Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси

Правилник за устройството и дейността на центъра за учебно-тренировъчни фирми

Правилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за книгата

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музика и танц

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за театър

Правилник за устройството, организацията и дейността на национален център за отдих, възстановяване и спорт

Правилник за устройството, организацията и дейността на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията и дейността на учебен център

Правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Правилник за устройството, функциите и дейността на дп "ръководство на въздушното движение"

Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Правилник за устройството, функциите и дейността на национална компания "стратегически инфраструктурни проекти"

Правилник за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения

Правилник за функциите и организацията на дейността на експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет

Правилник за функциите, задачите и състава на консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правилник за функциите, устройството и дейността на главна дирекция "ръководство на въздушното движение"

Правилник на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник на великотърновския общински съвет за дейността на общинската агенция за приватизация

Правилник на великотърновския общински съвет за организацията и дейността на великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

Правилник на великотърновския общински съвет за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие "зелени системи" (01.02.2020 г.)

Правилник на великотърновския общински съвет за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс, град велико търново

Правилник на великотърновския общински съвет за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община велико търново (загл. изм. с решение № 114 по протокол № 13 от 23.02.2012 г.)

Правилник на единната национална система от колекции за култури

Правилник на столичен общински съвет за автоматизираните информационни системи в столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на столична община


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти