Logo Петък, 20 Септември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на обществен съвет за социална политика при столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към столичния общински съвет

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на обществения посредник на територията на столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на общинския съвет по наркотични вещества - софия

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на районен съвет - гр. софия

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на столичен инспекторат към столична община

Правилник на столичен общински съвет за организацията и дейността на столичния общински съвет (загл. изм. - решение № 84 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.)

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"гробищни паркове\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"екоравновесие\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"зоологическа градина софия\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"софия - проект\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"софпроект - общ градоустройствен план\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"социален патронаж\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"стара софия\" със софийски исторически музей

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"столично предприятие за третиране на отпадъци\"

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"туризъм\" (загл. изм. - решение № 555 по протокол № 67 от 11.09.2014 г.)

Правилник на столичен общински съвет за организацията на дейността на общинско предприятие \"управление на общински земи и гори\"

Правилник на столичен общински съвет за осъществяване на дейността на общинско предприятие \"софпроект - общ градоустройствен план\"

Правилник на столичен общински съвет за отличията на столичния общински съвет

Правилник на столичен общински съвет за управление на качеството в столична община

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на общински културен институт \"музей за история на софия\"

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на общински културен институт галерия-музей \"дечко узунов\"

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на регионален исторически музей - софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на столичен център за превенция на правонарушенията

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на съвета по безопасност на движението на децата в софия при столична община

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - спортна школа \"софия\" (цплр - сш \"софия\")

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - център за изкуства, култура и образование \"софия\"

Правилник на столичен общински съвет за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие за кариерно ориентиране и консултиране

Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността в общински културен институт \"надежда\" - софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността в общински културен институт - дом на културата \"средец\" - софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността в общински културен институт дом на културата \"искър\" - софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността на общински културен институт дом на културата \"красно село\"

Правилник на фонд \"научни изследвания\"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти