Logo Сряда, 12 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УКАЗ № 127 ОТ 01.07.2020 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СТ.Н.С. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДАНАИЛОВ СКОРДЕВ С МЕДАЛ "ЗА ЗАСЛУГА"

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.


На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Награждавам ст.н.с. д-р Александър Данаилов Скордев с медал "За заслуга" за неговите заслуги в областта на инженерните науки и практика като учен, преподавател, физик в сферата на контрола и изпитването без разрушаване и признат общественик.
Издаден в София на 1 юли 2020 г.
Подпечатан с държавния печат.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти