Услуги / СеминариНовите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване, трудовите отношения и пенсиите през 2013г.


rss

НКЦ "Решение" ООД и ИК "Труд и право"

Лектори:
  • Васил Мръчков - Проф. д.ю.н.
  • Снежана Малакова - Директор на Дирекция „Правна” в Национален осигурителен институт
  • Елина Чалъкова - Директор на Дирекция „Пенсионно осигуряване” в Национален осигурителен институт
  • Катя Кашъмова - Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
  • Марио Първанов - Съдия във Върховния касационен съд

Програма


Сряда, 20 Март 2013 13.00 – 13.10 ч.

Откриване на семинара.

  13.10 - 17.00 ч.

Тема № 1
Актуални въпроси на трудовите правоотношения през 2013 г. Промените в Кодекса на труда и в други трудови закони.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Васил Мръчков
  15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

Четвъртък, 21 Март 2013 09.00 - 12.30 ч.

Тема № 2
Социално и здравно осигуряване 2013 г.
І. Социално осигуряване - 2013 год.
• Закон за бюджета на ДОО 2013 г.
• Кодекс за социално осигуряване
• Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица
• Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
• Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
• Наредба за осигурителните каси
II. Здравно осигуряване - 2013 г.
• Закон за здравото осигуряване
• Закон за бюджета на НЗОК - 2013 г.
III. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:
• Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Катя Кашъмова
  10.30 – 11.00 ч.

Кафе-пауза

  12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторанта на хотела

  13.30 – 15.00 ч.

Тема № 3
Новите моменти в паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване за 2013 г. Актуална практика на НОИ.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Снежана Малакова
  15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

  15.30 – 17.00 ч.

Тема № 4
Промените в задължителното пенсионно осигуряване, в сила от 01.01.2013 г. Особености при изготвяне на документите за пенсиониране.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Елина Чалъкова
Петък, 22 Март 2013 09.00 – 12.30 ч.

Тема № 5
Преглед и анализ на задължителната практика на Върховния касационен съд по трудови спорове.
Тълкувателни решения на ВКС по Кодекса на труда:
ТР №1/2010 от 30.03.2012 г.; ТР №3/2011 от 16.01.2012 г.;
ТР №4/2011 от 12.12.2011 г.; ТР №2/2012 от 23.10.2012 г. и
ТР №6/2012 г.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Марио Първанов
  13.30 ч.

Закриване на семинара

Назад

Ако искате да видите информация за текущи семинари, вижте "СПИСЪК СЕМИНАРИ"

rss
Посети форума