Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Иван Киров Генов като народен представител от Шести изборен район - Врачански.
-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти