Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник на единната национална система от колекции за култури

Правилник на столичен общински съвет за автоматизираните информационни системи в столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на местен обществен комитет по превенция на хив/спин

Правилник на столичен общински съвет за дейността на столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (загл. изм. - решение № 497 по протокол № 496 от 23.07.2015 г.)

Правилник на столичен общински съвет за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета на територията на столична община

Правилник на столичен общински съвет за организация и работа на специализирания общински приватизационен фонд (сопф)

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на обществен съвет за социална политика при столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към столичния общински съвет

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на обществения посредник на територията на столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на общинския съвет по наркотични вещества - софия

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на районен съвет - гр. софия

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на столичен инспекторат към столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на столичния общински съвет (загл. изм. - решение № 84 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.)

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на съвет по въпросите на социалните услуги при столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "гробищни паркове"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "екоравновесие"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "зоологическа градина софия"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "социален патронаж"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "стара софия" със софийски исторически музей

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "столично предприятие за третиране на отпадъци"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "туризъм" (загл. изм. - решение № 555 по протокол № 67 от 11.09.2014 г.)

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие "управление на общински земи и гори"

Правилник на столичен общински съвет за осъществяване на дейността на общинско предприятие "софияплан"

Правилник на столичен общински съвет за отличията на столичния общински съвет

Правилник на столичен общински съвет за управление на качеството в столична община

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на общински културен институт "музей за история на софия"

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на общински културен институт галерия-музей "дечко узунов"

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на регионален музей - гр. софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на софийска градска художествена галерия

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на столичен център за превенция на правонарушенията

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на съвета по безопасност на движението на децата в софия при столична община


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти