начало

МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади МВР разтури палатковите лагери, протестиращите издигнаха барикади

адвокатския изпит през 2009

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот Гост. » 07 Ное 2009, 16:19

Не, не.. Благодаря ти.
Няколко приятелчета ще се явяват- от там и интересът ми.
Гост.
Старши потребител
 
Мнения: 9438
Регистриран на: 25 Яну 2013, 17:33

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот batem4o » 07 Ное 2009, 16:23

на 68 въпрос мисля, че беше - този за споразумението преди приключване на съдебното следствие, дали е необходим защитник?! ДА неоходим е , отговорът е "а"
на 53 от кой се дават обясненията: отговорът тук е от обвиняемият мисля, че беше "б"
batem4o
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 05 Юни 2009, 15:02

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот keith_flint69 » 07 Ное 2009, 16:25

Съгласен съм за тежката телесна повреда – сгрешил съм го – Шпионство не е правилен отг. !!!
Ето и въпросите, които се сещам:
НАКАЗАТ. ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
1. Сестрата не може да е защитник – 91/2 НПК (внук е верният отг.)
2. При наруш. на материалния закон при оправдателна присъда ВКС отменя и връща – 354/3/т. 3 НПК
3. ЛоС – от 3 м. до 20 г. – 39 НК
4. Гаранцията може да е в пари или в ЦК – 61/1 НК
5. Във възз. инст. се допускат всички доказателства – 315 НПК
6. Ког. съдът е пропуснал да се произнесе по веществените доказателства – с определение – 306/1/т. 4 НПК
7. Ког. не се е произнесъл по гр. иск – нова присъда – 301/3 НПК
8. Ког. тр. Да наложи по-леко или същото наказание възз. съд постановява решение – 337/1/т. 2 НПК
9. Лъжесвидетелстване – само умишлено 290 НК
10. Невярно закл. на ВЛ - 291/2 НК
11. Пострадал – може да е само ФЛ – 74 и 84 НПК
12. Случайно деяние – не е виновно – чл. 15 НК
13. Неизбежна отбрана – изкл. обществената опасност – 12 НК
14. Прев. пред. на неизб. отбрана, поради уплаха или смущение – не се наказва – 12/4 НК
15. Гр. иск е недопустим в произв. по 78а от НК – 376/3 НПК
16. Гр. иск може да бъде предявен до започване на съдебното следствие – 85/3 НПК
17. Частният тъжител не може да бъде свидетел – 118/1 НПК
18. Съд. следствие започва с прочитане на обв. акт – 376/3 НПК
19. Принуд. медиц. мерки – налагат се от районния съд по местож. на лицето – 428 НПК
20. Домашен арест – от съда – 62/2 НПК
21. Забрана да се напуска страната – от прокурора – 68/1 НПК
22. ИМАШЕ ЕДИН ВЪПРОС ЗА ОЩЕ НЯКАКВА МЯРКА (МИСЛЯ) ПРИ КОИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ НАЛАГА И ОТГ. БЯХА –ТЕЖКО УМИШЛЕНО; ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И ОЩЕ НЕЩО – НЯКОЙ СЕЩА ЛИ СЕ ЗА ТОЗИ ВЪПРОС???
23. Евент. умисъл – съгласява се с общ. Опасните последици – 11/2/предл. ІІ НК
24. Непредпазливост (самонадеяност) – мислел е да предотврати последиците – 11/3 НК
25. При противор. интереси на обвиняемите, защитникът тр да бъде отстранен дори и да са съгласни – 91/3/т. 1 НПК
26. Деянието е извършено от две или повече лица – когато в самото изпълнение са участвали две или повече лица – съизвършителство – 93/т. 12 НК
27. Съдът може да уважи или да отхвърли гр. иск дори и подсъдимия да е оправдан – 307 НПК.

ГРАЖД. ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
28. Кас. жалба по ГПК се подава в едномесечен срок – 283 ГПК
29. На ОС са подсъдни търг. и гр. дела с размер на иска над 25 000 лв. – 104/т. 4 ГПК
30. Предв. договор при неизпълнение се разваля с едностранно предизвестие с покана за изпълнение (в момента не мога да се аргументирам – мисля, че имаше практика)
31. Давността за разваляне на договор е 5 г. – 87/5 ЗЗД
32. Ипотека се учр. с вписване – 166/1 ЗЗД
33. Давност за придобиване на имот – предмет на нищожен договор – 10 г. – има практика (нищ. дог. не е валидно да прехвърли собствеността основание => недобросъвестност).
34. Доброволна делба – писмена форма с нот. заверка на подписите (не мога да го обоснова в момента – ЗС, ЗН, ЗЗД)
35. Давността за неустойка по неизпълнен договор – 3 г. – 111, б. „б” ЗЗД
36. Правото на строеж не се погасява с погиването на вещта – 66/2 ЗС
37. Правото на ползване се погасява с 5 г. давност – 59/3 ЗС
38. Търг. сделка с уговорка за изкупуване тр да е в писмена форма – 333 ТЗ
39. Неплатежоспособен - търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка – 608/1 ТЗ
40. Съд по несъстоятелността - окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност – 613 ТЗ (с изм. от 2006 г.)
41. Залог на акция на приносител – чрез предаването й – 185/1 ТЗ
42. АД може да се впише, ако са внесени – писал съм 25 % (НО ИМАМ СПОМЕН, ЧЕ ОТГ. БЕШЕ „ОТ КАПИТАЛА”, А НЕ ОТ НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ВСЯКА АКЦИЯ, КАКТО Е ПО ЧЛ. 174/1/Т. 3 ТЗ).
43. Прехвърляне на временно удостоверение – с джиро и тр. да се впише в книгата на поименните акционери – 187/2 вр. 185/2 ТЗ (ТУК НЕ ПОМНЯ ИМАШЕ ЛИ ТАКЪВ ОТГОВОР – АЗ СЪМ ПИСАЛ ОТГОВОРА С ВПИСВАНЕ В КНИГАТА НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ).
44. Солидарност при прехвърляне на неизплатена поименна акция - възниква и за двамата – 186 ТЗ
45. Едновременно увелич. и намал. на капитала на АД – 203 ТЗ (НЕ ПОМНЯ КАКВО СЪМ ОТГОВОРИЛ И КАКВИ БЯХА ВЪЗМОЖНИТЕ ОТГОВОРИ).
46. За увелич. на капитала на ООД – единодушие – 137/3 ТЗ
47. Увеличение на капитала е възможно с капитализиране на част от печалбата – 197/1 ТЗ (МИСЛЯ, ЧЕ СТАВАШЕ ДУМА ЗА АД, НАЛИ???)
48. Прокуриста - упълномощаването му има действие спрямо третите лица след вписване в търговския регистър – 24 ТЗ
49. Насрещен иск в ГПроцес – с отговора на исковата молба – 211/1 ГПК
50. Доказателствената тежест за оспорване на офиц. документ – за страната която го оспорва – 193/3 ГПК
51. Доказателствената сила на документ се определя от закона, който е действал по време на съставянето му (НЕ СЪМ СИГУРЕН ТАКА ЛИ Е???)
52. Запис на заповед – и в заглавието и в текста – има практика (въпросът е обсъждан и в този форум)
53. Развалянето на договор не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна – 87/4 ЗЗД
54. Ако не е оспорила представения документ до края на заседанието, в което е представен, страната губи това право – 193, ал. 1 ГПК (НЕ ПОМНЯ ТАКА ЛИ БЕШЕ ТОЧНО ФОРМУЛИРАН ВЪПРОСА???)Моля Ви, ако се сещате още някой въпроси ги напишете!!!
keith_flint69
Потребител
 
Мнения: 141
Регистриран на: 25 Авг 2006, 13:22

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот stanpantel » 07 Ное 2009, 17:22

Браво колега/колежке,
Възхищавам се на паметта ви !!! и честно казано дори леко завиждам :oops:
Единственият пропуснат от вас въпрос, за който се сещам е за населдяването - ето го и него:
55. Чл. 10. (1) от НС - Низходящите на наследодателя, които са починали преди него или са недостойни, се заместват в наследяването по закон от своите низходящи без ограничение на степените.
Ако си спомня още въпроси ще ги допиша ;)
stanpantel
Младши потребител
 
Мнения: 13
Регистриран на: 02 Яну 2006, 12:44

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 18:35

Ето още няколко въпроса:
Придобивна давност при недобросъвестно владение на движима вещ - 5 г. /ЗС - 80/.
Завещание без подпис на завещателя - нищожно /ЗН - 42б/.
Нарушаване неприкосновеността на кореспонденцията - КРБ - 34/2/.
Въззивна инстанция осъжда оправдан подсъдим - нова присъда /НПК-336/.

А въпросът за вписването на АД беше за записания, а не за внесения капитал - целият /ТЗ-174/1/ т.2/.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 18:37

Право на запазена част от наследството - низходящи, родители и съпруг /ЗН-28/1//.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 18:48

Прекратяване участие на съдружник в ООД - по счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването - ТЗ - 125/3/. :oops: Това съм го сбъкала.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 18:51

Протоколът за съдебното заседание се подписва от председателя и от съдебния секретар - НПК - 311/2/.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:16

Иск за пораждане, изменение или прекратяване на гр. правоотношения - само в предвидените от закона случаи - ГПК-124/3/.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:18

Местна подсъдност по искове за вещни права върху недвижим имот - ГПК-109.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот keith_flint69 » 07 Ное 2009, 19:35

А помните ли какъв беше въпросът за прехвърляне на временно удостоверение и кой е верният отговор?
Ако се сещате, споделете какво сте отговорили и на:
- въпроса за едновременно увеличение и намаление на капитала?
- доказателствената сила на документ – от кой закон се определя? и
- по въпроса за оспорване на представен документ какво отговорихте?
keith_flint69
Потребител
 
Мнения: 141
Регистриран на: 25 Авг 2006, 13:22

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:43

Безкасово плащане - при заверяване сметката на кредитора.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:49

За временното удостоверение съм посочила, че се прехвърля с вписване в книгата на поименните акционери, но четейки ТЗ, май правилният отговор е - с джиро.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:51

За едновременното намаляване и увеличаване на капитала на АД - ТЗ-203/1/.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот keith_flint69 » 07 Ное 2009, 19:52

gatta_nera написа:За едновременното намаляване и увеличаване на капитала на АД - ТЗ-203/1/.
Ама какви бяха вариантите?
keith_flint69
Потребител
 
Мнения: 141
Регистриран на: 25 Авг 2006, 13:22

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:53

Доказателствена сила - ГПК - 178/1/- по време и място. И това ми е грешно.
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:55

keith_flint69 написа:
gatta_nera написа:За едновременното намаляване и увеличаване на капитала на АД - ТЗ-203/1/.
Ама какви бяха вариантите?

Не помня точно, но отговор "в" беше точно цитиран чл. 203/1/ ТЗ.
Последна промяна gatta_nera на 07 Ное 2009, 19:56, променена общо 1 път
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот keith_flint69 » 07 Ное 2009, 19:56

Охх, вече съм спокоен :)
Успех на всички!
Благодаря на колегите, които се включиха в дискусията!
keith_flint69
Потребител
 
Мнения: 141
Регистриран на: 25 Авг 2006, 13:22

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот gatta_nera » 07 Ное 2009, 19:59

Успех и от мен!
gatta_nera
Младши потребител
 
Мнения: 39
Регистриран на: 14 Юли 2009, 12:59

Re: адвокатския изпит през 2009

Мнениеот ragazo » 07 Ное 2009, 20:04

Тази вечер трябва да излезе списъкът с допуснатите до казус нали?
ragazo
Потребител
 
Мнения: 101
Регистриран на: 17 Юли 2007, 16:17

ПредишнаСледваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


cron