Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ

В сила от 01.07.2019 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Определя от 1 юли 2019 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 132,74 лв. месечно.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2019 г.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти