Logo Събота, 24 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2003 г.)

Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети

Устройствен правилник за организацията и дейността на столичната общинска администрация

Устройствен правилник на авиоотряд 28

Устройствен правилник на агенция \"митници\"

Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция

Устройствен правилник на агенцията за държавни вземания

Устройствен правилник на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане

Устройствен правилник на агенцията за устойчиво енергийно развитие

Устройствен правилник на агенцията за хората с увреждания

Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране

Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър

Устройствен правилник на агенцията по заетостта

Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение - гр. пазарджик

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение - гр. плевен

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение - гр. стара загора

Устройствен правилник на българо-германски център за професионално обучение в смолян

Устройствен правилник на българо-германския център за професионално обучение в гр. царево

Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции

Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните

Устройствен правилник на българския институт по метрология

Устройствен правилник на главна дирекция \"гражданска въздухоплавателна администрация\" (загл. изм. - дв, бр. 29 от 2000 г.)

Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. пловдив

Устройствен правилник на горска семеконтролна станция гр. софия

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"беласица\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"българка\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"витоша\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"врачански балкан\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"златни пясъци\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"персина\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"рилски манастир\"

Устройствен правилник на дирекция на природен парк \"русенски лом\"


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти