Страница 1 от 1

Конкурс за държавен съдебен изпълнител в Добрич

МнениеПубликувано на: 08 Окт 2010, 23:06
от i_milev
РАЙОНЕН СЪД ГРАД ДОБРИЧ


ОБЯВЯВА 1/една/ свободна щатна бройка за длъжността “държавен съдебен изпълнител” при условията на чл.68, ал.1 т.3 от КТ;

Изисквания към кандидатите :съгласно чл.162 от Закона за съдебната власт;

Необходими документи: молба, автобиография, копия от документи, доказващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за назначаване на работа, нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование по специалността "Право" и удостоверение за придобита юридическа правоспособност, декларация по чл.162 от ЗСВ;

Срок за подаване на документите:7 дни от публикуването на обявата във вестник “Нова Добруджанска трибуна” /08.10.2010г./

Документите се приемат в Съдебната палата град Добрич, ет. 1, Информационен център при Районен съд град Добрич.