навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Граждани

rss

Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване

Източник: Владимир Иванов, Pravatami.bg 2017-01-03 0 - A +

Полезно! Право на инвалидна пенсия при общо заболяване Снимка: Pravatami.bg

Правото ми на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а ако съм сляп по рождение или ослепял  преди постъпване на работа – от датата на заявлението ми с което кандидатствам, за да ми бъде отпусната пенсия. Аз трябва да подам заявлението в 6 месечен срок от датата на инвалидизирането. Ако пропусна този срок и подам заявлението след срока, моето право на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.

Пример:

1 януари 2014 – дата на която съм инвалидизиран

след 7 месеца подавам заявление за инвалидна пенсия т.е 1 юли 2014

=> ако съм одобрен, получавам пенсия считано от 1 юли, а не със задна дата от 1 януари както би следвало, ако бях спазил срока т.е аз не получавам плащания за 7 месеца, които бих получил, ако бях спазил срока.

За какъв срок ще получавам инвалидна пенсия?

Пенсия за инвалидност, когато съм навършил възрастта за пенсия за осигурителен стаж и възраст се отпуска пожизнено. В противен случай има срок, който се определя от ТЕЛК и се вписва в решението им.

Необходими документи за отпускане на инвалидна пенсия поради общо заболяване:

Ако постоянният ми адрес е в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, аз трябва да представя медицинска документация от тази държава.

Къде представям документите за получаване на инвалидна пенсия?

Заявлението и останалите документи се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

Кой може да подаде документите за получаване на инвалидна пенсия?

Аз мога да го подам лично, чрез мой законен представител, чрез последния ми осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице. Ако съм дете, което е настанено извън семейството ми при близки или роднини, приемно семейство и т.н, то някой от тях може да подаде заявлението и останалите документи.

Не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване. Какви други помощи мога да получа от държавата?

Ако не отговарям на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване аз мога да получа социална пенсия за инвалидност: Трябва да съм навършил 16 години и да имам трайно намалена работоспособност от 71 процента или повече. За този вид пенсия няма други изисквания, на които трябва да отговарям.

Ако нямам нужния осигурителен стаж, но съм инвалид поради общо заболяване, то аз имам право на социална помощ.

Пълномощно за получаване на пенсия – на тази страница.

за 51%  против 49%  770 гласували


rss
Посети форума