навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 5
2004г.
 
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Васил Мръчков - Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Чавдар Христов - Определени са представителните организации на работниците и служителите и на работодателите за следващите три години
Илиана Атанасова - Нива на сключване на колективни трудови договори
Смела Нинева - Относно ограниченията, свързани с удължаване на срока за изпитване
Стойна Сербезова - Дисциплинарно уволнение
в-к "Труд" - Заличаването на дисциплинарно уволнение не е причина за връщане на работа
Емилия Банова - Парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на педагогически кадри
Снежана Станчева - Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ при ликвидация и производство по несъстоятелност
Иван Сотиров - Искът за възстановяване на работа е самостоятелен спрямо иска за отмяна на незаконно уволнение
ВКС - Решение № 550 от 15.05.2003 г. на ВКС
 
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Чавдар Христов - Може ли държавен служител да упражнява частна медицинска дейност?
Ина Ахмедова - Становището на дисциплинарния съвет има само консултативен характер
МДА - Писма от практиката на МДА
 
ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ
Димо Ламбринов - Работната заплата в лечебните заведения през 2004 година
Ася Гонева - Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
Елисавета Паньовска - Зачита ли се за педагогически стажът, положен извън системата на образованието?
 
РАБОТНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ
Веселин Цоневски - Изисквания към безопасните и здравословните условия на труд на жените
 
ЗАЕТОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Виолета Христова - Посреднически услуги по заетостта за работодатели
Диана Стаменова - Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания
Мая Георгиева - Професионалната квалификация ­ фактор за адаптация към пазара на труда
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Явор Димитров - Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица след 01.01.2004 г.
Явор Димитров - Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
Ася Гонева - Месечни помощи за деца с увреждания се плащат в удвоен размер
НОИ - Писма от практиката на НОИ
 
ПЕНСИИ
Албена Иванова - Възможности за набавяне на необходимите “точки” за пенсиониране
Ирина Лилова - Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Ваня Никова - Преизчисляване на отпусната пенсия
Михаела Тодорова - Максималният размер на пенсиите ­ нов начин за неговото изчисляване
НОИ - Писма от практиката на НОИ
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Валентина Рименова - Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
НЗОК - Писма от практиакта на НЗОК
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума