навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

ВАС отмени наказание на върховна съдийка, наложено от Лозан Панов

28.12.2017 0 - A +

ВАС отмени наказание на върховна съдийка, наложено от Лозан Панов

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на председателя на ВКС Лозан Панов срещу отказа на Висшия съдебен съвет да наложи наказание на върховната съдийка Светла Чорбаджиева.

В началото на годината със своя заповед Панов я наказа със „забележка“. Мотивът - имала забавени 10 търговски дела. Съдийската колегия на ВСС обаче отмени заповедта му и той обжалва.

От решението на ВАС става ясно, че през 2016 г. Светла Чорбаджиева, по онова време командирована в ТК на ВКС, имала 52 броя ненаписани дела. Обърнато й е било внимание. Към януари 2017 г. й останали 47, а към началото на февруари - 10 дела. И въз основа на тази справка председателят на ВКС наложил наказание „забележка“.

Настоящият състав на Върховен административен съд, шесто отделение, намира, че в случая не се установяват по безспорен начин посочените елементи на визираното в заповедта на председателя на ВКС нарушение от съдия Светла Чорбаджиева, както и наличието на субективния елемент на нейно виновно поведение (действие или бездействие)“, изтъкват тримата върховни съдии – Милка Панчева (председател), Мариета Милева и Любомир Гайдов (докладчик).

Те добавят, че от заповедта не става ясно дали са изяснени и отчетени фактите, изложени във възражението на съдия Чорбаджиева за несъответствия в показателите за индивидуалната й натовареност и натовареността на останалите съдии в ТК на ВКС, както и разминаване между общия брой постъпили дела в двете търговски отделения. „От преписката във връзка със заповедта не се установява по ясен и безпротиворечив начин за неизготвянето на актове по конкретно кои търговски дела от общ или частен характер, е наложено дисциплинарното наказание на съдията“, казва съставът на ВАС.

Допълва, че не е отчетена и високата натовареност на Търговската колегия на ВКС, както и фактът, че съдия Чорбаджиева все пак е изписала голяма част от делата си. „Броят на делата с неизготвени актове в този период е силно редуциран, т.е. съдия Чорбаджиева е работила активно след обърнатото й внимание, да изготви актовете. С оглед на това, не следва да се приеме за доказано по безспорен начин наличието на извършено виновно дисциплинарно нарушение от страна на съдия Чорбаджиева. Видно и от обсъждането в СК на ВСС при приемане на решението, следвало е да се вземе предвид високата натовареност на съдията, фактът, че тя е била командирована от друг съд, че е положила усилия да отстрани забавянето. Не са взети предвид и очевидни несъответствия в изготвяните към заповедите на председателя на ВКС до Чорбаджиева справки с търговски дела. Това несъмнено е довело и до ограничаване правото на защита на съдия Чорбаджиева в хода на дисциплинарното производство и е осуетило възможността й да го реализира своевременно и адекватно в хода на производството. Сложността в администрирането на правоотношението с привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат, изразяваща се в адресираните към нея няколко заповеди и справки с разминаващи се данни, преди издаването на заповед за образуване на дисциплинарно производство, не е съобразена и с процедурите за повеждане на дисциплинарно производство по реда на Закона за съдебната власт“, казва в мотивите си тричленният състав на ВАС.

Добавя, че при спор по фактите е недопустимо да не бъдат разгледани и обсъдени от обясненията и възраженията на съдия Чорбаджиева, включително натовареността й, както и ясното и точно посочване на делата, по които не е изготвила съдебни актове в срок.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

за 58%  против 42%  457 гласувалиНовини


 
 
 
rss
Посети форума