навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Труд и право
изд. Труд и право
кн. 8
2012г.
 
Трудови отношения
Още едно виждане за Решение № 7 от 2012 г. на Конституционния съд по измененията в Кодекса на труда от януари 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5
Ред за уведомяване на НАП след изтичане на 3-дневния срок от сключването на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 17
Няма законова забрана лице, което е сключило трудов договор с работодател за работа по трудово правоотношение, да сключи с него, в качеството му на възложител, и граждански договор за извършване на определена услуга
Автор / източник: Лариса Тодорова
Липсата на „молба за назначаване“ не е причина, която да води до недействителност на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 22
Задължението на работодателя да начислява и да плаща на работника уговореното трудово възнаграждение възниква от датата на постъпването му на работа
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 23
Работодателят следва да регистрира трудовия договор в 3-дневен срок от датата на сключването му, а преди датата на постъпване на работа да предостави на работника или служителя копие от уведомлението и екземпляр от сключения трудов договор
Автор / изт
Уговореният срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор трябва да е еднакъв и за двете страни и неговата продължителност се вписва в трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 24
„Изключение“ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 25
Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 26
Действие на срока за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 27
За задължението на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 28
Работното място на майката се пази
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 33
Важни проблеми във връзка с „маловажното“ нарушение на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 34
 
Държавна служба
Новата наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 42
 
Човешки ресурси
Какво представлява стрес-мениджмънтът, или управлението на стреса
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 50
 
Заплащане и обезщетения
Право на обезщетение при недопускане на работника или служителя на работа
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 59
 
Пазар на труда
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от юли 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 63
 
Социално осигуряване
Промените в Кодекса за социално осигуряване от 1 август 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 66
За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 71
 
Здравно осигуряване
Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 81
 
Информационен магазин
 
"Важно е да знаете!"
 
Приложение:
Обхват и изисквания към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща
rss
Посети форума