Logo Петък, 23 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността в общински културен институт - дом на културата "средец" - софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността в общински културен институт дом на културата "искър" - софия

Правилник на столичен общински съвет за устройството, организацията и дейността на общински културен институт дом на културата "красно село"

Правилник на фонд "научни изследвания"

Правилник по безопасността на труда при взривните работи

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост

Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2003 г.)

Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети

Устройствен правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация

Устройствен правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация

Устройствен правилник на агенция "митници"

Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция

Устройствен правилник на агенцията за държавни вземания

Устройствен правилник на агенцията за качеството на социалните услуги

Устройствен правилник на агенцията за публичните предприятия и контрол

Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане

Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие

Устройствен правилник на агенцията за хората с увреждания

Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране

Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър

Устройствен правилник на агенцията по заетостта

Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение - гр. пазарджик

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение - гр. плевен

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение - гр. стара загора

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение в смолян

Устройствен правилник на българо-германския център за професионално обучение в гр. царево

Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции

Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните

Устройствен правилник на българския институт по метрология

Устройствен правилник на главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2000 г.)

Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. пловдив

Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. софия

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "беласица"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти