начало

МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи МВР ще продължи да получава, вместо служителите си, хонорарите им за експертизи

Декларации

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Декларации

Мнениеот galdere » 03 Авг 2011, 00:14

Трябват ми тези декларации но не успях да ги намеря никъде Предварително ВИ благодаря за отделеното време.
Декларация по чл. 107а ал.1 от Кодекса на труда във връзка с чл.109 от Правилника за организацията и дейността на Прокуратурата на Р България (Д.в. 66/18.08.2009 г.) - по образец . Декларация по чл.112 ал.2 т.1 и т.2 от Правилника за организацията и дейността на Прокуратурата на Р България (Д.в. 66/18.08.2009 г.) - по образец .
galdere
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 27 Май 2011, 16:44

Re: Декларации

Мнениеот galdere » 03 Авг 2011, 19:41

Това ли е въпросната декларация а тази по чл 107 някой може ли да помогне
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(та) ......................................., л. карта (л.п.), сер. ...No ......, изд. на ....... от ....., ЕГН ..............., адрес ..............., тел. ...........
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм български гражданин, навършил пълнолетие.
2. Не съм поставен под запрещение.
3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
4. Не съм лишен по съответния ред да заемам длъжността, за която кандидатствам.
5. Не бих се оказал в пряка йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг(а), с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
6. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник и търговски представител (прокурист).
7. Не съм народен представител.
8. Не съм общински съветник (за длъжностите в общинската администрация).
9. Не заемам контролна или ръководна длъжност в политическа партия.
10. Заемам длъжност по трудово правоотношение, която е определена за заемане от държавен служител (за лицата по § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния служител).
11. Не работя по друго трудово правоотношение освен като преподавател във висше училище ................ (име на ВУ).
Настоящата декларация подавам на основание чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител.
Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя органа по назначаването.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата:
Декларатор:
galdere
Младши потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 27 Май 2011, 16:44

Re: Декларации

Мнениеот sisi_78910 » 11 Авг 2011, 15:58

А дали случайно не ви се намират декларации по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 и по чл. 6 от Закона за частните съдебни изпълнители?
Искам да попитам и следното, в набора от документи, които се прилагат към заявлението за участие в изпит за помощник ЧСИ се изисква декларация по чл. 6 от ЗЧСИ, а там пише в т. 3, освен останалите изброени точки, че ЧСИ не може едновременно да работи по трудово правоотношение. Аз не мога ли да участвам в такъв изпит, след като имам трудово правоотношение към момента и как да декларирам това. Все пак се явявам за изпит, а не да ставам ЧСИ.
sisi_78910
Младши потребител
 
Мнения: 43
Регистриран на: 11 Авг 2010, 12:11


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron