навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 


сп. Счетоводство, данъци и право
изд. Труд и право
кн. 11
2013г.
 
Счетоводство
Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5
Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи
авторски материал
Автор / източник: Соня Дочева
стр. 14
Отчитане на субсидии от фонд „Земеделие“
авторски материал
Автор / източник: Султана Българенска
стр. 26
 
Корпоративно подоходно облагане
Практически аспекти по прилагането на чл. 42 ЗКПО за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 28
 
Данъци върху доходите на физическите лица
Срокове за внасяне на дължимите данъци от физическите лица и отражението им върху годишното облагане за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 37
 
Данък върху добавената стойност
Коригиране и анулиране на погрешно съставени данъчни документи - Анулиране на погрешно съставени данъчни документи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42
Коригиране и анулиране на погрешно съставени данъчни документи - Корекция на грешки във VIES-декларация
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 44
Писмо № 3_2456 от 09.09.2013 г. на НАП
Относно документиране на доставка на услуга с място на изпълнение на територията на държава - членка, в случаите на самофактуриране съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
административна практика<
 
Местни данъци и такси
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси
Автор / източник: "СДП"
стр. 51
 
Данъчно-осигурителен процес
Отписване на задължения към държавата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53
 
Мита. Акцизи
Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 58
 
Финансово управление
Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66
 
Делова информация
стр. 73
 
Информационен преглед
стр. 79
 
Приложение:
Годишно счетоводно приключване на 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 
rss
Посети форума