навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

ВАС отхвърли жалбата на Лозан Панов срещу отказ за образуване на дисциплинарка срещу Крънчева

18.12.2017 0 - A +

ВАС отхвърли жалбата на Лозан Панов срещу отказ за образуване на дисциплинарка срещу Крънчева

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на председателя на ВКС срещу отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу съдия Петя Крънчева. Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Преди няколко месеца Лозан Панов внесе предложения за наказания на трима съдии – Петя Крънчева, Иво Дачев и Николай Димов. Предложенията му бяха базирани на доклада на Софийския градски съд от април т.г., от който става ясно, че през 2015 г. в СГС са допуснати десетки нарушения на закона при искането и даването на разрешения за използване на СРС, включително и такива, допуснали подслушване и следене на дипломати. Това установи проверка, разпоредена от тогавашния председател на СГС Калоян Топалов и извършена от двете му заместнички Даниела Борисова и Мина Мумджиева, които се произнасят по исканията за СРС.

На 6 юни обаче ВСС отказа да образува дисциплинарни производства срещу тримата и Лозан Панов обжалва пред Върховния административен съд.

Неотдавна тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата му по казуса с Иво Дачев, сега друг състав стори същото и с тази Петя Крънчева. 

По казуса с бившия зам.-шеф на СГС тричленният състав на ВАС приема за неоснователни доводите на Панов, че достатъчно основание за образуване на дисциплинарно производство срещу магистрат е наличието само на предложение за това. Не се споделят развитите съображения за липсата на установена от закона възможност съответната колегия на ВСС да отклонява предложение, респективно за наличие на задължение, във всеки случай да се образува дисциплинарно производство при редовно от външна страната предложение, казва още ВАС в състав – Милка Панчева (председател), Мариета Милева и Любомир Гайдов (докладчик).

Възприемането на тезата на жалбоподателя, би довела до засягане на законни интереси на магистрата, на административния ръководител или на неговия заместник… Съобразно нормата на чл.225, ал.1 ЗСВ при освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20. Съгласно чл. 225, ал.3 ЗСВ в случаите, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за извършване на умишлено престъпление или по отношение на него е образувано дисциплинарно производство, обезщетението не се изплаща до приключване на наказателното или дисциплинарното производство. Във всички посочени по-горе хипотези е достатъчен само фактът на образувано дисциплинарно производство срещу изборния член на ВСС, магистрата, респективно административния ръководител или заместника му, независимо от по-нататъшната съдба на дисциплинарното производство“, изтъкват върховните съдии.

И още: „Едно образувано дисциплинарно производство срещу магистрат, кандидат за административен ръководител или за заместник административен ръководител би било пречка за заемането на тази длъжност по силата на чл.169, ал.1 и ал.2 ЗСВ като неотговарящ изискванията за високи нравствени качества. По същите съображения образувано дисциплинарно производство срещу магистрата би било пречка за повишаването му в длъжност по реда на раздел ІІа от глава ІХ на ЗСВ, като неотговарящ на изискванията на чл.162, ал.1, т.3 ЗСВ – да притежава необходимите нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че преди образуване на дисциплинарно производство съответната колегия на ВСС разполага с правомощието да извърши преценка за обоснованост на предложението на органа по чл.312, ал.1 ЗСВ“. Има практика на ВАС, според която висящите дисциплинарни производства не са пречка за кариерно израстване на магистратите.

Нататък ВАС приема за правилен аргумента на СК на ВСС, че предложението на Панов е базирано на резултати от проверка, извършена от некомпетентен орган. След като цитира различни норми от Закона за СРС, според които Бюрото за контрол на СРС извършва проверки, ВАС казва: „Настоящият съдебен състав на Върховния административен съд намира за правилна преценката на Съдийската колегия при ВСС за отказ за образуване на дисциплинарно производство, предвид обстоятелството, че вносителят на предложението като основание за възбуждане на дисциплинарно производство се е позовал на резултати от проверка, извършена от некомпетентен орган. По тези съображения оспореното решение на Съдийската колегия при ВСС се явява материално законосъобразно поради установената липса на законно основание за образуване на дисциплинарно производство, респ. предложение основано на проверка извършена от некомпетентен орган“.

Тричленният състав отхвърля и доводите на Панов за това, че решението е незаконосъобразно, постановено при несъответствие на целта на закона. „Противното разбиране би противоречало на смисъла на възприетия общ принцип на правото на Европейския съюз, прогласен в чл. 6 от АПК - принцип за съразмерността, изразяващ се в това, че административният акт и неговото изпълнение не следва да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Образуване на дисциплинарно производство срещу магистрат при установена изначална необоснованост на внесеното предложение, би довело до накърняване на неговите законни права и интереси в степен много по-голяма от най-необходимото за целта на закона. С оглед на изложените фактически и правни съображения следва да се приеме, че оспореното решение е постановено от компетентен орган, при спазване изискванията за форма и административнопроизводствените правила, правилно приложение на материалния закон, в съответствие с целта му и без индиции за превратно упражнена оперативна самостоятелност. Подадената жалба е неоснователна и следва да бъде отхвърлена“, заключава ВАС.

На финал осъжда ВКС да заплати на Крънчева 800 лева разноски. 

С абсолютно идентични мотиви същият тричленен състав на ВАС отхвърля жалбата на председателя на ВКС срещу отказа на кадровия орган да образува дисциплинарно производство и срещу Николай Димов.

за 49%  против 51%  909 гласувалиНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума