Logo Сряда, 15 Юли


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


УКАЗ № 248 ОТ 18.07.2016 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н БОРУТ ПАХОР, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА

Обн. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г.


На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Награждавам г-н Борут Пахор, президент на Република Словения, с орден "Стара планина" с лента за изключителните му заслуги за развитието и задълбочаването на двустранните отношения между Република България и Република Словения.
Издаден в София на 18 юли 2016 г.
Подпечатан с държавния печат.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти