Страница 1 от 41

Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 10 Яну 2012, 11:43
от ragazo
Приятно съм изненадан, че за първи път по отношение на конкурсите ВСС е решил да спази стриктно Закона за съдебната власт. В заседанието за 12 януари е включена точка за обявяването на тазгодишния конкурс за младши съдии и младши прокурори. :D
Последния конкурс беше през лятото на 2010 г. и доста време мина от тогава. По закон тазгодишният трябва да е пред месец април.В четвъртък следобед се чака да има и информация за свободните места по градове. :D

Успех! :)

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 10 Яну 2012, 12:17
от jacqieline
Здравейте! Колко места се очаква да се обявят ?

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 10 Яну 2012, 16:19
от ragazo
На последния конкурс от 2010 г. бяха 90 общо./което си е доста/

Имайки предвид, че 2011 г. нямаше конкурс, също очаквам да е добра бройката, но истината ще излезе в четвъртък следобед. :)

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 10 Яну 2012, 20:41
от miury123
Предлагам подробна разработка по конспекта за гражданскоправни науки

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2012, 01:12
от axioma
Колега miury123, бихте ли ми го изпратили на user1977@abv.bg, моля.

Предварително благодаря!

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2012, 01:27
от yordanov_hs
axioma,
'що си мисля, че ако пращаше така "охотно", можеше да го качи някъде и "предлагам" да не ми звучи търговски насочено?

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2012, 18:01
от winnerbg
miury123, ako предложението Ви не е с търговска цел, ще съм блаодарен ако ми ги изпратите на e-mail: bulgarian84@gmail.com

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2012, 20:47
от sndineva
Колега miury123 и аз ще съм Ви благодарна, ако имате възможност да ми изпратите разработките на snejina.vasseva@gmail.com.

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 11 Яну 2012, 23:29
от mirkov_em
ако не е много нахално може ли и аз да получа разработките на mirkov_1982@abv.bg. предварително много благодарско

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 12:43
от claudia
А дали за този тип конкурси не е най- добре да се четaт учебниците по съоветната материя и СП? :?:

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 12:46
от velikova_
claudia написа:А дали за този тип конкурси не е най- добре да се четат учебниците по съоветната материя и СП? :?:

То всеки си преценява. Аз лично чета само учебници и то на няколко автора за да правя сравнения.

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 12:49
от miury123
Точно така, учебници от няколко автора, съдебна практика и ЗАКОНИ. Стига да ти стигне времето и да не се побъркаш, но задължително четеш не само от едно място

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 13:38
от alex766
Колега, изпратихте ли на някой разработките?

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 15:58
от imperatrica_lea
Колега miury123, изпратете ми моля разработките на адрес imperatrica_lea@abv.bg, моля или ако ги продавате пишете как ги давате :)

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 17:19
от claudia
Ето местата. Надявах се да са малко повече, но уви :)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И :

33.1. На основание чл. 180 от ЗСВ и въз основа на проведено планиране по предложенията на административните ръководители на органите на съдебната власт ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
33.1.1.Софийски градски съд - 7 /седем/ щатни бройки;
33.1.2.Окръжен съд София - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.3.Окръжен съд Бургас - 4 /четири/ щатни бройки;
33.1.4.Окръжен съд Благоевград - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.5.Окръжен съд Варна - 3 /три/ щатни бройки;
33.1.6.Окръжен съд Велико Търново - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.7.Окръжен съд Враца - 2 /две/ щатни бройки;
33.1.8.Окръжен съд Кюстендил - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.9.Окръжен съд Кърджали - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.10.Окръжен съд Монтана - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.11.Окръжен съд Пазарджик - 2 /две/ щатни бройки;
33.1.12.Окръжен съд Плевен - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.13.Окръжен съд Пловдив - 3 /три/ щатни бройки;
33.1.14.Окръжен съд Русе - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.15.Окръжен съд Силистра - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.16.Окръжен съд Стара Загора - 2 /две/ щатни бройки;
33.1.17.Окръжен съд Търговище - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.18.Окръжен съд Хасково - 2 /две/ щатни бройки;
33.1.19.Окръжен съд Шумен - 1 /една/ щатна бройка;
33.1.20.Окръжен съд Ямбол - 1 /една/ щатна бройка.
Общо 37 щатни бройки
33.2. На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" №12 заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право"; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверена копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
33.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
33.4. Писменият изпит да се проведе на 10 март 2012г. /събота/ от 9.00 часа, в зали № 272, 292 и резервна зала 65 в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски", като в изпитните въпроси следва да се включат пет казуса от областта на наказателно-правните науки и пет казуса от областта на гражданско-правните науки.
33.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
33.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
33.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Софийския университет, където ще се проведе писмения изпит.
33.8. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в "Държавен вестник" и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет и в един централен всекидневник.

34. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за назначаване на младши прокурори в Районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. На основание чл. 180 от ЗСВ и въз основа на проведено планиране по предложенията на административните ръководители на органите на съдебната власт ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на младши прокурори в районните прокуратури, както следва:
34.1.1. Районна прокуратура София - 6 /шест/ щатни бройки;
34.1.2. Районна прокуратура Бургас - 2 /две/ щатни бройки;
34.1.3. Районна прокуратура Варна - 2 /две/ щатни бройки;
34.1.4. Районна прокуратура Видин - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.5. Районна прокуратура Враца - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.6. Районна прокуратура Велико Търново - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.7. Районна прокуратура Гоце Делчев - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.8. Районна прокуратура Добрич - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.9. Районна прокуратура Кърджали - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.10.Районна прокуратура Ловеч 1 /една/ щатна бройка;
34.1.11. Районна прокуратура Пловдив - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.12. Районна прокуратура Перник - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.13. Районна прокуратура Русе - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.14. Районна прокуратура Казанлък - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.15. Районна прокуратура Севлиево - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.16. Районна прокуратура Шумен - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.17. Районна прокуратура Ямбол - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.18.Районна прокуратура Ботевград - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.19.Районна прокуратура Елин Пелин - 1 /една/ щатна бройка;
34.1.20. Районна прокуратура Свиленград - 1 /една/ щатна бройка;
Общо 27 щатни бройки.
34.2. На основание чл. 7, ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" №12 заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право"; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверена копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
34.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
34.4. Писменият изпит да се проведе на 17 март 2012г. /събота/ от 9.00 часа, в зали № 272, 292 и резервна зала 65 в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски", като в изпитните въпроси следва да се включат десет казуса от областта на наказателно-правните науки.
34.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
34.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
34.7. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на помещенията в Софийския университет, където ще се проведе писмения изпит.
34.8. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в "Държавен вестник" и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет и в един централен всекидневник.

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 17:56
от ragazo
Тия от ВСС веднъж да не ги похвали човек. Насрочили изпитите за началото на март, като в ЗСВ изрично си пише:

Раздел II.
Конкурс за младши съдии и младши прокурори. Конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.)


Чл. 176. (1) За заемане на длъжност в органите на съдебната власт се провежда централизиран конкурс за:

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) младши съдии и младши прокурори;

2. първоначално назначаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Конкурсът по ал. 1, т. 1 се провежда веднъж годишно, като се обявява през месец януари и се провежда през месец април на съответната година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Конкурсът по ал. 1, т. 2 се провежда най-малко веднъж годишно и не по-късно от два месеца след обявяването му.


Иначе и според мено бройките са малко. Имайки предвид, че от 2010г. не е имало конкурс. Може би имат нареждания за затягане на коланите :D

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 22:24
от laura_bergstein
Колега, miury123, бихте ли изпратили разработките и на следната поща: sifu@abv.bg

Предварително благодаря!

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 22:27
от claudia
А дали някой има казуси, които са се падали преди на тези конкурси, защото аз не намирам или не търся както трябва.

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 13 Яну 2012, 12:26
от vanusha
oт къде ще четете колеги?аз мисля да наблегна само на закони и практика :?:

Re: Конкурс за младши съдии и младши прокурори 2012

МнениеПубликувано на: 13 Яну 2012, 13:19
от alex766
vanusha написа:oт къде ще четете колеги?аз мисля да наблегна само на закони и практика :?:


А, то и времето за друго не позволява, но как ще преценявате по кой закон и каква практика :roll: :roll: