Logo Петък, 5 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Устройствен правилник на дирекция на природен парк "врачански балкан"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "златни пясъци"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "персина"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "рилски манастир"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "русенски лом"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "сините камъни"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "странджа"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "шуменско плато"

Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол

Устройствен правилник на държавен културен институт "културен център "двореца"

Устройствен правилник на държавен музикално-драматичен театър "кадрие лятифова"

Устройствен правилник на държавен музикално-драматичен театър "назъм хикмет"

Устройствен правилник на държавен фонд "земеделие"

Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"

Устройствен правилник на държавна агенция "безопасност на движението по пътищата"

Устройствен правилник на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси"

Устройствен правилник на държавна агенция "технически операции"

Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет

Устройствен правилник на държавната агенция за българите в чужбина

Устройствен правилник на държавната агенция за закрила на детето

Устройствен правилник на държавната агенция за метрологичен и технически надзор (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Устройствен правилник на държавната агенция за осигурителен надзор

Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Устройствен правилник на държавната парично-предметна лотария

Устройствен правилник на държавния културен институт към министъра на външните работи

Устройствен правилник на държавно предприятие "български спортен тотализатор" (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2014 г., в сила от 29.07.2014 г.)

Устройствен правилник на звеното за изпълнение на проекти по програма фар

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "автомобилна администрация"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "българска служба за акредитация"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "военни клубове и военно-почивно дело"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "главна инспекция по труда"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "медицински надзор"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти