Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2018 Г.

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта

РЕШИ:

Одобрява Годишния доклад за младежта за 2018 г.
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти