начало

Иван Гешев: За какво да подавам оставка? Че си върша работата? Иван Гешев: За какво да подавам оставка? Че си върша работата?

административно право

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


административно право

Мнениеот andrea » 06 Яну 2011, 14:42

ТЕСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО


1. Изпълнителната дейност може да има следните проявни форми:
А) разпоредителна, правоприлагаща и правотворческа дейност;
Б) административна, правотворческа и правораздавателна дейност;
В) правоприлагаща, правотворческа и правораздавателна дейност


2. Оперативната самостоятелност на изпълнителните органи е:
А) възможността за независима и неограничена преценка при вземане на решение;
Б) задължение за изпълнителните органи да действат в рамките на предписаното от закона;
В) възможността на изпълнителния орган да прецени дали и как да действа в рамките на закона

3. Оперативната самостоятелност:
А) не подлежи на контрол;
Б) подлежи на административен контрол;
В) подлежи на съдебен и административен контрол

4. Административноправният статут на гражданите включва:
А) тяхната административна правосубектност;
Б) тяхната административна дееспособност;
В) и двете


5. Централни органи на изпълнителната власт са:
А) Министерският съвет, зам. министър - председателите, председателите на държавни комисии, председателите на държавни агенции;
Б) Министерският съвет, министър-председателят, министрите, изпълнителните агенции;
В) Министерският съвет, министрите, председателите на държавните агенции, ръководителите на държавни институции създадени със закон

6. Териториалната администрация на изпълнителна власт изключва:
А) министерствата;
Б) общинските администрации;
В) областните администрации


7. Държавната служба е:
А) дейността, която се осъществява от органите на изпълнителната власт;
Б) дейността, която се осъществява от лица, които са субекти на служебни правоотношения в държавния административен апарат;В) дейността, която се осъществява в полза на обществения интерес


8. Не са държавни служители:
А) кметовете и експертите с аналитични функции;
Б) инспекторите и директорите на дирекции;
В) заместник-министрите и областните управители

9. Административният акт е:
А) подзаконов акт на държавен орган, който регулира обществени отношения;
Б) юридически, едностранен и властнически акт, от който се пораждат правни последици;В) конкретно абстрактно волеизявление на орган на изпълнителната власт, с което се засягат законни интереси на гражданите


10. Общите административни актове са:
А) ненормативни административни актове, които съдържат конкретно волеизявление, насочено към неограничен, но определяем кръг правни субекти;
Б) индивидуални административни актове, които съдържат абстрактно волеизявление, насочено към ограничен брой правни субекти;
В) нормативни административни актове, които съдържат общо волеизявление, насочено към неограничен и неопределен кръг правни субекти


11. Нормативните административни актове:
А) се оспорват в 30-дневен срок от издаването им;
Б) не подлежат на оспорване нито по административен, нито по съдебен ред;
В) се оспорват без ограничение във времето

12. Административен акт, който е издаден при нарушение на изискванията за законосъобразност е:
А) недействителен;
Б) нищожен;
В) унищожаем

13. Когато при издаване на административния акт е нарушена компетентността:
А) актът подлежи на отмяна;
Б) актът може да бъде саниран;
В) актът е нищожен

14. Когато в административния акт липсват правните и/или фактическите основания за издаването му:
А) актът е издаден в нарушение на изискването за форма;
Б) актът е издаден в нарушение на административнопроизводствените правила;
В) актът е издаден в нарушение на материалния закон

15. Нарушаването на обвързаната компетентност съставлява:
А) нарушаване на материалната компетентност на органа;
Б) основание за материална незаконосъобразност;
В) нарушаване на процесуалните правила


16. Условие за редовното действие на административните актове е:
А) те да са законосъобразни;
Б) те да са законосъобразни и целесъобразни;
В) те да са законосъобразни и да са съобразени с целта на закона

17. Нищожният административен акт:
А) не може да бъде саниран;
Б) може да бъде саниран;
В) понякога може, понякога не може да бъде саниран


18. Изтичането на срока за оспорване на един унищожаем акт води до:
А) неговото саниране;
Б) неговата нищожност;
В) неговата неоспоряемост

19. Нарушението на административнопроизводствени правила при издаване на административния акт:
А) води до отмяна на административния акт, ако нарушението е съществено;
Б) води до прогласяване на нищожността на административния акт, дори и нарушението да не е съществено;
В) не може да доведе до отмяна на административния акт, дори и нарушението да е съществено


20. Наказателните постановления:
А) са индивидуални административни актове, с които се налага санкция за извършено административно нарушение;
Б) са индивидуални административни актове в административнонаказателното производство, с които се разрешава правен спор;
В) са властнически актове издавани в административнонаказателното производство, с които се налага санкция за извършено административно нарушение
Последна промяна andrea на 07 Яну 2011, 14:12, променена общо 3 пъти
Friendship is the rainbow between two hearts sharing seven colors: feelings, love, sadness, happiness, truth, faith, secret & respect
Аватар
andrea
Активен потребител
 
Мнения: 1086
Регистриран на: 31 Мар 2007, 13:39

Re: административно право

Мнениеот iliqna » 06 Яну 2011, 18:15

1- "в"; 2- "в"; 3- "б"; 4- "а";5-"в"; 6-"а"; 7-"в"; 8- "а"; 9- "б"; 10- "а"; 11- "в"; 12- "а"; 13- "в"; 14- "в"; 15- "а"; 16- "а"; 17- "а"; 18- "а"; 19- "а"; 20- "а"

п.п. ама, не мързелувайте съвсем:)
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: административно право

Мнениеот kontrol » 07 Яну 2011, 03:44

iliqna написа:1- "в"; 2- "в"; 3- "б"; 4- "а";5-"в"; 6-"а"; 7-"в"; 8- "а"; 9- "б"; 10- "а"; 11- "в"; 12- "а"; 13- "в"; 14- "в"; 15- "а"; 16- "а"; 17- "а"; 18- "а"; 19- "а"; 20- "а"

Ето и моите предположения (за останалото съм съгласен напълно):
4 - не мога да избера, по-скоро "в"
7 - има ДС в широк (конституционен) и тесен (Адм.) смисъл, отговарящ на "б"
8 - чл. 3 ЗДСл - "в", а също и кметовете
14 - 59 АПК - "а"
15 - обв. комп. е решаване стриктно според законовите предпоставки - "б"
16 - нямам идея, Кино пише "б"
18 - "в" (саниране е възможно до окончателното стабилизиране на акта)
20 - "в" е безспорно вярно; имат и правораздавателна природа; попада в широката дефиниция на ИАА, но теорията, мисля, го изключва
Горното представлява потенциално грешно становище. Консултирайте адвокат, ако искате сигурност и юридическа отговорност при защитата на правата Ви.
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49

Re: административно право

Мнениеот iliqna » 07 Яну 2011, 12:02

4- категорично отг."а", защото адм. правосубектност има две проявления - адм. правоспособност и адм. дееспособност, отг. "в" би бил верният, ако предложението на "а" гласеше само адм. правоспособност;
7- изходих от това, че ДС е преди всичко обществена служба, безспорно и "б" е вярно;
8- тук, май никой отг. не ми се струва напълно верен;
14 - контрол е прав-отг."а", не съм допрочела въпроса и го разбрах в смисъл, че актът е издаден при липса на основание за издаването му;
15- материалната законосъобразност означава, че волеизявлението в АА съответства на материалноправните разпоредби на закона, а тук има акт издаден от некомпетентен орган, т.е. нарушено е изискването за компетентност- категорично съм за отг. "а";
16- не съм много сигурна в тоя отг., но под редовно действие разбирам валидно, т.е. АА е действителен, защото един акт може да е законосъобразен, а да не е целесъобразен и в тоя случай ще породи пр. си последици и ще има редовно действие- затова съм за "а"
18- категорично отг. "а"
20- и "а" и "в" ми звучат вярно, защото ИАА си е властническо волеизявление, а разликата между двата отг. е май само във формулировката
iliqna
Младши потребител
 
Мнения: 72
Регистриран на: 01 Апр 2010, 17:01

Re: административно право

Мнениеот Гост. » 07 Яну 2011, 13:16

kontrol написа:20 - "в" е безспорно вярно; имат и правораздавателна природа; попада в широката дефиниция на ИАА, но теорията, мисля, го изключва

Съгласна.
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: административно право

Мнениеот andrea » 07 Яну 2011, 14:13

Малко не бях съгласна за осми въпрос, но след известни разсъждения разбрах къде греша :oops:
Friendship is the rainbow between two hearts sharing seven colors: feelings, love, sadness, happiness, truth, faith, secret & respect
Аватар
andrea
Активен потребител
 
Мнения: 1086
Регистриран на: 31 Мар 2007, 13:39

Re: административно право

Мнениеот kontrol » 07 Яну 2011, 17:12

Значи при такива учебни тестове е от значение и какво е становището на преподавателя - може един да влага 1 в термина, друг - друго. Напр. в. 16. Донякъде и 18 (макар че саниране си е поправяне, заздравяване, а другото е стабилност).
Напр. "нарушаване на обв. комп" не съм го чувал. (Но явно се ползва, и то като мат. нез-ст.)
После, има тестове с 1 верен и 2 грешни отговора, а има и такива с 1 най-верен и 2 верни отговора. Мисля, че този не е от тях. Но ако един от отговорите съдържа вярно и грешно твърдение, той е неверен. Такъв е случаят с в. 8.
По в. 4. съм прочел грешно "правоспособност". Съгласен съм, че верен е "А".
Горното представлява потенциално грешно становище. Консултирайте адвокат, ако искате сигурност и юридическа отговорност при защитата на правата Ви.
kontrol
Активен потребител
 
Мнения: 1109
Регистриран на: 05 Сеп 2005, 15:49


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron