Страница 2 от 2

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2009, 19:23
от putin
Я не залъгвайте хората, в нашата съдебна система няма нищо и никои случаен. То и затова е такова нивото - защото е пълно с прости връзкари, а умните и можещи млади хора се чудят как да избягат от държавата - "връзкария".

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 07 Ное 2009, 21:57
от speed_reflex
колеги имам въпрос,който не е съвсем по темата...но е свързан с нея
някой има ли конспектите от конкурсите за младши магистрати от тази година и ако може да ги копира тук :?: :!:

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2009, 11:42
от putin
Конспекта го има Красьо - "Черничкия с ланците".

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2009, 16:49
от jessi
Ами тези, които не могат да се свържат с Красьо- как ще получат конспекта? :roll: Ако някой има конспект- нека го сподели с нас! :lol:

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2009, 17:04
от chandra
jessi написа:Ако някой има конспект- нека го сподели с нас! :lol:

или ако някой има телефона на Красьо също може да го сподели?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2009, 21:08
от miriam
според мен е задължително да се ходи на поне няколко такива конкурса!

иначе няма как да разбереш кое как стои и каква е хавата в системата-най малкото какъвто и да станеш трябва да имаш реална представа околните колко знаят спрямо теб. В противен случай си обречен да местиш бутчета из юридическите дебри и никога да не си доволен.Трябва да идеш да подушиш страха на простолюдните читанки , миризмата на потомствените юристчета , тънкия мирис на тия дето са си платили , арогантното пъчене на сигурните фаворити , присмехулните очи на вечните философи с нерви като корабни въжета.
Те могат да ти пишат и 0.5 като оценка , но после се разбира кой как е развил казусите и къде си ти в цялата тази работа.
На всичкото отгоре никога не удушавайте предварително възможностите да ви проработи късмета -така че, смело, докато огъне :D

р.р. И стига с този красю , направо ми писна да чета! Голямо врещене , като не е красю, ще е васю, насю, или танасю , правилния въпрос според мен е кому е изгодно ?!Има ли бранш без красювци?! отговор-поголовно горе им е изгодно! красю го издъниха борбите между лобитата , а не погнуса във ВСС към корупцията. И докато ревизират него , някъде вече някой е заел нишата му и обслужва нуждата от свежи парични потоци .

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 08 Ное 2009, 23:49
от speed_reflex
или куклите на Краско :mrgreen:

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 09 Ное 2009, 12:00
от jessi
И в крайна сметка как да се снабдим с въпросните конспекти- те два ли? В смисъл един за кандидатстващите за мл. съдии и един - за младши прокурорите?

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 09 Ное 2009, 12:02
от alexander2005
Ами конспектите има ги на сайта на ВСС
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 14 Ное 2009, 19:56
от sokrat
Този въпрос е риторичен.Естествено че няма смисъл ако не си се"подсигурил" предварително.Мисля че последните разкрития с полуграмотната мутра Красьо потвърждават това на 100 процента.Да са живи и здрави тези които"правораздават".Аз пък кандидатсвах за конкурс в ЕС и кой знае защо там не ме питаха кой е баща ми.И кой знае защо в България не успях да спечеля конкурс за магистрат,а за юрист в ЕС успях.Всъщност ми направиха услуга разни Красьовци и техните протежета.

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 19 Ное 2009, 19:08
от velikova_
Съжалявам, явно не мога да се ориентирам в сайта на ВСС, но може ли някой да конкретизира къде по-точно
се намират въпросните конспекти.

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 20 Ное 2009, 15:56
от nikitaani
http://www.vss.justice.bg) *** ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ***

УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ НА ВСС
ОТ 27 МАЙ 2009 г. – ПРОТОКОЛ № 22

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
МАГИСТРАТИ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

1. Правно положение на юридическите лица с нестопанска цел.
2. Търговски дружества. Учредяване, управление и представителство.
3. Правни сделки: понятие и видове. Съдържание и форма на сделките. Търговски сделки.
4. Недействителност на сделките. Особени случаи на недействителност.
5. Договор: понятие и видове. Особености на договора в облигационното, търговското и трудовото право. Предварителен договор. Договор в полза на трето лице.
6. Изпълнение на договора: същност и страни. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнение на договора. Даване вместо изпълнение. Суброгация.
7. Неизпълнение на договора: същност и форми. Причини за неизпълнението, за които отговаря длъжника. Невиновна невъзможност за изпълнение. Забава на кредитора.
8. Гражданска отговорност за вреди.
9. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. Видове солидарност. Неделимост на задълженията.
10. Защита на кредитора. Имуществена отговорност. Упражняване правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск.
11. Договор за продажба.
12. Договор за дарение и спонсорство.
13. Мандатни отношения. Комисионни и спедиционни договори.
14. Представителство. Понятие и видове. Представителството в гражданското, търговското и трудовото право.
15. Давностни и преклузивни срокове. Начало, спиране, прекъсване и край на давностните срокове.
16. Право на собственост. Съдържание на правото на собственост. Видове собственост. Способи за придобиване на собственост.
17. Съсобственост: понятие и видове. Възникване и прекратяване на съсобствеността. Етажна собственост.
18. Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск.
19. Владение и държане. Защита на владението и държането. Права на подобрителя върху чужд имот.
20. Непозволено увреждане – обща характеристика. Ограничения. Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, причинени от вещи.
21. Неоснователно обогатяване. Общ състав на неоснователното обогатяване. Връщане на даденото без основание при отпаднало основание и при несъществено основание.
22. Отговорност по трудово правоотношение. Дисциплинарна и имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на работодателя.
23. Брак – предпоставки за сключване на брак. Лични и имуществени отношения между съпрузите.
24. Прекратяване на брака – основания за развод. Развод по исков ред и по взаимно съгласие.
25. Произход – установяване и оспорване. Припознаване на деца.
26. Наследяване по закон и завещание. Придобиване на наследство.
27. Иск. Предявяване на иск. Страни и представителство.
28. Разглеждане на граждански дела пред първа инстанция.
29. Другарство в исковия процес. Встъпване и привличане. Главно встъпване. Спор между кредитори.
30. Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебното решение при обективното съединяване на исковете.
31. Доказателствени средства в гражданския процес.
32. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне, отказ и изменение на иска. Съдебна спогодба.
33. Съдебни актове. Разпореждания. Постановяване и стабилитет на съдебното решение. Определения – видове и обжалване.
34. Правни последици на съдебното решение. Сила на присъдено нещо.
35. Порочни съдебни решения: нищожни, недопустими и неправилни решения.
36. Обжалване на съдебно решение. Право на жалба и основания за обжалване. Производство по обжалване.
37. Особени искови производства: чл. 310-388 от ГПК.
38. Общо учение за изпълнителния граждански процес. Право на принудително изпълнение. Изпълняемо право, изпълнителни основания и изпълнителен лист. Заповедно производство.
39. Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ иск. Развитие и приключване на производството.
40. Охранителни производства.

УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ НА ВСС
ОТ 27 МАЙ 2009 г. – ПРОТОКОЛ № 22

КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА
МАГИСТРАТИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

1. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Причинна връзка. Обективен и субективен състав на престъплението. Обстоятелства, които изключват обществената опасност и противоправността на деянието.
3. Вина – същност и определение. Форми на вината.
4. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от умисъла, непредпазливостта и случайното деяние.
5. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от престъпление. Наказуемост на приготовлението и опита.
6.Съучастие в престъпление: форми на съучастие и разграничения.
7.Множество престъпления. Видове усложнени престъпления: продължавано престъпление, съставно престъпление и др.
8.Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателна отговорност.
9.Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на наказанието от другите мерки за държавна принуда и от мерките за обществено въздействие и възпитание.
10.Система на наказанията. Обща характеристика и тенденции на развитието.
11.Наказанието “лишаване от свобода”. Обща характеристика. Различия от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на наказанието “лишаване от свобода”.
12.Наказания без лишаване от свобода. Значение, видове и съдържание на отделните наказания без лишаване от свобода.
13.Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и комулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства..
14.Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване на пълнолетни и непълнолетни. Помилване и амнистия.
15.Освобождаване от наказателна отговорност.
16.Престъпления против личността. Убийство – видове и състави. Особени случаи на непредпазливо убийство.
17.Кражба и грабеж. Състави.
18.Длъжностно присвояване и обсебване. – обща характеристика и състави.
19.Измама, документна измама и вещно укривателство – обща характеристика, отграничаване и състави.
20.Общи стопански престъпления – видове. Безстопанственост. Използване на държавни и обществени организации за частна дейност.
21.Престъпления по служба – нарушаване на служебни задължения, използване на служебно положение и др.
22.Престъпления против правосъдието: набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство, длъжностни престъпления против правосъдието.
23.Пасивен и активен подкуп.
24.Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо документиране.
25.Общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта.
26.Участници, страни и субекти в наказателния процес.
27.Участие на съдебни заседатели в наказателното съдопроизводство. Право на защита. Процесуални гаранции на правото на защита. Разкриване на истината в наказателния процес. Оценка на доказателствения материал.
28.Предмет на доказване, доказателства и доказателствени средства.
29.Способи за събиране и проверка на доказателствата.
30.Досъдебно производство – дознание и предварително следствие.
31.Първоинстанционно наказателно съдопроизводство.
32.Въззивно наказателно съдопроизводство. Образуване, доказателства пред въззивната инстанция, ред за разглеждане на делото, производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията.
33.Касационно производство по наказателни дела.
34.Особени правила – бързо производство, незабавно производство и съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.
35.Производство за възобновяване на наказателните дела.
36.Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
37.Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
38. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 20 Ное 2009, 17:03
от donchev
Това са пълни глупости и градски легенди, 80 бона за младши магистрат, ама друг път. Нали разбирате, че това е последната дупка на кавала в съдебната система и корупционният натиск започва от въззив нагоре.

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 20 Ное 2009, 17:12
от portokal
Нали разбирате, че това е последната дупка на кавала в съдебната система и корупционният натиск започва от въззив нагоре

Колега, ама нали знаете, че младшите участват точно във въззивни състави. 80 бона айде да не са, ама 30-40... Плюс разговор с Красьо, щото все пак трябва да знаеш на кого да ги дадеш. Ако лицето го няма в списъка на Красьо, значи или е говорило от много тайно скрит телефон (спокойно може телефонът да не се води на името на събеседника, нали така), или има и други, неизлезли на светло Красьовци, към които се е обърнало. 8)

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 20 Ное 2009, 21:31
от DEKAH
donchev написа:Това са пълни глупости и градски легенди, 80 бона за младши магистрат, ама друг път. Нали разбирате, че това е последната дупка на кавала в съдебната система и корупционният натиск започва от въззив нагоре.


За 80 бона не знам, ама за 50 бона съм сигурен....

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 21 Ное 2009, 00:20
от speed_reflex
само да те назначат за какви суми става въпрос,ами ....боже каква корупция се вихри при решаването на делата,то който ги дава ....си ги възвръща многократно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а сега остава и някой смелчака да го докаже 8) :idea: :arrow:

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 21 Ное 2009, 21:44
от donchev
Eee, айде сега. Нали виждам колегите младши, че още ходят с вехтите сетренца от студентските години. А може само за камуфлаж - да будят състрадание.

Re: Има ли смисъл да се ходи на конкурси за младши магистрати?

МнениеПубликувано на: 23 Ное 2009, 11:58
от portokal
Глупости, аз лично се оядох и не ми стават вехтите сетренца. :oops: