начало

Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела Може ли прокуратурата да използва данни от преписки, за да се защитава по граждански дела

ВАС СПРЯ КАЗУСИТЕ !

Дискусионен форум, посветен на конкурсите за магистрати


ВАС СПРЯ КАЗУСИТЕ !

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 00:38

На 07.05.2007 г. с определение Върховният административен съд се е произнесъл относно искането на Кристиан Гьошев/спечелил през 2002-2003 г. едно от делата срещу задължителните матури/ и още двама студенти по право за спиране на действието на нормативният акт, който въвежда казусите на държавните изпити по гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки.
Преди повече от месец Гьошев, който се обучава в правно-историческия факултет на ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград, заедно с колегите си от Софийския и Пловдивския университет Николай Ценков и Мартин Спасов, подават жалба до ВАС за отмяна на §15 от ПЗР на Постановление на МС №190 от 16 август 2005 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “юрист”, с което се въвеждат допълнителни писмени изпити под формата на казуси към съществуващите дотогава само устни изпити.
Делото е насрочено за 24 септември 2007 г. от 9:00 часа във ВАС.
При евентуално обжалване от страна на МС на определението за спиране на действието на нормативния акт, ако петчленен състав потвърди определението на тричленния до 24 октомври включително, всички завършващи студенти ще се явяват на държавен изпит по стария начин - без писмен.
Последна промяна kris_maturata на 09 Май 2007, 16:35, променена общо 2 пъти
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 00:39

ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Трето отделение, адм.д.№ 3114/2007 г.

И С К А Н Е

от
КРИСТИАН ДИМИТРОВ ГЬОШЕВ,
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЦЕНКОВ и
МАРТИН ВАЛЕРИЕВ СПАСОВ
жалбоподатели по административно дело.№ 3114/2007 г.

на осн. чл.190 ал.1 от АПК

ОТНОСНО : Спиране действието на § 15 от ПЗР на ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 190 от 16 август 2005 г. за изменение на Наредбата за ЕДИПВО по специалността “Право” и професионална квалификация “юрист”


ПОЧИТАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Нормата на чл.190 ал.1 от АПК гласи, че
“чл. 190. (1) Оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. “
В тази връзка Ви молим, на основание чл. 190, ал.1 от АПК, да постановите “друго” и с Определение да СПРЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на атакувания от нас § 15 от ПЗР на ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС № 190 от 16 август 2005 г. за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “юрист”.
Министерският съвет на Република България е допуснал през октомври-ноември 2006 г. и ще продължава да допуска и през настоящата 2007 г. изпълнението на оспорвания от нас §15, като по този начин, според нас, незаконосъобразно е приложил и ще продължава да прилага новите изменения на Наредбата за ЕДИПВО по специалността “Право” и професионална квалификация “юрист”, относно полагането на отделен писмен държавен изпит по публичноправни, по гражданскоправни и по наказателноправни науки с обратна сила в нарушение на чл.14 ал.2 от ЗНА за студенти, които са приети и започнали обучението си в университетите преди началото на учебната 2006 – 2007 г.
По този начин е възпрепятствано завършването на студентите при условията, при които са били приети и започнали обучението си, като са им подменени с нови, които са значително по-трудни. De facto изпитите за завършване на юридическо образование от 3 /три/ са се увеличили на 6 /шест/. Преуредени са правоотношения, възникнали преди влизането в сила на новите изисквания за полагане на писмени изпити, а това е незаконосъобразно. Така са причинени и могат да бъдат причинени за в бъдеще значителни или трудно поправими вреди на кръга адресати върху, които има действие оспорения от нас акт.
26.04.2007 г. С почитание: 1……………..
гр.София
2......................

3......................
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 00:40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 07.05.2007

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
при секретар и с участието
на прокурора изслуша докладваното
от съдията ЕМИЛИЯ МИТКОВА

по адм. дело № 3114 / 2007.Производството е по реда на чл.190 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.
Образувано е по искане на Кристиан Гьошев, Николай Ценков и Мартин Спасов за спиране действието на пар.15 от ПЗР на постановление на МС №190 от 16.08.2005г. за изменение на Наредбата за ЕДИПВО по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".
В искането се излагат доводи свързани с незаконосъобразността на предвиденото с обжалваното постановление обратно действие на пар.15 от ПЗР относно полагането на отделен писмен държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и по наказателноправни науки.Молителите считат, че е възпрепятствано завършването на студентите при условията, при които са били вече приети и започнали обучението си от което могат да бъдат причинени значителни и труднопоправими вреди.
Настоящият състав намира, че искането е направено от надлежно легитимирани лица-жалбоподатели, които са студенти -специалност право в различни висши учебни заведения, за които е налице пряк личен интерес, тъй като оспореният НАА засяга техни права и законни интереси, поради което е процесуално допустимо и следва да бъде разгледано по същество.
На първо място в разпоредбата на чл.190 ал.1 от АПК не е предвиден процесуален ред за разглеждане на искането, за разлика от разпоредбата на чл. 180 ал.2 от АПК досежно спиране изпълнението на ОАА и чл.166 относно ИАА, поради което и предвид обстоятелството, че производството не е свързано със спиране допуснато с влязло в сила разпореждане на АО предварително изпълнение на акта, а с действие на нормативен акт, което е занапред , настоящият състав намира, че следва да се произнесе в закрито съдебно заседание.
При преценка искането за спиране действието на акта съдът взе предвид изложените доводи в искането и доказателствата по преписката и намира, че същото е основателно.
С обжалвания пар.15 от ПЗР на Постановление на МС №190 от 16.08.2005г. за изменение на Наредбата за ЕДИПВО по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" е предвидено, че разпоредбите относно писмен държавен изпит по публичноправни, гражданскоправни и по наказателноправни науки се прилагат от началото на учебната 2006-2007г. За студентите, които са приети и започнали обучението си в университетите преди началото на учебната 2006-2007г. са валидни условията за провеждане на обучението им преди изменението в ДВ бр.69/05г.Нормативно предвидени, преди процесното изменение на уредбата са три държавни изпита по публичноправни, гражданскоправни и по наказателноправни науки по единен конспект, а с предвиденото обратно действие на пар.15 от ПМС№190/05г. изпитите са шест, което би довело до причиняване на значителни /имуществени и неимуществени/ вреди на кръга от адресати, върху които има действие оспореният текст на Постановлението, а именно всички студенти приети да изучават специалността "Право" и придобиващи професионална квалификация "юрист" до учебната 2006-2007г.
С оглед на изложеното ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ,ІІІ отделение
ОПРЕДЕЛИ:


СПИРА ДЕЙСТВИЕТО на пар.15 от ПЗР на Постановление на МС №190 от 16.08.2005г. за изменение на Наредбата за ЕДИПВО по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Урумов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Йорданка Костова
/п/ Емилия Миткова
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот popowa » 09 Май 2007, 00:50

с нетърпение очаквам 24 септември 2007 г.
popowa
Младши потребител
 
Мнения: 28
Регистриран на: 29 Дек 2006, 15:55

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 00:59

Аз още повече :) Разбрах, че Министерството на правосъдието са наели да ги консултира проф.Емилия Къндева... като и разбрах становището направо ми идва да се зария в листа на Главната в Пловдив. За мен буди недоумение реномиран преподавател като нея, която се радва на студентските инициативи, и която през 2000 г. пребори в съда същата тази наредба, сега да защитава МП и то с някаква безумна теза, че изпитите били въведени 2005 г. и имало достатачно време, а не било от днес за вчера и т.н. Направо ме е срам, ама какво ли не правят хората за пари...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот prof_prof » 09 Май 2007, 07:47

какво е становището й?
prof_prof
Потребител
 
Мнения: 515
Регистриран на: 02 Май 2007, 23:32
Местоположение: София

Мнениеот felixisa » 09 Май 2007, 09:53

Nqma nikakvo sumnenie spored men, 4e kazusite shte budat sprqni za vsi4ki, koito sa vlezi pravo predi vuvejdaneto im. Suvsem drug oba4e spored men e vuprosut dali tova shte ni pomogne s neshto. Vse pak - shte imame 3 pismeni izpita po-malko. :wink:
felixisa
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 09 Май 2007, 09:49

Мнениеот svetlomira » 09 Май 2007, 10:37

това означава ли, че на държавните този месец няма да има казуси
svetlomira
Младши потребител
 
Мнения: 67
Регистриран на: 18 Сеп 2006, 20:07

Мнениеот vanche_i » 09 Май 2007, 11:20

Колеги, на 11.05 ми предстои писмен дъпжавен изпит в ЮЗУ " Н. Рилси" по гражданско-правни науки и съм доста объркана от това,което про4етох относно спирането на казусите.
Някой от Вас има ли представа дали Деканатът на ЮЗУ ще вземе впредвид това определение на ВАС или ще решаваме казус,както през октомври 2006?
Моля акочнякой от Вас знае това,да ми пише.
Предварително благодаря!

P.S. Поздравления на смелите колеги,успели да постигнат това!!!
vanche_i
Младши потребител
 
Мнения: 24
Регистриран на: 01 Фев 2007, 10:03

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 11:38

Колеги, в момента всички университети са в паника от това, което се случва и нямаме никаква представа как ще отреагират до провеждането на писмените изпити. Според мен Министерството на правосъдието трябва да преустанови полагането на тези изпити, понеже ако обжалват и ВАС потвърди предходното си определение, а студенти вече са се явили на тези изпити, ще текнат купища дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди !
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот fixxxer » 09 Май 2007, 11:50

абе не мога да разбера защо само забърквате такива простотии.
Какво толкова ще ви стане,ако решавате казуси на държавните изпити? И без това после ако работите като юристи само това ще правите?
Само гледате да се скатавате и да минавате по-леко, а после се вижда, че излизат супер неподготвени юристи, които само реват, че нямали работа или че били ниско платени. :twisted:
fixxxer
Потребител
 
Мнения: 306
Регистриран на: 04 Апр 2007, 16:34

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 13:31

Абе престанете да гледате така повърхностно на този въпрос ! Не виждате ли, че държавата за пореден път се опитва да излъже младите хора в образованието им !? Как да се явим на казуси без подготовка през всичките тези години...обратната сила е налице ! на казуси да се явяват тези, които сега са първи курс. Те са приети по тази система.
И още нещо...Вярно е, че излизат скапани юристи, които нищо не знаят, но аз едно ще кажа : Много юристи, НО малко добри... Така, че който си е добър ще си успее и без казус в живота, така че аз не мога да проумея какво Ви бърка, че сме си защитили правата ?!
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Мнениеот Mishelina » 09 Май 2007, 15:42

КРИС, МОИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И АДМИРАЦИИ ЗА СМЕЛОСТТА.
По пирнцип не е лошо да има казуси, но важното е да се решават през 5-те год. на обучение,а в нашите универс. все още не е така. Казусите са стимул за студентите да седнат и да четат повече, но някак си нашата образователна система не ни дава стимул, дори и самите студенти не са си стимул един на друг,конкуренцията се появява едва в практиката, поне аз не виждам този ХЪС И АМБИЦИЯ в залите по право.
Но който иска да се развива и да е добър в тази област и с казуси и без на държавните изпити ще си се готви :P
А случаино да знаете мнението на проф. Воденичаров в ЮЗУ за тази год. дали ще има ли държ. изпити.
И късмет на всички, които ще се явават :lol:
Mishelina
Младши потребител
 
Мнения: 45
Регистриран на: 07 Дек 2006, 13:30
Местоположение: София

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 15:48

Благодаря първо :) Права сте в мнението си. Аз преди да подам жалбата за отмяна на изпитите се допитах до проф.Воденичаров дали да я пусна и той ми каза "Защо не, колега. Вие сте приети при други условия, пробвайте..." И аз го направих. За мен беше важно неговото мнение, за да нямам някакъв натиск. :) Не че ако беше друго пак нямаше да подам жалбата :P
Кристиан Гьошев (юрист)

Правото не е за спящите, а за бдящите...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

за казусите

Мнениеот julieta_9 » 09 Май 2007, 16:49

Крис и аз те поздравявам.Аз също уча в ЮЗУ -6 ти курс-задочно.Поел си страхотна инициатива,от която благодарение на теб,ще се възползваме всички.Въпросът е не в решаването на казуси или не,въпросът е принципен.Не може да започнеш както се казва при един регламенти и изведнъж едностранно някой ,който има власт да го промени в твой ущърб.
Браво и благодаря,че си се заел това. :D
julieta_9
Потребител
 
Мнения: 150
Регистриран на: 05 Фев 2007, 16:52

към fixxxer

Мнениеот julieta_9 » 09 Май 2007, 16:57

fixxxer написа:абе не мога да разбера защо само забърквате такива простотии.
Какво толкова ще ви стане,ако решавате казуси на държавните изпити? И без това после ако работите като юристи само това ще правите?
Само гледате да се скатавате и да минавате по-леко, а после се вижда, че излизат супер неподготвени юристи, които само реват, че нямали работа или че били ниско платени. :twisted:


Извинявай ,но твоето е скатаване,че не искаш да си защитиш правата.То затова всичко в държавата е на този хал,"да не се забъркваме в простотии,да си траем ,какво толкова ще ни стане,хайде да не си създаваме главоболия и като стадо да правим каквото ни кажат ".
julieta_9
Потребител
 
Мнения: 150
Регистриран на: 05 Фев 2007, 16:52

Мнениеот iviani » 09 Май 2007, 17:01

KRIS,поздрави и от мен!Съгласна съм с julieta_9, че въпросът е принципен.Аз също уча в ЮЗУ и мога да кажа, че за 5 години, задочниците не сме виждали какво е това казус-от това идва притеснението!
iviani
Младши потребител
 
Мнения: 56
Регистриран на: 07 Ное 2006, 11:38
Местоположение: София

Мнениеот JORGE » 09 Май 2007, 17:55

Не мисля, че има нещо лошо в казусите, които толкова много Ви стряскат, нека кажа, че на мен ми се случиха вече и всичко мина не леко, но мина... за мен по-големия проблем в образованието ни не са казусите, те действително са нужни и развиват способността за комплексно реаване на даден фактически и правен проблем... примера за това е и въпросите, които колегите Ви задават в дискусията, с които роптаят против казусите, а именно ще ги има ли на следващия държавен или не. Това е поредният правен казус, който ще трябва да реште Вие млади юристи - настоящи и бъдещи... в определението на съд и законите, които Вие с факта на явяването си на държавните изпити ще твърдите, че знаете и разбирате, респективно, че можете да прилагате, се крие отговорът на въпроса Ви... Действително прилагането на актовете на съда е сериозен проблем в българският правен мир и ми е много интересно чисто фактическия развой на нещата от тук на сетне.

Ще ми се да кажа и още нещо - проблема по-скоро според мен е в изпита, като форма на проверка на знанията, който по същността си представлява възпроизвеждане на огромен обем информация без да се правят така важните в правото и живота връзки между различните факти в казуса. Именно това е проблема не само в правното ни образование, учи се на парче, а живота е комплексен, не бива и не може да се живее на парче...

В последствие това рефлектира и върху равоприлагането като се дават полвинчати решения на сложни казуси и ПРАВОТО се губи като игла в купа сено сред безумнинт заучени фрази...

Успех на явяващите се на държавни изпити и моите адмирации към хората, които са дръзнали да разчупят статуквото, без значение дали ги мързи да решават казуси и дали има практическа нужда от тях в образованието ни! Похвално за българското студентство!!! :lol:
JORGE
Младши потребител
 
Мнения: 48
Регистриран на: 02 Май 2007, 14:30

Мнениеот toxic » 09 Май 2007, 18:12

Поздрави и от мен за смелостта и инициативността на колегите.
Миналата година аз бях сред първите "щастливци" в ЮЗУ имащи честта и удоволствието да пробват как е новата система с писменните държавни изпити.
Истината е че за повечето от нас казусът беше нещо ново и непонятно и към първия изпит подхме с голяма доза притеснение.
Казусите, както се оказа в последствие, бяха елементарни/ по мое скромно мнение/, но въпреки това немалка част от колегите неуспяха да се справят с тях.
Дано тази година имат повече късмет. Успех на всички.
toxic
Младши потребител
 
Мнения: 53
Регистриран на: 04 Апр 2007, 17:43

Мнениеот kris_maturata » 09 Май 2007, 18:15

Има практика по подобни казуси. Решение № 10271/2002 г. на ВАС, петчленен състав :)
Кристиан Гьошев (юрист)

Правото не е за спящите, а за бдящите...
kris_maturata
Потребител
 
Мнения: 199
Регистриран на: 09 Май 2007, 00:20

Следваща

Назад към Конкурси, изпити


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron