Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УКАЗ № 214 ОТ 05.09.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г., повторно приет на 5 септември 2019 г.
Издаден в София на 5 септември 2019 г.
Подпечатан с държавния печат.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти