навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Работата на съда се харесва все повече на хората

Източник: сп. Правен свят 29.10.2010 0 - A +

Въпреки негативните обществени нагласи към съда, растат позитивните оценки за работата му сред хората, които са водили дела. Това е един от основните изводи третото поредно проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч" за съдебната реформа и правораздаването, обхванало мнението на 1720 граждани.
За първи път, откакто през 2006 г. агенцията започна тези изследвания, се наблюдава превес на удовлетвореността над неудовлетвореността от работата на съда.
Все още обаче мнозинството граждани (55%) не забелязват съществени промени, което показва недвусмислено, че усилията за реформа на съдилищата трябва да продължат. Малко над 37 на сто от анкетираните смятат, че работата се подобрява, а тези, които смятат, че се влошава са 8.7 процента.
Изследването е направено през май тази година по проект на Програмата за развитие на съдебната система (ПРСС), финансиран от фондация "Америка за България".
Макар доверието към съда като национална институция да продължава да е ниско, хората, които използват услугите му или са страни по дела, подобряват мнението си за работата на съда в своя район.
Общественото мнение се формира от най-шумните дела с висок обществен отзвук, които имат силно негативно влияние върху мнението на гражданите. Тези дела обаче са много малък дял от работата на съда. Останалите над 99% са дела, по които гражданите и фирми решават свои спорове и проблеми или се отнасят за престъпления с по-малък обществен интерес.
Известен резултат е постигнат и по отношение на скоростта на делата. През 2007 г. делът на хората, които са отбелязвали забавяне на делото са били приблизително равни на тези, които не са забелязвали излишно отлагане. Сега делът на хората, които посочват забавяне е два пъти по-малък от тези, при които не е имало забавяне.
Все още противоречиви са мненията на ползвателите за откритостта и прозрачността в работата на съда – 38.4% от анкетираните в съдилища, подкрепени от ПРСС намират, че съдът е станал по-открит и прозрачен в резултат на съдебната реформа, но приблизително същия дял не споделят това мнение (34%).
Нарастват оценките на страните по дела за безпристрастността на съда по случаите, по които те са се обърнали към него. Все още обаче съществува сериозна критика към безпристрастността на съда по принцип. Въпреки, че оценките бележат леко подобрение, критичните оценки доминират над положителните, което е  резултат до голяма степен от информацията в публичното пространство за големите знакови дела.
Сравнителният анализ на данните от трите години (2006-а, 2007-а и 2010-а) на проучването показва обаче, че оценките за равнището на зависимост на съда от политически натиск през 2010-та година са най-високи (70% смятат, че съда е зависим от политически натиск). През 2007-ма година мненията са били значително по-позитивни – 44% от отговорилите са го смятали за независим и 56% – за зависим. 32.9 на сто смятат, че е възможно съдията да вземе несправедливо решение поради икономически и друг интерес.
Като цяло резултатите за дейността на съдилищата през 2010 г. са по-добри от тези през 2007 г. и 2006 година. Това показва, че системата на съдилищата подобрява работата си и усилията, които те полагат за реформа на процеса на работа и обслужване на гражданите дават своите резултати и са оценени от обществеността.
Налице и тенденция участващите в проекта съдилища да се изравняват като резултат с останалите. Това според проучването означава, че добрите практики на съдилищата, които работят с ПРСС, се възприемат сравнително бързо и от останалите, обществото вече има по-високи изисквания и очаква, веднъж видяло добри практики, те да се възпроизведат и в други съдилища. Промените, въведени през 2006-а и 2007 г., вече се възприемат като нормални и като неразделна част от работата на съда, поради което очакванията нарастват. Ако съдът обаче не успее да отговори на новите очаквания, рискува да продължи да се сблъсква с неудовлетвореност.
 

за 44%  против 56%  995 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума