навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Спектър Финанси

Депозитите на домакинствата се увеличиха с близо 10% през 2020 г.

2021-03-10 0

Депозитите на домакинствата се увеличиха с близо 10% през 2020 г.

Автор: Десислава Николова

Финансов анализатор в портала MoitePari.bg

Изминалата 2020 г. беше белязана от събитие, което много от икономистите наричат "черен лебед", заради неговата непридвидливост и трайни последствия, които носи то след себе си. Това единично събитие, наречено COVID-19, доведе не само до криза в световните икономики, но и промени изцяло нашите навици. 

Как тези процеси се отразиха върху навиците ни да спестяваме?

Спестяванията в банки са малко над половината от Брутния вътрешен продукт 

Нека да разгледаме статистиката на "Българска народна банка"

В края на месец декември официалната статистика отчита, че общата сума на депозити на домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата – това са юридически лица, чиято основна дейност е свързана с обслужване, подпомагане и съдействие на домакинствата (НТООД). Тук се включват синдикати, политически партии, фондации, сдружения, църкви и религиозни общества, читалища, културни и спортни клубове и други.) в банковата система възлиза на 61.042 млрд. лв., което приравнено към Брутния вътрешен продукт на страната ни се равнява на 51,8% от него. 

Разглеждайки данните за предходните години (от 2017 до 2020г. вкл.), с цел да се установи дали ръстът е в обичайните граници, стигаме до извода, че през изминалата 2020 г. депозититите са нараснали с 1,7 пр.п. повече от ръста им през 2019 г. 

Веднага си задаваме въпроса: 

Защо в толкова несигурни времена спестяванията растат повече, отколкото преди това?

Причините са няколко. 

Бързаме да направим уточнението, че това съвсем не означава, че сме станали по-богати. Обяснението е, че страхът от загуба и несигурност на доходи, кара домакинствата да бъдат особено предпазливи по отношение на харчовете си или както се казва: "Неволята учи!".

Невъзможността да се предприемат пътувания и екзкурзии, отлагане на разходи за текущо потребление се считат за основните причини за нарастващите обеми привлечени средства в банковата система. 

Страхът от загуба на доход също е причина спестяванията да бъдат под формата на депозити, както и нежеланието свободните средства да бъдат инвестирани, поради все по-малката склонност да бъде поеман риск в тази ситуация. 

Няма да е пресилено, ако кажем, че спестяванията са увеличили своята степен на ценност / полезност и в несигурните времена придобиват още по-висока стойност и значимост за домакинствата. 

Какво показват данните на Европейската централна банка 

Ръст в привлечените средства под формата на депозити се оказва явление, което не е характерно само за България, но и за страните от еврозоната, въпреки спадовете на икономиките в резултат на корона кризата. 

Данните на ЕЦБ сочат, че в края на месец декември 2020 г. общият темп на прираст на привлечени средства на домакинства е 7,6%. Към същият период привлечените средства възлизат на 8,34 трлн. евро. 

Разбира се, ръстът на спестяванията в различните страни варира, спрямо спецификите на всяка и се определя от фактори като:

  • предприети правителствени антикризисни мерки за справяне с последствията от кризата;
  • навици и манталитет за спестяване на населението;
  • възможност за заделяне на средства, разполагаем доход и др.

Лихвена статистика

През последния месец на миналата година средният лихвен процент за новопривлечени средства с договорен матуритет на домакинства е бил 0,14%. 

През годините сме установили, че връзката между обемите привлечени средства и лихвените нива по депозити се намират в обратна зависимост – колкото повече нарастват средствата в банковата система, толкова по-ниски са лихвените проценти по тях. Ако до преди няколко години размера на лихвата, която банката предоставя беше водещ фактор за избор на депозит, то в момента важни за потребителите са гъвкавостта и удобството. 

Те все повече се и ще се ориентират към дигиталните решения за спестяване като  бързина и удобство за откриване на депозит. Финансовите институции от своя страна ще трябва да отговорят на това предизвикателство и предложат решения на клиентите си, отговарящи на новата тенденция, която се налага, наречена още "дигитално спестяване". 

за 49%  против 51%  76 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума