списък на участниците в изпита ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 12.05.2015 г.

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2015, 13:52
от bludniq_sin
Не можах да намеря краен срок за подаване на документи?

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2015, 14:28
от dedra
Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
Чл. 9. (Попр. - ДВ, бр. 41 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Кандидатът за адвокат или младши адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет на колегията, в която желае да бъде вписан. Заявлението съдържа трите имена на кандидата, единния му граждански номер и адрес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Към заявлението се прилагат в оригинал или нотариално заверен препис диплома за завършено висше юридическо образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса.
(3) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) За пролетната изпитна сесия заявлението с приложенията към него се подава най-късно до 15 април, а за есенната изпитна сесия - най-късно до 15 септември.

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2015, 15:08
от Pause
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) Адвокатският съвет разглежда подадените заявления с приложенията към тях на първото заседание след постъпването им, но не по-късно от 20 април за пролетната изпитна сесия и не по-късно от 20 септември за есенната изпитна сесия. Това е крайният срок според посочената наредба,след него е в просрочие и се явяваш на следващата сесия.

Re: Изпит за адвокати и младши адвокати 2014

МнениеПубликувано на: 07 Апр 2015, 17:16
от lanfear
@pause, това не е ли срока, в който се разглеждат заявленията? :)