Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2019 Г.

В сила от 04.09.2019 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., както следва:

1. Телевизионни предавания:

ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ ПОЯС

Цена (в левове)

Клип

Предизборен репортаж (хроника)*

Интервю***

Дискусионни форми (дебати)****

до 30 секунди

90 секунди

60 секунди

60 секунди

БНТ 1

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

08:30 - 09:00

825

1 980**

215

200

17:30 - 18:00

715

20:30 - 21:00

2 255

23:00 - 23:30

1 650

СЪБОТА - НЕДЕЛЯ

08:30 - 09:00

880

17:30 - 18:00

905

20:30 - 21:00

2 800

22:30 - 23:00

1 200

БНТ 2

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ

08:30 - 09:00

180

300**

120

140

17:30 - 18:00

250

21:00 - 22:00

250

23:00 - 23:30

220

БНТ 4

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

08:30 - 09:00

150

300**

-

-

17:30 - 18:00

250

20:30 - 21:00

300

23:00 - 23:30

200

СЪБОТА - НЕДЕЛЯ

08:30 - 09:00

150

17:30 - 18:00

250

20:30 - 21:00

300

22:30 - 23:00

200

 

Забележки:

* Цената за предизборен репортаж (хроника) по БНТ 1 включва и цена за изработка, а по БНТ 2 и БНТ 4 - само за излъчване.

** Ако платеният репортаж (хрониката) е с продължителност до 60 секунди, цената се намалява с 30 на сто.

*** Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.

**** Цената за дебат се изчислява линейно за всяка следваща минута.

БНТ 1 - Национален политематичен канал с излъчване 24 часа в денонощието.

БНТ 2 - Национален политематичен канал с излъчване 24 часа в денонощието.

БНТ 4 - Програма за българите, живеещи извън територията на страната, 24 часа в денонощието.

 

Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:

Продължителност в секунди

Коефициент към 30 секунди

31 - 32

100 %

33 - 37

120 %

38 - 42

140 %

43 - 47

160 %

48 - 52

180 %

53 - 57

190 %

58 - 60

200 %

Всички цени са в левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

 

2. Стойност на агитационни клипове по програмите на Българското национално радио (БНР):

а) излъчване на клипове по програма "Хоризонт":


Понеделник - неделя

Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 - 13:00

200 лв.

400 лв.

13:00 - 22:00

180 лв.

360 лв.

22:00 - 06:00

50 лв.

100 лв.

 

б) излъчване на клипове по програма "Христо Ботев":


Понеделник - неделя

Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 - 13:00

90 лв.

180 лв.

13:00 - 23:00

50 лв.

100 лв.

 

в) стойност на клипове, излъчвани по регионалните програми и Радио България на БНР:


Понеделник - неделя

Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 - 13:00

35 лв.

70 лв.

13:00 - 23:00

25 лв.

50 лв.

 

3. Хроники (отразяване на актуални събития):

а) по програма "Хоризонт" - 300 лв. за 1 минута;

б) по регионални програми на БНР - 35 лв. за 1 минута.

4. Диспути:

а) по програма "Хоризонт" - 70 лв. за 1 минута;

б) по програма "Христо Ботев" - 50 лв. за 1 минута;

в) по регионални програми на БНР - 25 лв. за 1 минута.

5. Други форми:

а) по програма "Хоризонт":

аа) визитка - 200 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);

бб) репортаж/интервю - 200 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);

вв) дискусии - 200 лв. за 1 минута;

б) по програма "Христо Ботев":

аа) визитка - 100 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);

бб) репортаж/интервю - 100 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);

в) по регионални програми на БНР:

аа) визитка - 30 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);

бб) интервю - 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);

вв) репортаж - 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.).

6. Банери на интернет страницата на Българското национално радио:

а) стандартни банери (статични или анимирани с вграден линк) в сайта на Българското национално радио (www.bnr.bg) на страница "Местни избори 2019":


РЕКЛАМЕН

ФОРМАТ

За

1 ден

За 1 седмица

Medium Rectangle 300 x 250 px

70 лв.

450 лв.

Billboard 970 x 250 px

115 лв.

700 лв.

Half Page 300 x 600 px

80 лв.

500 лв.

Horizontal Banner
729 x 90 px

70 лв.

450 лв.

 

Забележки:

- в цената не е включена изработката на банер;

- срок за подаване - 3 работни дни преди датата на публикуване на банера;

б) стандартни банери (статични или анимирани с вграден линк) в сайтовете на регионалните радиостанции на Българското национално радио - Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен:


РЕКЛАМЕН

ФОРМАТ

За

1 ден

За 1 седмица

Medium Rectangle 300 x 250 px

25 лв.

150 лв.

Billboard 970 x 250 px

45 лв.

250 лв.

Half Page 300 x 600 px

30 лв.

200 лв.

Horizontal Banner
729 x 90 px

45 лв.

250 лв.

 

Забележки:

- в цената не е включена изработката на банер;

- срок за подаване - 3 работни дни преди датата на публикуване на банера;

в) изработка на банер:

аа) статичен банер - 150 лв.;

бб) динамичен банер - 300 лв.

7. ПР материал в сайта на Българското национално радио (www.bnr.bg) на страница "Местни избори 2019" или в сайтовете на регионалните радиостанции на Българското национално радио - Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен:

а) текст (до 2000 знака) + до 2 снимки (размер 16 x 9) - 50 лв. за 1 ден; 250 лв. за периода на цялата кампания без оглед на датата на публикуване;

б) текст (до 2000 знака) + до 2 снимки (размер 16 x 9) + звуков файл (до 1 мин.) - 70 лв. за 1 ден; 300 лв. за периода на цялата кампания без оглед на датата на публикуване.

Забележки:

- продължителност на кампанията - 1 ден в началната страница на "Местни избори 2019", след което остава в архива на страницата до приключването на кампанията;

- цените важат за готови материали;

- срок за подаване - 24 часа преди публикуването на ПР материалите.

8. Видео съдържание:

а) позициониране на предизборен видео- (телевизионен) клип в сайта на БНР (www.bnr.bg) на страница "Местни избори 2019" и в официалния канал на Българското национално радио в "YouТube" - 400 лв. за 1 брой клип с продължителност до 3 минути;

б) заснемане и монтаж от експертен екип от Българското национално радио на 1 видеоклип с продължителност до 3 мин. с представяне на кандидат и отговори на предварително определени въпроси; разпространяване на клипа в онлайн платформите на БНР - bnr.bg, социални мрежи (YouTube, Facebook, Instagram), анонсиране на специалната секция за "Местни избори 2019" за периода на предизборната кампания - 600 лв.

9. Изработка на агитационен клип:


БНР - София

Благоевград

Бургас

Варна

Видин

Кърджали

Пловдив

Стара Загора

Шумен

150 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

 
Забележка. Цените са в левове без ДДС.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.

§ 2. Постановлението влиза в сила на 4 септември 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти