Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


РЕШЕНИЕ № 997-НС ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА В РЕШЕНИЕ № 985-НС ОТ 5.09.2019 Г.

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


С писмо вх. № НС-02-16 от 5 септември 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 септември 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Иван Киров Генов като народен представител от Шести изборен район - Врачански, издигнат от листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата, предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Иван Киров Генов. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" е Цветан Минков Ралчовски. С Решение № 985-НС от 5.09.2019 г. ЦИК го обяви за народен представител. При допълнителна проверка в Национална база данни - "Население", се установи, че лицето е починало, поради което е необходимо Централната избирателна комисия да промени Решение № 985-НС от 5.09.2019 г., като обяви следващия кандидат от листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" - Анастас Маринов Попдимитров.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Променя Решение № 985-МИ от 5.09.2019 г., както следва:
Обявява Анастас Маринов Попдимитров за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция "БСП за БЪЛГАРИЯ" от Шести изборен район - Врачански.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти