навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Инструкция на главния прокурор урежда правомощията на органите на досъдебнотото производство спрямо адвокатите

Източник: Български хелзинкски комитет 15.04.2011 0 - A +

С инструкция от 11.04.2011 г. главният прокурор Борис Велчев даде важни указания за това какви действия могат да извършват органите на досъдебното производство по отношение на адвокати. С инструкцията, главният прокурор потвърждава, че за преодоляване противоречивата практика и недопускане на нарушения на разпоредбите на Закона за адвокатурата (ЗА) при извършване на процесуално-следствени действия, засягащи адвокати, стриктно следва да се спазват правилата, залегнали в чл. 33 от ЗА.

Сред указанията, които инструкцията дава, са:

- адвокатските книжки, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване от органите на досъдебното производство, независимо от местонахождението им. Не може да се иска и достъп до клиентски сметки или информация за тях;

- кореспонденцията между адвокат и клиент, независимо от начина, по който се осъществява, не подлежи на копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство;

- адвокатът не може да бъде разпитван в каквото и да било процесуално качество относно разговорите и кореспонденцията му с клиента или с друг адвокат, за делата на клиента или всякаква друга информация, която е узнал във връзка с осъществяваната от него професионална дейност за защита;

- за среща между адвокат и задържан под стража или лишен от свобода клиент трябва да се предостави отделно помещение, а разговорите между двамата не могат да бъдат подслушвани или записвани. Единствено се допуска срещите да бъдат наблюдавани;

- достъпът на задържаното лице до адвокатската помощ - от упълномощен адвокат или от такъв по реда на Закона за правната помощ, се осъществява в отделно помещение не по-късно от 2 часа след задържането му. Адвокатската помощ следва да се осигури още при провеждането на първия разпит на задържаното лице.

- на адвоката следва да се осигури незабавен достъп до задържаното лице в рамките на 30 минути след явяването на адвоката на мястото, където се намира задържаният.

- разрешение за претърсване на кантора на адвокат може да бъде поискано от съда само в случаите, когато са налице достатъчно данни, че самият адвокат е участвал в извършване на престъпление;

- специални разузнавателни средства (СРС) по отношение на адвокат могат да бъдат искани и използвани само в случаите, когато има достатъчно данни, от които може да се предположи, че адвокатът сам или в съучастие с други лица е извършил престъпление. В случай, че в рамките на експлоатирано СРС бъде записан разговор на адвокат с негов клиент или разговор с друг адвокат, в които се съдържа информация, отнасяща се до упражняване на правото на защита на клиент, не се изготвя веществено доказателствено средство, освен ако информацията не съдържа данни за престъпна дейност и на самия адвокат.

- в случай, че определеният от адвокатския съвет служебен защитник не се яви в разумен срок, разследващият орган може да се обърне към адвокатския съвет за ангажиране на дисциплинарната отговорност на адвоката.

Според инструкцията посочените разпоредби трябва да се прилагат и по отношение на младшите адвокати и адвокатските сътрудници в случаите, регламентирани от Закона за адвокатурата.

Пълният текст на инструкцията и нейните останали разпоредби можете да намерите на следния адрес: http://www.vas.bg/Pages/News/Default.aspx?evntid=26036

за 49%  против 51%  2554 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума