Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия

Правилник за социално обслужване на лица и семейства

Правилник за статута на футболистите в системата на българския футболен съюз

Правилник за структурата и дейността на държавно предприятие "съобщително строителство и възстановяване"

Правилник за структурата, дейността и задачите на окръжните дирекции "библиотеки"

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"

Правилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето

Правилник за структурата, организацията и реда за използване на националната гвардейска част

Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на държавно предприятие "държавна петролна компания"

Правилник за структурния състав и организацията на работа на специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от закона за културното наследство

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилник за състава на националния архивен съвет и реда за неговата работа

Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Правилник за състава, функциите и дейността на националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата

Правилник за творческия фонд при министерството на културата (загл. изм. - дв, бр. 101 от 1977 г, бр. 94 от 1998 г.)

Правилник за техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - бургас

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - пловдив

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - русе

Правилник за управлението и стопанисването на свободната безмитна зона - свиленград

Правилник за ускорени производства по арбитражни дела

Правилник за условията и реда за работа на етичната комисия за клинични изпитвания по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за работа на етичната комисия по трансплантация към министерския съвет

Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за работа на централната комисия по етика към министерския съвет по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост

Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация

Правилник за устройството и дейността на академията на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми

Правилник за устройството и дейността на балнеологичен център "камена" - велинград

Правилник за устройството и дейността на болница "лозенец"

Правилник за устройството и дейността на висшето военновъздушно училище "георги бенковски"

Правилник за устройството и дейността на висшето военноморско училище "никола йонков вапцаров"

Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти