Logo Сряда, 22 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В сила от 10.09.2019 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 926 281 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми:
1. "Обучение за ИТ кариера", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието - 87 846 лв.;
2. "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Заедно за всяко дете" и "Иновации в действие", одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието - 1 838 435 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(4) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, за 2019 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на допълнителните трансфери по общини

Община

Област

НП "Обучение за ИТ кариера"

(в лв.)

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

(в лв.)

НП "Заедно за всяко дете"

(в лв.)

НП "Иновации в действие"

(в лв.)

Общо

(в лв.)

Белица

Благоевград

 

 

 

2 000

2 000

Благоевград

Благоевград

 

 

 

9 150

9 150

Гоце Делчев

Благоевград

 

 

4 000

11 450

15 450

Гърмен

Благоевград

 

 

 

2 000

2 000

Петрич

Благоевград

 

 

2 000

6 000

8 000

Разлог

Благоевград

 

 

 

5 150

5 150

Сандански

Благоевград

 

42 689

 

2 000

44 689

Хаджидимово

Благоевград

 

 

 

5 150

5 150

Якоруда

Благоевград

 

 

 

2 000

2 000

Айтос

Бургас

 

 

 

7 150

7 150

Бургас

Бургас

23 220

46 752

 

93 850

163 822

Камено

Бургас

 

 

 

2 000

2 000

Карнобат

Бургас

 

 

 

7 150

7 150

Малко Търново

Бургас

 

 

 

2 000

2 000

Несебър

Бургас

 

 

 

7 150

7 150

Поморие

Бургас

 

 

 

2 000

2 000

Руен

Бургас

 

 

1 060

3 150

4 210

Созопол

Бургас

 

 

1 700

3 150

4 850

Средец

Бургас

 

 

1 920

 

1 920

Царево

Бургас

 

 

 

3 150

3 150

Белослав

Варна

 

 

 

2 000

2 000

Варна

Варна

 

 

4 000

40 350

44 350

Вълчи дол

Варна

 

 

 

4 000

4 000

Девня

Варна

 

 

2 000

 

2 000

Долни чифлик

Варна

 

 

3 940

 

3 940

Дългопол

Варна

 

 

 

3 150

3 150

Провадия

Варна

 

46 800

2 000

6 300

55 100

Суворово

Варна

 

 

 

2 000

2 000

Велико Търново

Велико Търново

 

 

2 000

22 900

24 900

Горна Оряховица

Велико Търново

 

 

 

2 000

2 000

Елена

Велико Търново

 

 

 

2 000

2 000

Лясковец

Велико Търново

 

 

4 000

5 150

9 150

Павликени

Велико Търново

 

 

 

3 150

3 150

Свищов

Велико Търново

 

 

4 000

2 000

6 000

Стражица

Велико Търново

 

 

 

2 000

2 000

Бойница

Видин

 

 

 

2 000

2 000

Брегово

Видин

 

 

 

3 150

3 150

Видин

Видин

 

 

1 700

27 750

29 450

Димово

Видин

 

 

 

2 000

2 000

Кула

Видин

 

 

 

2 000

2 000

Ново село

Видин

 

 

 

3 150

3 150

Бяла Слатина

Враца

 

42 900

2 000

6 000

50 900

Враца

Враца

 

 

9 902

13 450

23 352

Козлодуй

Враца

 

 

 

7 150

7 150

Мездра

Враца

 

 

 

2 000

2 000

Оряхово

Враца

 

 

 

6 300

6 300

Габрово

Габрово

 

 

1 994

11 450

13 444

Генерал Тошево

Добрич

 

 

 

4 000

4 000

Добрич

Добрич

 

45 760

 

15 450

61 210

Каварна

Добрич

 

 

 

3 150

3 150

Ардино

Кърджали

 

 

 

2 000

2 000

Кирково

Кърджали

 

 

 

2 000

2 000

Крумовград

Кърджали

 

 

2 000

3 150

5 150

Кърджали

Кърджали

 

 

1 700

22 900

24 600

Момчилград

Кърджали

 

 

 

2 000

2 000

Дупница

Кюстендил

 

 

 

7 150

7 150

Кочериново

Кюстендил

 

 

 

2 000

2 000

Кюстендил

Кюстендил

 

 

 

13 450

13 450

Рила

Кюстендил

 

 

1 620

 

1 620

Сапарева баня

Кюстендил

 

 

 

3 150

3 150

Ловеч

Ловеч

 

 

1 999

11 450

13 449

Луковит

Ловеч

 

 

1 977

6 000

7 977

Тетевен

Ловеч

 

 

 

7 150

7 150

Троян

Ловеч

 

 

 

8 300

8 300

Берковица

Монтана

 

 

 

3 150

3 150

Вълчедръм

Монтана

 

 

4 000

 

4 000

Вършец

Монтана

 

 

 

3 150

3 150

Лом

Монтана

 

 

 

4 000

4 000

Медковец

Монтана

 

 

 

2 000

2 000

Монтана

Монтана

 

 

2 000

5 150

7 150

Чипровци

Монтана

 

 

 

2 000

2 000

Велинград

Пазарджик

 

 

 

10 300

10 300

Пазарджик

Пазарджик

 

 

2 000

15 450

17 450

Панагюрище

Пазарджик

 

 

1 940

6 300

8 240

Пещера

Пазарджик

 

 

 

2 000

2 000

Ракитово

Пазарджик

 

 

1 800

 

1 800

Брезник

Перник

 

 

 

2 000

2 000

Перник

Перник

 

 

 

21 450

21 450

Радомир

Перник

 

 

 

4 000

4 000

Белене

Плевен

 

 

2 000

3 150

5 150

Долна
Митрополия

Плевен

 

 

 

2 000

2 000

Долни Дъбник

Плевен

 

 

 

3 150

3 150

Плевен

Плевен

 

34 910

3 965

28 900

67 775

Червен бряг

Плевен

 

33 874

3 976

4 000

41 850

Кнежа

Плевен

 

 

2 000

5 150

7 150

Асеновград

Пловдив

 

 

 

5 150

5 150

Калояново

Пловдив

 

 

 

4 000

4 000

Карлово

Пловдив

 

 

7 866

6 300

14 166

"Марица"

Пловдив

 

 

 

10 300

10 300

Пловдив

Пловдив

64 626

 

5 800

65 550

135 976

Първомай

Пловдив

 

 

850

3 150

4 000

Раковски

Пловдив

 

 

 

9 450

9 450

"Родопи"

Пловдив

 

 

 

3 150

3 150

Садово

Пловдив

 

44 786

1 900

2 000

48 686

Стамболийски

Пловдив

 

 

 

9 450

9 450

Съединение

Пловдив

 

 

 

2 000

2 000

Хисаря

Пловдив

 

 

 

3 150

3 150

Исперих

Разград

 

 

 

2 000

2 000

Кубрат

Разград

 

 

1 720

4 000

5 720

Лозница

Разград

 

 

2 000

8 300

10 300

Разград

Разград

 

 

3 950

16 600

20 550

Самуил

Разград

 

 

 

2 000

2 000

Цар Калоян

Разград

 

 

2 000

2 000

4 000

Русе

Русе

 

36 439

4 000

18 600

59 039

Главиница

Силистра

 

 

 

2 000

2 000

Силистра

Силистра

 

 

 

12 300

12 300

Нова Загора

Сливен

 

26 327

 

5 150

31 477

Сливен

Сливен

 

 

2 000

30 350

32 350

Златоград

Смолян

 

 

 

2 000

2 000

Мадан

Смолян

 

 

2 000

 

2 000

Неделино

Смолян

 

 

 

2 000

2 000

Рудозем

Смолян

 

 

 

2 000

2 000

Смолян

Смолян

 

 

 

16 300

16 300

Чепеларе

Смолян

 

46 800

2 000

 

48 800

Столична

София-град

 

 

 

134 550

134 550

Антон

София област

 

 

 

2 000

2 000

Божурище

София област

 

 

 

2 000

2 000

Ботевград

София област

 

 

2 000

13 450

15 450

Горна Малина

София област

 

 

 

3 150

3 150

Етрополе

София област

 

 

 

3 150

3 150

Златица

София област

 

 

 

6 300

6 300

Ихтиман

София област

 

 

 

3 150

3 150

Копривщица

София област

 

 

 

6 300

6 300

Костенец

София област

 

 

 

4 000

4 000

Костинброд

София област

 

 

 

2 000

2 000

Мирково

София област

 

 

 

3 150

3 150

Правец

София област

 

 

 

6 300

6 300

Самоков

София област

 

 

2 000

7 150

9 150

Сливница

София област

 

45 955

 

 

45 955

Чавдар

София област

 

 

 

2 000

2 000

Челопеч

София област

 

 

2 000

3 150

5 150

Гълъбово

Стара Загора

 

 

2 000

3 150

5 150

Казанлък

Стара Загора

 

 

1 300

2 000

3 300

Николаево

Стара Загора

 

 

 

2 000

2 000

Стара Загора

Стара Загора

 

 

3 994

18 600

22 594

Чирпан

Стара Загора

 

 

1 870

2 000

3 870

Омуртаг

Търговище

 

 

 

8 000

8 000

Попово

Търговище

 

 

 

14 300

14 300

Търговище

Търговище

 

 

 

11 150

11 150

Димитровград

Хасково

 

 

 

5 150

5 150

Свиленград

Хасково

 

 

 

2 000

2 000

Харманли

Хасково

 

 

 

5 150

5 150

Хасково

Хасково

 

 

 

19 450

19 450

Велики Преслав

Шумен

 

 

 

6 000

6 000

Върбица

Шумен

 

 

 

3 150

3 150

Каспичан

Шумен

 

 

 

5 150

5 150

Никола Козлево

Шумен

 

 

 

3 150

3 150

Нови пазар

Шумен

 

 

 

6 300

6 300

Смядово

Шумен

 

 

 

2 000

2 000

Шумен

Шумен

 

 

 

19 450

19 450

Стралджа

Ямбол

 

 

 

2 000

2 000

"Тунджа"

Ямбол

 

 

4 000

4 000

8 000

Ямбол

Ямбол

 

 

 

13 150

13 150

ОБЩО:

 

87 846

493 992

136 443

1 208 000

1 926 281


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти