навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Главна инспекция по труда приема декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

Източник: Днес+ 19.03.2010 0 - A +

Главна инспекция по труда започна приемането на декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съобщиха от пресцентъра на агенцията. Документът се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година. За 2010 година срокът за подаване на декларацията е удължен до 30 юни 2010 г. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, писмено се уведомява териториалната дирекция „Инспекция по труда” в срок до 30 април на следващата година.

През 2010 година всички задължени лица подават декларация по чл. 15 ал. 1 от ЗЗБУТ. Уведомления за неподаване на годишна декларация поради непроменени обстоятелства за деклариране ще се подават през 2011 г. Подаването на тази декларация е свързана с обстоятелството, че работодателите са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

Освободени от задължението да подават декларация са само лицата, които работят за своя сметка сами, т.е. нямат нает персонал. Декларацията е публикувана на интернет страницата на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, www.gli.government.bg в рубриката „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”. В същата рубрика е написана подробна инструкция за попълване и подаване на декларацията.

Документът се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант на практика подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда”. В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице или от упълномощен негов представител. Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис (УЕП).

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв., уточнява се в съобщението от изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към Министерството на труда и социалната политика.

за 46%  против 54%  1769 гласувалиНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума