навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 4
2003г.
 
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Европейската социална харта предвижда по-силна закрила за бременните при уволнение, отколкото Кодексът на труда авторски материал
Смела Нинева - Сключване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител
Стойна Сербезова - Пази ли се работното място на лице, докато се намира в неплатен отпуск по чл. 160 КТ?
в-к "Труд" - Годишният отпуск може да се прекъсне по болест
в-к "Труд" - Наказанието може да се заличи предсрочно
Величка Микова - Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на възстановен работник
Стойна Сербезова - От кой момент следва да бъде прекратен трудовият договор?
в-к "Труд" - При подбор на работа остават по-квалифицираните
Ина Ахмедова - Не може да се уволни едно лице поради факта, че многократно ползва отпуск по болест
Емилия Банова - Трудов стаж при непълно работно време
ВКС - Решение № 31 от 23.01.2002 г. на ВКС, III г.о.
 
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
Елена Попова - Едностранно прекратяване от органа по назначаването с предизвестие при съкращаване на длъжността
Ина Ахмедова - Обезщетения при пенсиониране на държавен служител
 
ЗАПЛАТИ И ДОХОДИ
Станислав Павлов - Определяне на кода на професиите по националната класификация на професиите
Димо Ламбринов - Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 година
 
РАБОТНА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ
Димитър Димитров - Нови подходи за превантивен контрол към малките и средните предприятия
 
ЗАЕТОСТ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
Виолета Христова - Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява от момента на отпадане на основанието за прекратяване
Виолета Христова - След изменението в ЗНЗ лицата са длъжни да уведомят дирекцията “Бюро по труда” за промяна на декларираните обстоятелства в 7-дневен срок
Силвия Цветанова - Право на парично обезщетение за безработица при получаване на обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Румяна Станчева - Промени в Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за 2003 г.
Емилия Банова - За отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо прекратяване на осигуряването
в-к "Труд" - Отпускът по болест се продължава след преглед от ТЕЛК
Ася Гонева - Обезщетението за неработоспособност зависи от осигурителния доход, а не от дневното работно време, през което той е заработен
Иван Йорданов - Дейността "Личен асистент" по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"
НОИ - Писмо № 91-01-45 от 12.02.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо № 91-01-52 от 21.02.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо № 91-01-56 от 07.03.2003 г. на НОИ
 
ПЕНСИИ
Зоя Славова - Трябва ли социалните пенсии да се осъвременяват по общия ред?
Албена Иванова - Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Смела Нинева - Право на пенсия на лица, работили 10 години при условията на I категория труд
Ваня Никова - За определяне категорията на труд при пенсиониране
НОИ - Писмо Изх. № 01-01-24 от 17.03.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо Изх. № 04-02-132 от 20.03.2003 г. на НОИ
НОИ - Писмо Изх. № 94-П-199-1 от 20.03.2003 г. на НОИ
 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Мариус Кацарски - Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
НЗОК - Писмо Изх. № 14-01-9 от 4.03.2003 г. на НЗОК
НЗОК - Писмо Изх. № 03-00-3 от 17.03.2003 г. на НЗОК
НЗОК - Писмо Изх. № 03-00-15 от 17.03.2003 г. на НЗОК
НЗОК - Писмо Вх. № 03-00-4 от 17.03.2003 г. на НЗОК
НЗОК - Писмо Изх. № 01-00-3 от 17.01.2003 г. на НЗОК
 
ИНФОРМАЦИОНЕН МАГАЗИН
ИК "Труд и право" - Общи индекси на потребителските цени
ИК "Труд и право" - Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума