Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УКАЗ № 108 ОТ 08.05.2019 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ХУАН ЕДУАРДО СУНИГА - ИСПАНСКИ БЪЛГАРИСТ, С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Награждавам г-н Хуан Едуардо Сунига - испански българист, с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големите му заслуги и значим принос в областта на културата, литературата, образованието и изкуството.
Издаден в София на 8 май 2019 г.
Подпечатан с държавния печат.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти