навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Спектър Финанси

Полезно от "Сиела Счетоводство"

2019-08-06 0

Полезно от

В Държавен вестник бр. 62 от 06.08.2019 г. е обнародвано Постановление No. 194 от 2 август 2019 г. за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление No. 30 на Министерския съвет от 2000 г.

В глава втора, раздел първи на наредбата, се създава нов чл. 50а съгласно, който при подадено заявление-декларация по чл. 13, ал. 1 от Закона за личната помощ за предоставяне на лична помощ по реда на закона от пенсионер, който получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от КСО, НОИ превежда дължимата сума за добавката на Агенцията за социално подпомагане. Сумите се превеждат за времето от датата на започване на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който е прекратен трудовият договор, въз основа на информация от отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ. В тези случаи разпореждането, с което е отпусната добавката за чужда помощ, не се изменя.

Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО към пенсията на лицето, когато трудовият договор с асистента е прекратен – за времето от първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, до края на месеца, през който е сключен нов трудов договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за личната помощ.

Сроковете, редът и начинът за превеждане на сумите, както и за обмен на информация между НОИ и Агенцията за социално подпомагане се уреждат със споразумение.

Постановлението влиза в сила от 1 септември 2019 г.

Повече информация по темата ще намерите в продукта "Сиела Счетоводство".

за 46%  против 54%  231 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума