начало

Иван Гешев: За какво да подавам оставка? Че си върша работата? Иван Гешев: За какво да подавам оставка? Че си върша работата?

До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Да се отмени ли проведения писмен изпит

Подкрепям
35
80%
Не подкрепям
4
9%
Въздръжам се
3
7%
Празен глас - искам само да видя резултатите
2
5%
 
Общо гласове : 44

До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот elena_aqua7 » 07 Авг 2009, 13:05

Уважаеми колеги, много бързо ви мина ентусиазма да направите нещо! Според мен няма значение дали от това нещо ще излезе "нещо". Затова днес изпратих тази молба до Министерството:

До г-жа Маргарита Попова
Министър на правосъдието


М О Л Б А

От ………………………,
Адрес за кореспонденция …………………………………..
заявление за участие в конкурс за съдия по вписванията No ……………………………………във връзка с провеждания конкурс за съдия по вписванията
обявен със ЗАПОВЕД № ЛС-И-255/12.05.2009г. на бившия министър на правосъдието Меглена Тачева
Уважаема госпожо министър,
със ЗАПОВЕД № ЛС-И-255/12.05.2009г. на бившия министър на правосъдието Меглена Тачева (публикувана в електронната страница на министерството) на основание чл.282, ал.1 от Закона за съдебната власт бе насрочен конкурс за съдия по вписванията, при следните районни съдилища: за районните съдилища Асеновград, Ардино, Ботевград, Бяла, Генерал Тошево, Гълъбово, Димитровград, Добрич, Дряново, Кубрат, Малко Търново, Пловдив, Троян, Трявна, Самоков, Сандански, Силистра, Сливница, Средец и Хасково – по една незаета длъжност, за районните съдилища Варна и Монтана – по две незаети длъжности. Общо 24 свободни длъжности. Със Заповед № ЛС-И-350/22.05.2009г бе определен състав на комисията за провеждане на конкурсния изпит, а именно Председател Проф. д-р Методи Марков – преподавател в СУ ”Св.Климент Охридски”, Редовни членове: Катя Чирипова - инспектор, Росица Вълкова – инспектор. Подадох заявление за участие в този конкурс, което е входирано под No ……………………….. Със Заповед № ЛС – И-662/25.06.2009г. на бившия Министъра на правосъдието Меглена Тачева (публикувана в електронната страница на министерството) бе одобрен Въпросник за конкурсния изпит и Регламент за провеждане на изпита. Според чл.1от Регламента конкурсът включва писмен и устен изпит, въпросите за писмения изпит са под формата на тест, според чл. 25. ал.1 до устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка не по-малко от много добър 4.50. Със Заповед № ЛС-И-804/08.07.2009г., (публикувана в електронната страница на министерството) бе обявен окончателен списък на участниците в конкурса общо 289 кандидата.. Съгласно ЗАПОВЕД № ЛС-И-255/12.05.2009г писмената част на конкурса се проведе на 25.07.2009г. Явилите се участници бяха 230, един от които и аз. С Протокол № 5 от 03.08.2009г. на конкурсната комисия (публикуван в електронната страница на министерството) бяха обявени резултатите от писмения изпит. Според тях 16 от участниците са допуснати до устен изпит т.е. успеваемостта на този изпит е приблизително 7 %. Уникално ниска за подобен род конкурсни изпити. Като пример ще посоча, че успеваемостта на проведената през февруари 2009 г. писмена част на изпита за младши съдии е приблизително 30 %, на проведената през юли 2009 г. писмена част на изпита за районни съдии е приблизително 29 %, на проведената през юни 2009 г. писмена част - тест на изпита за младши адвокати и адвокати е приблизително 40 %., на проведената през април 2009 г. писмена част на изпита за държавни съдебни изпълнители е приблизително 27%. Въпросът е на какво се дължи тази ниска успеваемост на писмената част на конкурсния изпит за съдия по вписвания? Дали на прекаленото незнание на участниците или на други прекалени фактори? Съгласно Заповед ЛС-И-255/12.05.2009г. на бившия министър на правосъдието Меглена Тачева конкурсът се провежда за проверка на знанията на кандидатите по Гражданскопроцесуалния кодекс - Обща част и Част шеста “Охранителни производства”, Закон за наследството, Закон за собствеността, Закон за особените залози, Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи, Търговски закон – Част четвърта, Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Правилник за вписванията и Тарифа № 1 по Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерството на правосъдието и Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. С одобрения със Заповед № ЛС – И-662/25.06.2009г. Въпросник кръгът на нормативните актове, по които се провежда изпита се разширява с отделни части от ЗОС, ЗДС,СК, ЗЗД, ТЗ, и ЗКИР. Предполага се, че теста ще включва въпроси от горепосочените нормативни актове, но в нарушение на Заповед ЛС-И-255/12.05.2009г и на Заповед № ЛС – И-662/25.06.2009г., с която се приема Въпросник за провеждане на изпита теста, включва въпроси извън, посочените нормативни актове, а именно такива от ЗУТ, ДОПК, АПК, ЗМСМА и др.. В нарушение на чл. 2. ал. (2), изр. 2 от Регламента, според който „Въпросите от теста могат да имат само един верен отговор.” по-голямата част от въпросите на този тест можеха да имат не само един верен отговор. Същите бяха казуистично поставени и зависимост от тълкуването на правната норма, всеки юрист може да достигне до различно заключение. Все пак едно заключение ще преобладава и логично е то да се възприеме за правилно. За жалост логика при провеждане на писмената част на този изпит липсваше! Малцинството от 7% бе избрано като правилно мислещо и колко удобно, по този начин конкуренцията за провеждане на устния изпит ще е незначителна, а някъде и ще липсва.
В Чл. 280. ал. (1) от ЗСВ са определени компетенциите на съдията по вписванията, а именно: разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения; извършва нотариални и други действия, предвидени със закон. Производството по извършване на тези действия е охранително, безспорно. Логично, необходимо и добросъвестността го изисква въпросите, по които ще се проверяват знанията на кандидатите да са свързани с компетенциите на съдията по вписванията. Все пак за тази длъжност се провежда конкурса. Все пак конкурсната комисия трябва да прецени доколко кандидатите ще са способни да изпълняват задълженията вменени на съдия по вписванията. В противоречие с това по-голямата част от въпросите бяха подходящи за конкурс за съдия, но не и за конкурс за съдия по вписванията.

Уважаема г-жо Министър на Правосъдието,
имайки предвид горенаписаното, Ви моля да назначите проверка по провеждания конкурс за съдия по вписванията определен със ЗАПОВЕД № ЛС-И-255/12.05.2009г. на бившия министър на правосъдието Меглена Тачева и след като установите нарушението на ЗАПОВЕД № ЛС-И-255/12.05.2009г. на бившия министър на правосъдието Меглена Тачева в частта, с която се определя нормативните актове, по които ще се проверяват знанията на кандидатите, на Заповед № ЛС – И-662/25.06.2009г, на бившия министър на правосъдието Меглена Тачева, с която се одобрява Въпросник и Регламент за провеждане на изпита, на чл. 2. ал. (2), изр. 2 от Регламента за провеждане на конкурса и несъответствието на поставените въпроси от теста с компетенциите на съдия по вписванията да отмените проведената на 25.07.2009г. писмена част на конкурсния изпит, като определите нова дата за провеждането й.
Моля,
да заповядате да бъде публикуван теста, по който се провеждаше писмената част на изпита с посочване на определените от комисията правилни отговори!

07.08.2009г. С уважение:


Нека всеки, който се чувства ощетен от този изпит да изпрати нещо, независимо дали ще е подобна молба или декларация, писмо. Но да не оставяме нещата проста така да отминат!
elena_aqua7
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 05 Авг 2009, 19:11

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот Standbay » 07 Авг 2009, 14:07

За!
Аватар
Standbay
Потребител
 
Мнения: 568
Регистриран на: 27 Авг 2008, 21:46

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот toshko98 » 07 Авг 2009, 16:03

Здравейте и аз съм "ЗА". Ще изправя подобна молба, вече си разпечатах изпратената от колежката. Моля и колегите за подкрепление. :?:
toshko98
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 22 Юли 2009, 20:44

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот Biby » 07 Авг 2009, 18:05

И аз ще изпратя.
Изображение
Biby
Потребител
 
Мнения: 329
Регистриран на: 28 Яну 2002, 20:25
Местоположение: София

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот hnhn » 07 Авг 2009, 19:23

В понеделник едно писмо и от мен ще замине за МП.
hnhn
Младши потребител
 
Мнения: 38
Регистриран на: 13 Мар 2006, 03:37

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот titin » 07 Авг 2009, 20:22

С риск всички да ми се нахвърлите искам да припомня нещо/или да разкажа, ако някой не се е явявал на предишния конкурс за съдия по вписванията/. Предварително да уточня, че и аз съм от тези дето не се класират. :cry: Миналият път тестът беше много лесен. И тогава имаше въпроси от непосочени нормативни актове. Да отбележа, че въпроса за уведомяването на НАП и за обжалването и за вписването на кметските заповеди ги имаше и тогава. Който се е явявал знае, че тогава около 80-90 процента изкараха теста. От тях поне 70 % имаха отлични оценки- 5.50- 6.00. Така-а-а-а-а. Еуфорията беше голяма. Всички се втурнахме да четем за устния. До тук добре.
Ясно е на всички, че писмения изпит е все пак до някаква степен анонимен и относително обективен.
Да, ама съвсем не стоят така нещата с устния. Тъй като бяхме много хора ни изпитваха поне 10 дни- по азбучен ред. Тогава на мястото на Марков беше Валентина Попова. Беше въпрос на късмет кога ще се паднеш, дали тя ще те изпитва, в какво настроение ще е. /Естествено това е валидно за всеки изпит/ Когато отидохме на изпита, след изтегляне на два въпроса и сядане пред комисията се започваше: Колега, за къде кандидатствате? И после започваш да говориш по въпросите си- постоянно те апострофират, подсмихват се, не те слушат, не бяха наясно с последните изменения в някои от законите и разни други екстри. Естествено говоря за отношението в групата, с която се явявах и то към определени хора. Като това отношение се определяше от отговора на първия въпрос- за къде кандидатстваш. Е аз поне не видях никаква обективност и коректност поне в деня, в който ме изпитваха мен. Който има желание може да се разрови във форума и да намери старата тема за конкурса. След този конкурс доста от местата бяха заети от колеги, които бяха назначени там до провеждане на конкурс. И това не бяха случайни хора. Сега цедката беше на писмения. Всеки от въпросите можеше да се свърже с дейността на съдията по вписванията. Може би не знаете, но на доста места все още няма нотариуси и съдиите по вписванията действат като такива, тоест налага им се да се сблъскват и с „търпими строежи”. :wink: Не искам да омаловажавам усилията на никого, но аз потърсих причината за неуспеха си първо в себе си. Който иска може да се бори, това е право на всеки. Аз предпочитам да опитам следващия път.
И колеги, лято е, почивайте, забавлявайте се, все пак поне засега няма да ни се налага да четем за устен. :D :)
Хубав и усмихнат уикенд!
titin
Потребител
 
Мнения: 109
Регистриран на: 10 Ное 2005, 15:08

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот Biby » 07 Авг 2009, 20:37

titin, ясно е, че и с писане и без, пак ще си назначат определените хора. Идеята (за мен поне) е и на връзкарите да им стане поне малко гадно. :evil:
Изображение
Biby
Потребител
 
Мнения: 329
Регистриран на: 28 Яну 2002, 20:25
Местоположение: София

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот judex » 09 Авг 2009, 13:29

Браво, Biby, напълно те подкрепям, вече трябва да сложим край на произвола!
judex
Младши потребител
 
Мнения: 76
Регистриран на: 13 Май 2009, 19:56

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот elena_aqua7 » 09 Авг 2009, 15:07

Колеги, радвам се че има хора, които наистина желаят да променят нещата като започнат от себе си, от собствените си предрасъдъци и предубеденост!
elena_aqua7
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 05 Авг 2009, 19:11

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот realno_pogledni » 09 Авг 2009, 16:26

Вижте,ние няма какво да се променяме.Има други хора,които трябва да се променят и това са изпитващите.Всеки от нас иска да се състезава при справедливи правила.Това няма да стане като се изпишат разни протести...пак ще си сложат,който са решили.Утре изпита ще се проведе от друга комисия и те ще си сложат техни,а за нас само разкарването и разходите за пътни.Тук въпроса опира до самосъзнанието на изпитващите!Единственият вариант е изпита да се проведе лично от новия министър на правосъдието :D ,но съм сигурен,че и тогава ще има недоволни.Така че според мен такива конкурси няма как да се контролират.Ако ви пуснат на писмения ще ви скъсат на устния и обратно ....и ходи доказвай колко знаеш и можеш.Не искам да отчайвам никой,но така стоят нещата и вие сами виждате.
А и съм съгласен с Тинтин,че всеки от въпросите можеше да се свържи с дейността на съдиите по вписвания.И при даване на обяснения пред МП изпитващите ще излязат чисти!Тестът може да бъде толкова труден дори и само в рамките на посочената в заповедта литература.
Тук не успяхме,но не се знае за следващите конкурси,когато връзкарите може да са малко,а ние да сме с повече знания!Успех и не се отчайвайте!!!
realno_pogledni
Нов потребител
 
Мнения: 8
Регистриран на: 09 Авг 2009, 15:59

Re: До МП протестно писмо срещу конкурса за съдии по вписванията

Мнениеот speed_reflex » 07 Ное 2009, 22:09

а за незаетите места няма нов изпит,чак догодина ли ,някой с нещо актуално по въпроса :?: :?: :?:
speed_reflex
Младши потребител
 
Мнения: 41
Регистриран на: 07 Ное 2009, 21:36


Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта


cron