навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 12
2007г.
 
Трудови отношения
Ратификацията на Конвенция № 181 на МОТ и прилагането й в България
Васил Мръчков, проф.
Сключване на трудов договор за длъжност, заемана от лице, избрано за кмет
Емилия Банова
Нови нормативни решения относно командировъчните пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни, водни и специални транспортни средства
Ина Ахмедова
Със спечелилия конкурс се сключва споразумение
в-к "Труд"
Дисциплинарно уволненият дължи обезщетение
в-к "Труд"
 
Държавна служба
За правото на допълнителен отпуск на държавния служител при работа извън законоустановеното работно време
Невяна Кънева
Писмо № 04-15-285 от 30.10.2007 г. на МДААР
Относно прилагане на някои разпоредби от Закона за държавния служител.
МДААР
Писмо № 17-00-184 от 2.11.2007 г. на МДААР
Относно приложението на чл. 82 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 87а от същия закон.
МДААР
Писмо № 19-00-444 от 19.11.2007 г. на МДААР
Относно прилагането на ПМС № 175 от 24 юли 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
МДААР
 
Заплащане на труда
Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит може да се търси и по съдебен ред
Чавдар Христов
Работодателят следва да определи коледната премия въз основа на обективни критерии
Жанет Богомилова
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
МТСП
 
Здравословни и безопасни условия на труд
Проблеми и нови тенденции при превенцията на мускулно-скелетните смущения в Европейския съюз
Гълъб Донев
 
Пазар на труда
Свободно движение на хора - Издаване на единно разрешение за работа и пребиваване на гражданите на трети държави, предвижда предложение за нова Европейска директива
Лиляна Станкова
 
Социално осигуряване
Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
Мария Касърова
Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
Иван Карановски
100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
Елина Костова
Писмо № 26-2427-1 от 16.11.2007 г. на НОИ
Писмо № 04-02-483 от 13.11.2007 г. на НОИ
Писмо № 66-04-77 от 19.11.2007 г. на НОИ
Писмо № 26-2426-1 от 19.11.2007 г. на НОИ
 
Социално подпомагане
Промяна в реда за предоставяне и изплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за лица с увреждания
Ася Гонева
 
Здравно осигуряване
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 32/2007
НЗОК
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 31/2007
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 33/2007
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 34/2007
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума