начало

Отмяната на реформата в юридическото образование стигна до върховния съд Отмяната на реформата в юридическото образование стигна до върховния съд

Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот adelina_vn » 03 Юли 2013, 15:22

Здравейте колеги,
в четвъртък май ще обявят конкурс за първоначално назначаване на магистрати в районните съдилища/прокуратури:

КОНКУРСИ

5. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободни длъжности за „съдия” в районни съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободни длъжности за „прокурор” в районни прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

Ще се радвам ако се включат и други колеги да обсъдим как са протичали подобни конкурси минали години, както и да обсъдим казуси....
adelina_vn
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 03 Юли 2013, 15:19

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот just__me » 03 Юли 2013, 16:05

Дано да не е само "май" а наистина на да има :)
just__me
Младши потребител
 
Мнения: 56
Регистриран на: 12 Юни 2013, 16:45

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот jasmine_s » 04 Юли 2013, 10:24

А някой има ли информация предния път какво е било съотношението между места и кандидати?
jasmine_s
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 25 Апр 2003, 10:02

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот suzane » 04 Юли 2013, 13:14

Доколкото имам спомен за миналата година, за първоначално назначаване на съдии във ВКС и ВАС, няколко човека само бяха издържали писмения изпит и бяха допуснати до устен, но впоследствие нямаше назначени.
suzane
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 04 Юли 2013, 13:04

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот adelina_vn » 04 Юли 2013, 14:17

suzane написа:Доколкото имам спомен за миналата година, за първоначално назначаване на съдии във ВКС и ВАС, няколко човека само бяха издържали писмения изпит и бяха допуснати до устен, но впоследствие нямаше назначени.


Благодаря за инфото, но темата се отнася за конкурса за съдии/прокурори в районните съдилища/прокуратури, както пише в първия пост, така че би било добре да обсъдим това.
adelina_vn
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 03 Юли 2013, 15:19

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот jasmine_s » 04 Юли 2013, 19:29

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :
5.1. На основание чл. 180, ал.1 от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 9 (девет) свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища, както следва :
1.1. Районен съд – Варна – 2 (две) свободни длъжности ;
1.2. Районен съд – Девня – 1 (една) свободна длъжност ;
1.3. Районен съд – Провадия – 1 (една) свободна длъжност ;
1.4. Районен съд – Първомай – 1 (една) свободна длъжност ;
1.5. Районен съд – София – 4 (четири) свободни длъжности ;
5.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
5.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
5.4. Писменият изпит да се проведе на 19 октомври 2013г. от 9.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
5.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
5.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
5.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
jasmine_s
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 25 Апр 2003, 10:02

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот jasmine_s » 04 Юли 2013, 19:31

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. На основание чл. 180, ал. 1 и съгласно чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ ОБЯВЯВА КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 18 (осемнадесет) свободни длъжности за „прокурор” в районните прокуратури, във връзка с решение на ВСС по пр. № 15/18.04.2013 г., т. 5 за обявяване на свободните длъжности по чл. 178.
1.1. Районна прокуратура – Бургас – 2 (две) свободни длъжности ;
1.2. Районна прокуратура – Варна - 2 (две) свободни длъжности ;
1.3. Районна прокуратура – Велико Търново - 1 (една) свободна длъжност;
1.4. Районна прокуратура – Велинград - 1 (една) свободна длъжност ;
1.5. Районна прокуратура – Гоце Делчев - 1 (една) свободна длъжност ;
1.6. Районна прокуратура – Кърджали - 1 (една) свободна длъжност ;
1.7. Районна прокуратура – Левски - 1 (една) свободна длъжност ;
1.8. Районна прокуратура – Нова Загора – 1 (една) свободна длъжност ;
1.9. Районна прокуратура – Плевен – 1 (една) свободна длъжност ;
1.10. Районна прокуратура – Пловдив - 2 (две) свободни длъжности ;
1.11. Районна прокуратура – Разлог - 1 (една) свободна длъжност ;
1.12. Районна прокуратура – Самоков - 1 (една) свободна длъжност ;
1.13. Районна прокуратура – Харманли- 1 (една) свободна длъжност ;
1.14. Районна прокуратура – София - 2 (две) свободни длъжности ;
6.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
6.4. Писменият изпит да се проведе на 26 октомври 2013 г. от 09.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
6.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
6.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
6.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
jasmine_s
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 25 Апр 2003, 10:02

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот adelina_vn » 05 Юли 2013, 15:36

Колеги, намерих интересен казус. ще се радвам повечето от вас да се включат. Ето го и казуса:
Казус 1

През 1985г. Димитър Петров купил дворно място в гр.Сандански, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда. Заедно с брат си Христо и с родителите им се настанили да живеят в къщата. Следващата година двамата братя сключили бракове. През 1990г. със строително разрешение на името на Димитър двамата братя пристроили към къщата още две стаи. Следващата година Димитър продал на родителите си 1/5, а на брат си – 2/5 идеални части от земята и сградата. Христо извършил още пристройки, като в резултат на това се оформили две жилища с изграждането и на сервизни помещения (западно и източно). В една от стаите в жилището, използвано от Димитър останали да живеят родителите му. През 1996г. Димитър починал, а брат му завършил двата гаража, строителството на които било започнало предходната година с разрешение на името на двамата. През 2000г. родителите подарили на Христо своята 1/5 идеална част от имота и се пренесли да живеят в ползваното от него жилище. През 2004г. Христо декларирал пред данъчните органи, че е собственик на източната част на сградата и на източния гаражи съсобственик на другата част от сградата, другия гараж и мястото. Съпругата и двете дъщери на Димитър отнели достъпа на родителите си до стаята, която са ползвали до пренасянето си и в която били оставили багаж. През 2010г. съпругата и дъщерите на Димитър предявили иск за делба на къщата и гаражите срещу Христо, съпругата му и родителите на Димитър. Данъчните оценки на имотите са: жилище на наследниците на Димитър – 42 000 лв., жилище на Христо – 46 000 лв. и двата гаража – по 14 000 лв.

Въпроси:
1. Действителни ли са продажбите на идеални части, извършени от Димитър в полза на родителите и брат му, ако съпругата му не е дала съгласие за тях?
2. Възникнали ли са въз основа на издадените строителни разрешения и права на строеж и пристрояване за всеки от братята?
3. Придобил ли е по давност Христо обектите декларирани от него пред данъчните органи ?
4. Ако фактическият съставна давността е налице, има ли права върху тях и неговата съпруга?
5. На кой съд е подсъдно делото за делба?
6. За кои имоти, между кои лица и при какви дялове следва да се допусне делбата?
7. Как ще бъдат определени дяловете от общите части на сградата?
adelina_vn
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 03 Юли 2013, 15:19

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот chandra » 05 Юли 2013, 22:53

Казусът всъшност не е толкова труден, но се иска малко време да се помисли и опит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Точно в частта за давността се сетих за новите тенденции в практиката на ВКС :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chandra
Потребител
 
Мнения: 407
Регистриран на: 21 Дек 2008, 14:55
Местоположение: гр.Варна

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот adelina_vn » 06 Юли 2013, 16:15

със сигурност - както всеки казус, не е труден, ама се иска време, ум и опит :)
да попитам само, какво мислите за 2ри и 7ми въпрос.....че там малко се пораздвоих аз....
Давайте и вие казуси и въпроси, имаме време, нека да се активира темата и да сме си полезни в подготовката :)
adelina_vn
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 03 Юли 2013, 15:19

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот chandra » 07 Юли 2013, 00:06

По 2 според мен не... така излиза поне от текста на казуса. Гледа се титуляра...
По 7... не мисля, че трябва да се сочат с цифри, а процесуалните действия на съда за определяне на дяловете :)
chandra
Потребител
 
Мнения: 407
Регистриран на: 21 Дек 2008, 14:55
Местоположение: гр.Варна

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот joro5017 » 07 Юли 2013, 22:27

Колеги понеже за първи път ще се явявам на такъв конкурс имам няколко въпроса. Има ли някъде образец на подробната автобиография, която се подава? Казусът на конкурса за първоначално назначаване на прокурори нали е само от конспекта по наказателно-правни науки ? Колко кандидати са се явили на предишни такива конкурси? Още при подаването на заявлението ли се заявяват и мястото/местата, за където кандидатстваш? Въпросите ми май станаха доста :) Благодаря ви предварително за отговорите!
joro5017
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 07 Юли 2013, 21:52

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот just__me » 08 Юли 2013, 09:45

Казус,90 % идентичен с този,ми се падна преди 2 години на държавния по Гражданскоправни науки :)
just__me
Младши потребител
 
Мнения: 56
Регистриран на: 12 Юни 2013, 16:45

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот adelina_vn » 08 Юли 2013, 10:16

joro5017 написа:Колеги понеже за първи път ще се явявам на такъв конкурс имам няколко въпроса. Има ли някъде образец на подробната автобиография, която се подава? Казусът на конкурса за първоначално назначаване на прокурори нали е само от конспекта по наказателно-правни науки ? Колко кандидати са се явили на предишни такива конкурси? Още при подаването на заявлението ли се заявяват и мястото/местата, за където кандидатстваш? Въпросите ми май станаха доста :) Благодаря ви предварително за отговорите!


Няма образец, поне никъде не пише, мисля си, че тази Еврпейски формат трябва да бъде автобиографията.
За прокурори - само по НПН.
Колко кандидата са се явили на предишни конкурси - видях на сайта на ВСС, на този от 2012 за прокурори около 300 и нещо май бяха.... ама за колко места не помня.
Местата - при подаване на заявлението.
adelina_vn
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 03 Юли 2013, 15:19

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот chandra » 08 Юли 2013, 11:38

Аз още съм в чудене дали да се явявам, първо защото адвокатската ми практика си върви - имам на кого да я оставя (колегата ми), но... честно казано, както каза колегата не ме вижда като съдия, не защото няма да се справя с изпита, а защото не ме вижда на работно време. Адвокатурата дава сериозна свобода, но... от друга страна винаги съм искала да се пробвам на конкурс за съдия... Така, че ако се явя нагласата ми е, че ми е все тази какво ще стане, важното е, че съм си рефрешнала знанията! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chandra
Потребител
 
Мнения: 407
Регистриран на: 21 Дек 2008, 14:55
Местоположение: гр.Варна

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот bodymaker » 08 Юли 2013, 13:34

Колеги някой знае ли до кога е срока за подаване на документи ? Обявен ли е вече конкурса, че аз нищо не видях в сайта на ВСС, а тази заповед която е качена е от април месец ...
bodymaker
Младши потребител
 
Мнения: 80
Регистриран на: 27 Окт 2009, 16:28

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот sunnyset » 08 Юли 2013, 14:29

chandra написа:Аз още съм в чудене дали да се явявам, първо защото адвокатската ми практика си върви - имам на кого да я оставя (колегата ми), но... честно казано, както каза колегата не ме вижда като съдия, не защото няма да се справя с изпита, а защото не ме вижда на работно време. Адвокатурата дава сериозна свобода, но... от друга страна винаги съм искала да се пробвам на конкурс за съдия... Така, че ако се явя нагласата ми е, че ми е все тази какво ще стане, важното е, че съм си рефрешнала знанията! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Що се отнася до работното време, не мисля, че това би представлявало проблем, след като магистратите не са задължени да стоят на работното си място от 09.00 ч. до 17.00 ч. или да спазват някакво работно време. Задълженията по ЗСВ и процесуалните закони са други.
Включих се по темата, защото не за първи път чета във форума мнения от колеги, които желаят да сменят едната професия с другата и по - конкретно с тази на съдия.
Chandra, вие лично защо искате да бъдете магистрат или поне защо се колебаете дали да пристъпите към такава промяна? Написахте, че адвокатската ви практика върви, тогава защо се колебаете? Разбира се, не сте длъжна да ми отговаряте, но тъй като споделихте вашето мнение и затова реших да ви попитам.
sunnyset
Потребител
 
Мнения: 222
Регистриран на: 02 Авг 2011, 20:33

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот adelina_vn » 08 Юли 2013, 14:53

sunnyset написа:
chandra написа:Аз още съм в чудене дали да се явявам, първо защото адвокатската ми практика си върви - имам на кого да я оставя (колегата ми), но... честно казано, както каза колегата не ме вижда като съдия, не защото няма да се справя с изпита, а защото не ме вижда на работно време. Адвокатурата дава сериозна свобода, но... от друга страна винаги съм искала да се пробвам на конкурс за съдия... Така, че ако се явя нагласата ми е, че ми е все тази какво ще стане, важното е, че съм си рефрешнала знанията! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Що се отнася до работното време, не мисля, че това би представлявало проблем, след като магистратите не са задължени да стоят на работното си място от 09.00 ч. до 17.00 ч. или да спазват някакво работно време. Задълженията по ЗСВ и процесуалните закони са други.
Включих се по темата, защото не за първи път чета във форума мнения от колеги, които желаят да сменят едната професия с другата и по - конкретно с тази на съдия.
Chandra, вие лично защо искате да бъдете магистрат или поне защо се колебаете дали да пристъпите към такава промяна? Написахте, че адвокатската ви практика върви, тогава защо се колебаете? Разбира се, не сте длъжна да ми отговаряте, но тъй като споделихте вашето мнение и затова реших да ви попитам.
О, да, за работното време вероятно сте прав/а, не е задължително да стоят от 9 до 17 часа, но ако кандидатствате за София или друг голям град хич не ми се вярва, че успяват да си тръгнат в 17 часа, имат срокове и са заринати с работа, а когато имаш срокове не си много свободен, а за прокурорите, нека не забравим, че при тях има и йерархическа зависимост, т.е. те, освен срокове, спазват и укзания на по-горестоящите. Така че, който е добър адвокат и е удовлетворен от работата си, има резон да си запази клиентелата и името.
adelina_vn
Младши потребител
 
Мнения: 90
Регистриран на: 03 Юли 2013, 15:19

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот miniscule » 08 Юли 2013, 14:58

Здравейте колеги , аз ще се явя , не съм адвокат , а юристконсулт . Ако бях адвокат , или по- скоро ако можех да бъда , тъй като очевидно адвокатурата е тежко занятие и не на всеки се удава да бъде адвокат , щях да избера кръста на адвоката пред работата на магистрата , защото адвокатурата е свободна професия без таван на заплатата и шеф на главата .
Quis custodiet ipsos custodes?
miniscule
Потребител
 
Мнения: 255
Регистриран на: 23 Мар 2011, 16:54

Re: Конкурс за първоначално назначаване на магистрати 2013

Мнениеот perper1 » 08 Юли 2013, 16:11

Стига да намерите, хора дето ще ви дават заплатата :wink:
perper1
Младши потребител
 
Мнения: 46
Регистриран на: 04 Май 2012, 21:08

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron