Logo Понеделник, 9 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Устройствен правилник на изпълнителната агенция "академика"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "борба с градушките"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "железопътна администрация"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция "проучване и поддържане на р. дунав"

Устройствен правилник на изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по горите

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лозата и виното

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по околна среда

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните

Устройствен правилник на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Устройствен правилник на института за европейски изследвания и информация

Устройствен правилник на института по публична администрация

Устройствен правилник на института по розата и етеричномаслените култури

Устройствен правилник на института по тютюна и тютюневите изделия

Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията

Устройствен правилник на комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 80 от 2009 г., изм. - дв, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм. - дв, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.)

Устройствен правилник на комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. варна

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. пловдив

Устройствен правилник на лесозащитна станция гр. софия

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Устройствен правилник на министерството на енергетиката

Устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите

Устройствен правилник на министерството на икономиката

Устройствен правилник на министерството на културата

Устройствен правилник на министерството на младежта и спорта

Устройствен правилник на министерството на образованието и науката (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)

Устройствен правилник на министерството на околната среда и водите

Устройствен правилник на министерството на отбраната

Устройствен правилник на министерството на правосъдието

Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти