навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Търговско и облигационно право
изд. Труд и право
кн. 2
2013г.
 
Търговци
Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 5
 
Търговски сделки
Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото prima
авторски материал
Автор / източник: Анна Съева
стр. 13
Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 25
 
Облигационни отношения
Действие на забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение на капиталовите търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Димитър Влаевски
стр. 31
Решение № 29 от 28.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41
Решение № 31 от 22.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е отговорен, на основание чл. 83, ал. 1 ЗЗД може да бъде намалена и уговорена неустойка извън хипотеза на чл. 92, ал. 2 ЗЗД и без да се н
 
Спорове. Процес. Принудително изпълнение
Решенията на Касационния съд
авторски материал
Автор / източник: Емануела Балевска
стр. 47
 
Несъстоятелност
Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
авторски материал
Автор / източник: Ралица Топчиева
стр. 61
 
Обществени поръчки
Нови методически указания на Aгенцията по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 73
 
Конкуренция
Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата за конкуренция
авторски материал
Автор / източник: Иван Цветанов
стр. 79
 
Информация в плюс
Приложение:
Прекратяване на договора по съгласие на страните
авторски материал
Автор / източник: Захари Торманов
rss
Посети форума